הוולנת"ע אישרה את תוכנית חזית הים העירונית בחיפה

במסגרת האישור הוסיפה הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים לתוכנית המתאר הארצית לפיתוח חזית ים בחיפה את בקשת העירייה להוספת הוראות מפורטות לתוכנית שיקוע הרכבת. השאלות שנותרו פתוחות: הרציף המערבי והפולינום


14:57 ,16.12.2014 מאת: מערכת פורט2פורט

הועדה לעניינים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע]) החליטה היום (ג') לאמץ את תוכנית המתאר הארצית לפיתוח חזית ים עירונית בחיפה - תמ"א 13 א'/3 - ולהמליץ על אישורה בפני הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה.

 

בנוסף החליטה הוועדה לאמץ את בקשת עיריית חיפה להוספת הוראות מפורטות לתוכנית הארצית בדבר שיקוע הרכבת ותוספת יחידות דיור במסגרת התוכנית. התוכנית אושרה להפקדה חוזרת, הכוללת את האישורים של שיקוע הרכבת והוספת אלפי יחידות דיור על בסיס אישור תוכנית חזית הים העירונית. 

 

הוועדה אישרה את התוכנית לאחר שקבילה את המלצות החוקרת אדריכלית רננה ירדני גולן, שמונתה על ידי משרד הפנים לדון בהתנגדויות. על פי החלטת הוועדה, תוחזר התוכנית להפקדה לצורך הטמעת ההוראות המפורטות, אותן ביקשה העירייה בדבר שיקוע הרכבת והוספת יחידות דיור. 

 

מטרת התוכנית, כפי שנוסחה בהוראות המועצה הארצית, היא "לאפשר פיתוח חזית ים עירונית 
ראשית לעיר חיפה, אשר תהווה מוקד לפעילות עירונית דוגמת תיירות, בילוי, מסחר, פנאי ונופש בראיית הצרכים והחזון של חיפה, תוך שילוב ומתן מענה הולם לגורמים סמוכים וגובלים, ובכללם מערכת הביטחון והנמל".

 

התוכנית כוללת הוראות של תוכנית מפורטת, על פי הוראות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, במטרה לממש את הקמת חזית הים העירונית בחיפה ופתיחתה לציבור בחלקו המערבי של הנמל, לצד נמל נוסעים ומרכז בילוי.

 

החזית הימית עומדת במרכז התוכנית, בהמשך ישיר לפרויקט ההתחדשות שעובר על העיר התחתית בחיפה.

 

התוכנית תאפשר הוספת 7,200 יחידות דיור באזור בקרבה לים. המתחמים שיתפנו בזכות מקטע השיקוע הראשון של הרכבת כוללים כ-800 יחידות דיור ועוד כ-113 אלף מ"ר של שטח מסחרי.

 

עלות הפרויקט מוערכת במיליארד שקל. נבחנו מספר אפשרויות למימון פרויקט שיקוע הרכבת, כאשר עיקר המימון יגיע מההכנסות מתוספת הבינוי שיאפשר הפרויקט.

 

ראש עיריית חיפה יונה יהב: "מדובר בשלב חשוב נוסף בדרך לאישור התוכנית, שהיא בעלת משמעות היסטורית עבור העיר חיפה ותייצב אותה כעיר חוף מהמובילות בעולם".

 

מהנדס העיר חיפה אריאל וטרמן: "עם מימושה של התוכנית, תיפתח העיר חיפה אל קו המים ואזור הנמל יזכה לפיתוח חסר תקדים כמוקד פעילות שישרת את כל צפון המדינה. במקום ייווצר מתחם תיירות בינאומי, שיכלול מסעדות, בתי קפה וטיילות".

 

יצוין כי בתוכנית נותרו שני נושאים מרכזיים, שנותרו כרגע ללא פיתרון: הרציף המערבי. בהסכם הרפורמה מ-2005 ניתן שטח הרציף המערבי לידי העובדים לתקופה של 49 שנים. בנוסף, לפי נתוני של נמל חיפה, כ-25% מהפעילות הנמלית מתבצעת ברציף, במיוחד בימים של מזג אוויר סוער, שאז הרציף המערבי הוא הרציף היחיד הפעיל בנמלי הים. הוועדה הארצית המליצה בזמנו למצוא תחליפים לרציף המערבי, אולם התוכנית אינה עונה על שאלה זו, כמו גם על הצורך לקבל את הסכמת עובדי נמל חיפה.

 

מבנה הפולינום. בניגוד לרצונה של עיריית חיפה, הוקם מעגן נוסף, מקביל לשובר הגלים של נמל חיפה, לקליטת הצוללות החדשות של חיל הים. התוכנית החלופית אותה קידמה העירייה היתה הזזה של כל הבסיס הצבאי של חיל הים מערבה, לשפך הקישון, והקמתו במסגרת הקמת נמל המפרץ, מה שהיה חוסך בעלויות. אנשי מקצוע האריכו את העתקת המעגנה בלבד מערבה ב-10 מיליארד שקל. בלתי סביר להניח שנמל נוסעים מודרני יוקם במקביל לפעילות מעגנה צבאית.