נמל אשדוד בתגובה לדו"ח הוועדה: תפקוד ההנהלה והעובדים זכה לשבחים ממשרדי הממשלה

‏בחברת נמל אשדוד התייחסו לביקורת החריפה שמתח דו"ח הוועדה על התנהלות עובדי הנמל בזמן המלחמה וציינו כי "מערכת יחסי העבודה בנמל אשדוד, הינה מן המורכבות במשק הישראלי". כמו כן ציינו באשדוד כי קיימת תוכנית לשעת חירום אך הגורמים המוסכמים לא הורו לפעול לפיה


00:00 ,02.05.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

‏בחברת נמל אשדוד התייחסו לביקורת החריפה שמתח דו"ח הוועדה על התנהלות עובדי הנמל בזמן המלחמה וציינו כי "מערכת יחסי העבודה בנמל אשדוד, הינה מן המורכבות במשק הישראלי". כמו כן ציינו באשדוד כי קיימת תוכנית לשעת חירום אך הגורמים המוסכמים לא הורו לפעול לפיה
 
בחברת נמל אשדוד ציינו בתגובה לדו"ח ועדת טוניק לבחינת הארגון, התפעול והתפקוד של המערכות התחבורתיות-נמליות בישראל במצב חירום וברגיעה שהתפרסם אתמול, כי נמל אשדוד היה הנמל היחיד שתפקד במשך כל ימי המלחמה, זאת בשל העובדה שנמל חיפה הושבת עקב נפילת הטילים באזורו, ולפיכך כל עומס של הסחר הימי של כל מדינת ישראל התרכז בנמל אשדוד.
 
בחברת נמל אשדוד ציינו כי קיבלו ההנהלה והעובדים קיבלו שבחים ממשרדי הממשלה השונים ובכלל זה משרד התחבורה,משרד התיירות, נשיא התאחדות התעשיינים, לשכות הספנות וארגוני המשתמשים על תפקוד ההנהלה ועובדי חברת נמל אשדוד בזמן המלחמה.
 
בהקשר זה ראוי לציין כי דו"ח הוועדה מותח ביקורת חריפה על התנהלות עובדי נמל אשדוד בזמן המלחמה. "האירוע החריג והבולט למערכת יחסי העבודה המעורערים" כותבת הוועדה, "ניכר בעת המלחמה בנמל אשדוד, שבה מצאו העובדים לנכון לנהל משא ומתן על הסכם עבודה במהלך מלחמת לבנון השנייה, תוך שיבוש פעולות נמל אשדוד ופגיעה בלקוחות הנמל. "ניצול מצב חירום בידי ועדי העובדים באשדוד, כדי להגיע להישגים כלכליים בשכרם, ללא התנגדות חריפה מצד ההנהלה ודירקטוריון חברת נמל אשדוד אשר נתנו ידם למהלך זה, תוך כדי מלחמה, הינו מעשה בוטה שלא נשמע כמותו, בזמן שמדינת ישראל בעיצומה של מלחמה". יש לציין כי הוועדה המליצה להעביר נושא זה לבדיקת מבקר המדינה.
 
חברת נמל אשדוד ציינה בתגובה לטענות המועלות בדו"ח כי "בהתייחס להסכם העבודה שנחתם במהלך המלחמה, נציין שסוגיית מערכת יחסי העבודה בנמל אשדוד, הינה מן המורכבות במשק הישראלי".
 
בחברת נמל אשדוד מציינים כי "המשא ומתן עם סקטור התפעול החל טרום תקופת המלחמה והסתיים במהלך תקופה זו, במסגרת מהלך העסקים הרגיל והניהול השוטף של הנמל. ההסכם עמד במבחן הכדאיות הכלכלית לחברה והביא לשיפור התפוקות והשירות ללקוח. יתירה מזאת, יש לציין שהסכם זה קיבל את אישורה המיידי של רשות החברות הממשלתיות במסגרת נוהל אישור הסכמי עבודה".
 
בחברת נמל אשדוד ציינו כי מופע האוניות במהלך המלחמה הצריך עבודה מסביב לשעון והפעלת מספר שיא של צוותי עבודה(ידיים עובדות). העבודה התנהלה מעבר למשמרות הרגילות, תוך מיצוי משמרות נוספות ואיגום כל אמצעי התפעול של הנמל. שיתוף הפעולה המלא בין ההנהלה והעובדים, אפשר לנמל להתגבר על הקשיים של פעילות בתנאי חירום, תוך שינוע של מטענים חיוניים בכללם ביטחוניים.
 
כמו כן ציינו בחברת נמל אשדוד כי הנהלת הנמל בחנה לאורך כל ימי המלחמה את מצב מל"ח (משק בשעת חירום) והתריעה בפני הגורמים המוסמכים תוך קריאה להכריז עליו. הנהלת הנמל עמדה בקשר יומי עם מנכ"ל משרד התחבורה אשר עודכן באופן שוטף. בנוסף, מציינים בנמל אשדוד, קיימת תוכנית מגירה לחברת נמל אשדוד לשעת חירום - אך הגורמים המוסמכים לכך לא הורו לפעול על פיה.