סופית: אסור לעובדי נמל אשדוד לשבות בכל הקשור לבניית נמל הדרום

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע נתן בנושא פסיקה קבועה, לאחר הוצאת צו מניעה זמני לעובדים בשבוע שעבר בגין עיצומים


11:44 ,17.11.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

בהמשך לפסק הדין הזמני שנתן בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע בשבוע שעבר בנוגע להקמת הנמל החדש, פסק אתמול (ב') השופט צבי פרנקל, כי עבודות הקמת הנמל החדש אינן בסמכות חברת נמל אשדוד וכי אין מקום להכרזת סכסוך עבודה בנושא, תוך שהוא אוסר על עובדי הנמל לשבש את העבודה.

 

השופט פרנקל קבע כי עבודות ההקמה והפיתוח של הנמל החדש יכולות להתבצע על ידי קבלן ההקמה מטעם חנ"י. הוא דחה את טענות ההסתדרות ונציגות העובדים, כי יש מקום להכרזת סכסוך עבודה בשל עבודות פריקה וטעינה שמתבצעות על ידי קבלן ההקמה עבור הקמת ופיתוח התשתית לבניית הנמל החדש. בכך קבע כי ההחלטה הזמנית משבוע שעבר היא החלטה קבועה, ואסר על עובדי הנמל לשבש את העבודה בנמל אשדוד ולבצע עיצומים.

 

ההחלטה בעקבות פנייה של חברת נמל אשדוד לקבלת צו מניעה זמני, שמורה לעובדים להפסיק את העיצומים ולחזור באופן דחוף לעבודה.

 

זאת בעקבות הודעה על סכסוך העבודה שנמסרה ב-15 באוקטובר, שמקורה נעוץ בטענת העובדים כי הם זכאים לבצע את כל העבודות הכרוכות בפריקה ובטעינה בקו המים הנדרשות במסגרת עבודות הבנייה ופיתוח התשתית להקמת נמל הדרום.

 

הנהלת חברת נמל אשדוד הבהירה לנציגות העובדים כי כל שירותי החובה הניתנים על ידה בהתאם לכתב ההסמכה של החברה באמצעות עובדי חברת נמל אשדוד בלבד. אולם, לא רק שבניית נמל חדש אינו נמנה כחלק משירותי החובה בכתב ההסמכה של החברה, אלא שהעבודות, שלטענת העובדים מבוצעות באמצעות "מיקור חוץ", הינן עבודות שלחברה אף אין את הציוד והידע לביצוען. לפיכך, הענות לדרישת נציגות העובדים בעניין זה משמעה הקצאת עובדים לטובת עבודות שלא יבצעו בפועל ולמעשה ישולם להם שכר מבלי שבוצעה על ידם כל עבודה.

 

כמו כן הבהירה הנהלת הנמל לנציגות העובדים כי ההכרזה על סכסוך העבודה מהווה הפרה בוטה של פסק דינו של בית הדין הארצי בסוגיית קישון מזרח והגדרת הסכסוך כסכסוך שפרץ על רקע מיקור חוץ הוא אפוא ניסיון לעקוף את האיסור לשבות בכל הנוגע להקמת הנמלים החדשים כפי שנקבע בהחלטותיו הקודמות של בית הדין הארצי לעבודה.