נמל המפרץ: נדחו כל העררים כנגד התכנית

ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה דחתה את שבעת העררים שהוגשו נגד החלטת הוועדה המחוזית חיפה לאשר את התכנית שיזמה חנ״י לנמל המפרץ. נדחה הערר שביקש לקדם פיתוח שדה תעופה בינלאומי בחיפה על חשבון שטח של 30 דונם מנמל המפרץ


14:29 ,19.05.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה דחתה את העררים שהוגשו נגד התוכנית המפורטת של נמל המפרץ, לרבות הערר של עיריית חיפה שדרשה לקדם את פיתוח שדה התעופה והעררים שדרשו להתנות את הפעלת הנמל בקידום פארק מורד הקישון ופרויקט חזית הים העירונית.

 

ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה דחתה את שבעת העררים שהוגשו נגד החלטת הוועדה המחוזית חיפה לאשר את התכנית שיזמה חנ״י לנמל המפרץ. ועדת הערר החליטה להטמיע בתכנית כמה תיקונים שאינם מונעים את הפעלתו של נמל המפרץ ואינם מחייבים ביצוע של פרויקט עוגן עירוני שיאזן בין האינטרס הנמלי לאינטרס העירוני בחיפה.

 

בהחלטה שפרסמה ועדת העררים ביום חמישי האחרון נכתב כי ״החלטנו ברוב דעות, וכנגד דעות החולקת של חבר הוועדה מר טל אל על, כי דין העררים להידחות בעיקרם, למעט מספר תיקונים שיש להכניס בהוראות התכנית, ושמטרתם לוודא כי אישור התכנית ומימושה לא יהיה כרוך בהחמרת הסיכונים הסביבתיים באזור מפרץ חיפה.

 

יצוין כי נמל המפרץ נמצא בשלבי הקמה מתקדמים, בהסתמך על תכנית מתאר ארצית שאושרה בשנת 2014, אך לא ניתן יהיה להפעילו ללא אישור התוכנית המפורטת.

 

ועדת הערר דחתה את בקשתה של עיריית חיפה לקדם פיתוח שדה תעופה בינלאומי וביקשה למנוע שימוש ובנייה בשטח של כ-30 דונם ויותר משטח נמל המפרץ לצורך פיתוח השדה, וציינה כי ״בקשה זו משמעה ביטול החלטת הממשלה, הנסמכת על המלצת המועצה הארצית, בדבר הקמת נמל המפרץ ושטחו. הוועדה המחוזית טוענת כי סוגיות אלה הוכרעו על ידי הממשלה והמועצה הארצית זה מכבר, והתכנית כפופה להכרעות אלה.

 

הוועדה המחוזית ציינה עוד כי ״שדה התעופה בחיפה נמצא בקונפליקט עם פיתוח הנמל ומגביל אותו, ומכשולים קיימים באזור אינם מאפשרים הקמת נמל תעופה בינלאומי בסמוך לנמל״.

 

עוד קבעה הוועדה כי ייעוד נמל הדלק יוחרג מהתכנון המפורט ונקבע כי תנאי להוצאת היתרי בנייה לנמל הדלק יהיה תכנית מפורטת ייעודית לנמל, מלווה בתסקיר השפעה על הסביבה. הוראות התכנית המפורטת יכללו הוראה לפיה תנאי להפעלת נמל הדלק יהיה הפסקת הפעילות בנמל הדלק הקיים, וכי ההוראות המפורטות הקיימות להקמת נמל הדלק יוסרו מהתכנית.

 

כמו כן הוחלט על תוספות בסעיפים הנוגעים לחומרים מסוכנים לפריקת צובר מוצק ולתשתיות חומרים מסוכנים, בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה.

 

כמו כן הוחלט על ביצוע תסקיר השפעה על הסביבה בנושא זיהום האוויר מפעילות הנמל והובלת הסחורות מדי חמש שנים, אם כי הוועדה סייגה וציינה כי היא תהיה רשאית להקדים את מועד הגשתו של דיווח זה בהתראה של שישה חודשים.