רשות החברות: רווח של 1.2 מיליארד שקל לחברות הממשלתיות בחצי הראשון של 2016

מאומדן רשות החברות עולה כי חברת נמל חיפה הרוויחה 33 מיליון שקל בחציון הראשון של 2016, חברת נמל אשדוד הרוויחה 86 מיליון שקל וחנ"י הרוויחה 109 מיליון שקל


12:09 ,31.10.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

רשות החברות פרסמה לפני מספר ימים את נתוני החציון הראשון של 2016 מבחינת הביצועים העסקיים של החברות הממשלתיות. הנתון מרשים מאוד - רווח נקי של כ.1.2 מיליארד שקל לעומת הפסד של כ-0.55 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2015.

 

מרשות החברות נמסר כי מהשוואת רווחי/ הפסדי החברות הממשלתיות לאורך שנים - מאז ההפסד הנקי בסך כ-0.6 מיליארד שקל בשנת 2013 כולה, ועד לרווח הנקי של כ-1.2 מיליארד שקל במחצית 2016 - ניתן לראות שיפור עקבי ומתמשך ועלייה על פסים עסקיים של רווחיות נאותה.

 

מרשות החברות נמסר כי "השיפור הגדול ברווחיות מיוחס בעיקר לרפורמה בחברות הממשלתיות שהושקה בשנת 2014 ולתרומתם של 250 דירקטורים מנבחרת הדירקטורים אשר חיזקו את הגישה העסקית ואת רמת הניהול בחברות הממשלתיות".

 

חברות נמל אשדוד, חברת נמל חיפה וכן חברת נמלי ישראל נמנות על רשות החברות ומפרסום אומדן רווחי חברות אלה עולה כי חברת נמל חיפה הרוויחה במחצית הראשונה של 2016 33 מיליון שקל (אומדן), חברת נמל אשדוד הרוויחה 86 מיליון שקל בחציון הראשון של 2016 (אומדן) ואילו חברת נמלי ישראל (חנ"י) 109 מיליון שקל (אומדן).

 

הודעת הרשות מתייחסת בעיקר לחברת נמל אשדוד וכותבת כי: "בתחום הנמלים יש שיפור משמעותי בהכנסות של שני הנמלים, נמל חיפה ונמל אשדוד, אך השיפור ברווחיות נובע מהשיפור בנמל אשדוד בלבד. רווחי החברה הסתכמו במחצית הראשונה של 2016  ב-86 מיליון  שקל, לעומת רווח נקי בסך של כ-40  מיליון שקל במחצית הראשונה של 2015, גידול של מעל 100%. בשנת 2015 כולה הציגה החברה רווח נקי בסך של כ-80 מיליון שקל. הגידול ברווח נובע מפיתוח הפעילות העסקית וגידול בנתח השוק בתחום המכולות.

 

נזכיר כי בחודש האחרון התקיים בוועדת הכספים של הכנסת דיון בנושא תרומתה של חברת נמל אשדוד ליוקר המחייה בישראל. לקוחות חברת הנמל טוענים כי הממשלה פועלת להגדלת הרווחיות הנמלים על חשבון האזרחים וכי עיכוב סחורות ואניות מוביל לייקור היבוא שמגולגל לצרכנים. לטענתם, מטרתה העיקרית של חברות הנמל צריכה להיות הענקת שירות מיטבי ללקוחות ולא שורת הרווח - עובדה אשר אף מופיעה בסעיף 4א של חוק החברות הממשלתיות.

 

יו"ר ועדת הכספים של הכנסת, ח"כ מאיר גפני, שלח את נציגי חברת נמל אשדוד, נציגי המשתמשים בהובלה ימית ונציגי העובדים להידבר ביניהם ולהגיע לפתרון משביע רצון.  

 

נציין כי מבין החברות הממשלתיות, תרומתה של חברת החשמל לרווח הנקי הכולל של החברות הממשלתיות במחצית הראשונה של 2016, היא הגבוהה ביותר. חברת החשמל הציגה החברה רווח נקי בסך של כ-576 מיליון שקל לעומת הפסד נקי בסך של כ-800 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2015. בשנת 2015 כולה הציגה החברה רווח נקי בסך של 223  מיליון שקל. חברת רפאל הציגה במחצית 2016 גידול של כ-42% ברווח הנקי, מסך של כ- 170 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2015 ל-239 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2016. בשנת 2015 כולה הציגה רפאל רווח נקי בסך של  459 מיליון שקל. חברת דואר ישראל הציגה במחצית הראשונה של 2016 רווח נקי בסך של 20 מיליון שקל, זאת לעומת הפסד נקי של 421 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2015.