חנ״י: מכרז להפעלת רציף העבודה בנמל אשדוד

חברת נמלי ישראל יוצאת בהליך מיון מוקדם למכרז להפעלת רציף העבודה בנמל אשדוד למשך 15 שנה. הרציף, בשטח של כ-60 דונם, ישמש עבור תעשיית חיפושי הגז הטבעי והפקתו בים


11:32 ,25.10.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת נמלי ישראל פרסמה הליך מיון מוקדם לפני מכרז למתן הרשאה לתפעול רציף העבודה בנמל אשדוד. מדובר בשטח של כ-60 דונם ואורך רציף של כ-350 מ', אשר מיועד לשימושים נמליים הקשורים לתעשיית חיפושי הגז הטבעי והפקתו בים. ההרשאה שתינתן לזוכה במכרז תהיה למשך 15 שנים.

 

מדובר ברציף במרחב נמל אשדוד אשר הוקם בשלב ראשון לטובת העבודות להקמת נמל הדרום החדש, שהקמתו מצויה בשלבי סיום בימים אלה. כיום משמש הרציף את קבלן ההקמה של הנמל, ועם פתיחת נמל הדרום לפעילות במהלך שנת 2021, שטח הרציף עתיד להתפנות ולהימסר לזוכה במכרז, וזאת לצורך השמשה ותפעול שלו.

 

השימושים המותרים על פי המכרז כוללים בין השאר פריקה וטעינה של מטענים עבור לקוחותיו של מי שיזכה במכרז ויתפעל את הרציף, הפועלים בתעשיית הגז הטבעי בים או משרתים תעשייה זו.

 

שלב המיון המוקדם יתקיים באמצעות הגשת הצעות אלקטרוניות, והמתמודדים שיצלחו אותו יוזמנו להשתתף בשלב השני של מכרז. הזוכה במכרז יידרש לקבל כתב הסמכה מכוח חוק רשות הספנות והנמלים.

 

שלמה ברימן, מנכ״ל חברת נמלי ישראל: ״מדובר בעוד נדבך חשוב להרחבת הפעילות הנמלית בארץ שתתרום לכלכלה הישראלית. עם התקדמות הרפורמה בנמלי הים, ולאחר סיום השימוש ברציף העבודה לטובת הקמת נמל הדרום החדש, השמשת הרציף והפעלתו תוביל לשיפור השירות לטובת הענף המתפתח במדינה״.

 

עוזי יצחקי, יו״ר חברת נמלי ישראל: ״רציף העבודה בנמל אשדוד יוקצה כרציף ייעודי לטובת פעילות תעשיית הפקת הגז הטבעי אשר מתקיימת בלב ים ונתמכת על קיומה של תשתית נמלית לוגיסטית. לאור היות התעשייה בעלת חשיבות לאומית וחיונית למדינת ישראל והצפי להתפתחות משמעותית של התעשייה בשנים הקרובות בארץ (פיתוח ׳לוויתן׳ וכניסת מפעילים/מחפשים נוספים) קיימת חשיבות מהותית לאסדרה דחופה של רציף ייעודי לתעשיית הגז״.