חנ״י: מכרז למתן שירות לטיפול באירועי זיהום משמן בנמל חיפה

על נותן השירות להיות בעל ניסיון מוכח לטיפול באירועי זיהום ים משמן או דלק בחמש השנים החולפות. ההתקשרות הנה לתקופה של שלוש שנים עם אפשרות הארכה בשנתיים


12:33 ,24.04.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת נמלי ישראל פרסמה מכרז למתן שירות לטיפול באירועי זיהום ים משמן בנמל חיפה. במסגרת תנאי המכרז נקבע, בין היתר, כי על נותן השירות להיות בעל ניסיון מוכח לטיפול באירועי זיהום ים משמן או דלק בחמש השנים החולפות. ההתקשרות הנה לתקופה של שלוש שנים עם אפשרות הארכה בשנתיים.

 

מחברת נמלי ישראל נמסר כי לחברה מערך מקצועי לטיפול בזיהומי ים בנמל אשדוד ובנמל חיפה, המתבסס על חברות קבלניות מתמחות הנותנות מענה בעת אירועים של זיהום ים, והחזרת הנמל לפעילות במהירות.

 

מחברת נמלי ישראל נמסר עוד כי מערכי מניעת זיהום ים שהקימה החברה ערוכים לטיפול באירועי זיהום ים. החברה עובדת בשיתוף פעולה עם היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להג״ס ועם חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד וכן יתר המסופים הימיים בתחומי הנמלים הללו.