רספ״ן פועל לייעוד רציפים לטובת טיפול במלט וגרעינים

בטיוטת תקנות שפרסמה רשפ״ן ייעודו רציפים בנמל אשדוד לטובת טיפול באניות גרעינים, מלט וקלינקר ותינתן עדיפות לאניות בתור התפעולי לאניות המשנעות מטען מסוג זה. נמל המפרץ יוכל להקצות 500 מטר לניטול מכולות בהסכמים מסחריים


13:08 ,13.10.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה פרסמה השבוע טיוטת תקנות לשינוי נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת.

 

רספ״ן כותב בהודעתו כי ״נוכח סיום בנייתם של רציפי הנמלים החדשים, המכונים נמל המפרץ ונמל הדרום, הנמצאים בתחום הכרזת נמל חיפה ונמל אשדוד בהתאמה, ולקראת תחילת הפעלתם, מוצע תיקון זה להסדיר את ייעודם ולקבוע חלק מתחום כרציפים מסחריים״.

 

בנוסף, מפרסם רספ״ן כי ״עקב צמיחה גוברת ביבוא מטעני מלט, קלינקר והשלמת המסוע בחלקו המערבי של רציף 21 בנמל אשדוד, שנועד לניטול מטענים גרעינים והובלתם לממגורות, ולשם הגברת התפוקה והיעילות התפעולית בנמל, מוצע לייעד רציפים מסוימים לניטול מטענים אלו ולתקן בהתאם את סדרה הקדימה״.

 

על פי טיוטת התקנות, שממתינות לחתימתה של שרת התחבורה מרב מיכאלי, ומנהל סרפ״ן יגאל מאור, לאחר 90 יום מפרסום התקנות, הכוונה היא לייעד את רציף 21 ואת חלקו המזרחי של רציף 1, ואת רציף 8 בנמל אשדוד לטיפול באניות גרעינים ומלט וכן לאפשר קדימות בתור התפעולי בקבלת אניות גרעינים ומלט שתעשינה שימוש במתקני המסוע ומתקני הסילו לאחסון מלט. כמו כן במסגרת התקנות יוכשר חלקו המזרחי של רציף 3 לניטול קלינקר ותינתן עדיפות לפריקתו במסירה ישירה באמצעות משפך ירוק.

 

כמו כן התקנות פועלות להסדרתם של רציף נמל המפרץ, המכונה רציף 6, ונמל הדרום, המכונה רציף 27, לניטול מכולות. מדובר בהליך פורמלי אם כי מסתמן בתקנות כי רספ״ן התירה אישור של 500 מטר לניטול מכולות במסגרת הסכמים מסחריים בנמל המפרץ וזאת למרות בקשה של SIPG להכשרת אורך של 560 מטר.

 

רספ״ן מציינת עוד כי חברת הדרום קונטיינר טרמינל, האחראית על הפעלתו של נמל הדרום באשדוד (רציף 27) לא פנתה אליה בבקשה על מנת להסדיר חלק מהרציף שלה כרציף מסחרי.