דו"ח מבקר המדינה: תקציב ה-TOS בנמל חיפה חרג ב-50%

על פי דו"ח מבקר המדינה, הטמעת מערכת ה-TOS בנמל חיפה הייתה צפויה להסתיים ב-2005 אם לא היו מחליפים ספק ובעלות של כ-50% פחות. נמל חיפה: הסוגיות נוגעות בחלקן לתקופה שטרם הקמת החברה


00:00 ,18.05.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

על פי דו"ח מבקר המדינה, הטמעת מערכת ה-TOS של נמל חיפה היתה צפויה להסתיים עד סוף פברואר 2005, זאת לאור העובדה שתחילת ההצטיידות במערכת החל עוד בשנת 2011 על ידי רשות הנמלים והרכבות שפרסמה מכרז בינלאומי בנושא.

עוד צוין כי, באוגוסט 2003 אושר לחברה הקוריאנית CATOS שהחלה הפרויקט בנמל אשדוד שנה קודם, להביא להטמעת ה-TOS גם בנמל חיפה. עם זאת, בשנת 2009 חתם נמל חיפה חוזה עם חברת ZES (Zebra Enterprise Solution) . עד למועד הביקורת, יולי 2010, המערכת עדיין לא נכנסה לפעולה. על פי הדו"ח, למרות שהיה דחיפות בהטמעת המערכת ב-2008, בדירקטוריון של חברת נמל חיפה דחו החלטות בנושא.

על פי הדו"ח, "החלטת חברת נמל חיפה לפנות לחברה אחרת התקבלה על סמך מכלול של שיקולים, אולם רק השיקול הכספי הובא בפני הדירקטוריון. ועדת המכרזים של הנמל בחנה את אמות המידה ואישרה אותן לאחר שהיה בידה מכתב של ראש אגף המחשוב שפרש את תוצאות בחינת ההצעות עם קביעת מציע מועדף. מנכ"ל נמל חיפה קבע יחס משקלות הפוך (80% לאיכות ו-20% למחיר) לאותו מוצר שהציעו אותם מציעים בשנת 2002, בלי שניתנה הנמקה לכך".

עוד עולה ממצאי המבקר כי, הושקעו במערכת ה-TOS 46 מיליון שקלים, סכום שאינו כולל את עלויות הדרכת העובדים ושכר לעובדים יעודיים למערכת. זאת לעומת תקציב מקורי של 30 מיליון שקלים שנקבע להטמעת המערכת בנמל. סך הכל, לדברי משרד מבקר המדינה, נמל חיפה חרג ב-50% מהתקציב המקורי שיועד לו.

מבקר המדינה מתרעם גם מפעולות הדירקטוריון בעניין המחלוקת המתמשכת עם הוועדים בנוגע להפעלת מערכת
ה-TOS. מהדו"ח עולה כי, הדירקטוריון "נמנע מלדרוש מידע מפורט על טיפול הנהלת הנמל במחלוקת עם הוועדים. בפנייתו לרשות החברות הממשלתיות לצורך אישור הסכם שכר בשנת 2007, לא ציין כי שש שנים קודם לכן נחתם עם נציגי העובדים הסכם באותו עניין".

מנמל חיפה נמסר בתגובה כי, הסוגיות המפורטות בדו"ח המבקר נוגעות בחלקן לתקופה שטרם הקמת החברה (בעת שנמל חיפה הופעל ונוהל על ידי רשות הנמלים) ובחלקן להתנהלותם של מנהלים בנמל אשר אינם משמשים עוד כבעלי תפקיד מזה זמן רב.

תקופת כהונתם של הדירקטוריון וההנהלה הנוכחיים בנמל חיפה מאופיינת בגישה ובהתנהלות שונים לחלוטין מבעבר, בכלל זה בתפיסת עולם אשר רואה במערכת ניהול מסופי המכולות כמערכת בעלת חשיבות אסטרטגית לקידום הנמל. ולראיה, החל ממוצאי שבת האחרון פועלת בנמל חיפה באופן מלא מערכת ניהול מסופי מכולות (TOS) המתקדמת מסוגה בעולם.

עוד נמסר כי, הנהלת נמל חיפה מכירה בחשיבות הביקורת ותרומתה, ורואה בביקורת, ובפרט זו הנערכת על ידי משרד מבקר המדינה, כביקורת בונה, וככלי הכרחי לשיפור תהליכים ופרויקטים המתבצעים בחברת נמל חיפה, במידה והלקחים מיושמים, כמו גם כלי לשמירה על מינהל תקין.