שטח הטכני במפרץ חיפה יהפוך לשטח עורף לנמל

משרד הביטחון יפנה 639 דונם ויעבירם לידי חנ"י, שתשתתף בעלויות הפינוי. בשטח יוקמו מרכזים לוגיסטיים, פארקי תעשייה ומסוף מכולות


00:00 ,02.01.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

639 דונמים במפרץ חיפה, עליהם שוכן בית הספר הטכני של חיל האוויר (מחנה ביס"ט 21), יפונו לטובת הסבה כשטח לוגיסטי עבור עורף נמל חיפה והקמת מסוף מכולות עתידי של נמל המפרץ.

עלות פינוי הטכני והעתקתו לכרמיאל ולנבטים שבנגב, בסך 700 מיליון שקל, תמומן על ידי חברת נמלי ישראל (405 מיליון שקל), משרד האוצר ומינהל מקרקעי ישראל.

העסקה עם משרד הביטחון הושגה לאחר הגעה להסכם על מתווה שאושר על ידי דרקטוריון חנ"י.

בשטחים שיפונו ויועברו לחנ"י יוקמו מרכזים לוגיסטיים ופארקי תעשייה כפעילות משלימה לפעילות הנמלית.

על פי ההסכם, השטח יפונה בצורה הדרגתית, לאורך תקופה של 4-5 שנים, כשבשנה הראשונה יפונו כ-175 דונם.

מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל.) אודי שני: "ההסכם לפינוי בית הספר הטכני ממפרץ חיפה הוא ביטוי נוסף ליכולת משרד הביטחון לממש את היעד שהצבנו לעצמנו, הוצאת מחנות צה"ל ממרכזי הערים לטובת התפתחות כלכלית אזרחית מחד, וחיזוק הפריפריה מאידך. פינוי המחנות, כחלק מהתוכנית האסטרטגית ארוכת הטווח של מערכת הביטחון, ישחרר אלפי דונמים לדיור ולמסחר, ויביא לתנופת פיתוח עצומה לכלכלה הישראלית".

מנכ"ל חנ"י שלמה ברימן: "עסקה זו חשובה למשק הישראלי, התלוי כמעט לחלוטין בנמלי הים כשער המסחרי העיקרי. רכש שטחי בית הספר הטכני, נעשה בראייה אסטרטגית ארוכת טווח, שכן הוא נועד להבטיח את עתודות המקרקעין הנדרשות לפעילות סחר החוץ של ישראל ושל נמלי הים לעשרות שנים קדימה. נמלים מודרניים אינם יכולים לתפקד ללא עורף נמל מפותח, בו מתמקמים מרכזים לוגיסטיים ופארקי תעשייה כפעילות משלימה".