גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 22.01.2019
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.698 +0.163
אירו 4.2033 -0.109
ליש"ט 4.7628 -0.287
100 יין 3.3726 +0.089
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

אושרה טיוטת חוק "מס תפוסה"

לפני כשעה קלה אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את טיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי חברת ספנות לפי תפוסה) התשע"ז – 2017. זאת לאחר שהחוק הוצע לראשונה ביולי 2009
23.07.17 / 14:53
אושרה טיוטת חוק "מס תפוסה"
23.07.17
אושרה טיוטת חוק "מס תפוסה"
ד"ר יורם זבה, נשיא לשכת הספנות הישראלית. "הספנות זקוקה לחוק כמו אוויר לנשימה"
23.07.17
ד"ר יורם זבה, נשיא לשכת הספנות הישראלית. "הספנות זקוקה לחוק כמו אוויר לנשימה"

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה לפני שעה קלה את טיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי חברת ספנות לפי תפוסה) התשע"ז – 2017, הידוע בשם "מס תפוסה", שהיה אמור להיכנס לתוקף כבר בינואר השנה. אחרי שמונה שנים (החל מיולי 2009) של דיונים והתלבטויות בנושא נראה כי הנושא יועבר לדיון בוועדת הכספים של הכנסת בדרכו לחקיקה סופית בכנסת ישראל.

 

מדובר למעשה בחוק מס חדש אשר ייחשב את ההכנסה החייבת במס של חברות ספנות ישראליות העוסקות בהובלה בינלאומית של טובין בהתאם לשיטת "מס התפוסה" - חישוב ההכנסה החייבת של החברה בהתאם לתפוסת כלי השיט שהיא מפעילה.

 

נציין כי לחוק מספר מטרות והם חיזוק הספנות הישראלית, הגברת יכולת התחרות הבינלאומית של הספנות הישראלית, תמיכה בהכשרה הימית בישראל והעלאת רמת ההכשרה של יורדי ים ישראליים, שיפור התחבורה הימית בהיבטי יעילות, בטיחות ואיכות הסביבה וחיזוק ענפים נלווים לספנות בישראל, כל זאת תוך התאמת הדין החל על הספנות הישראלית לדין המקובל בעולם.

 

מדינות רבות בעולם מפעילות משטר "מס תפוסה" (בהם האיחוד האירופי, ארה"ב, סין, יפן, דרום קוריאה והודו), למדינות נוספות כוונה להנהיג "מס תפוסה" ובמדינות אחרות קיים משטר מס מיוחד לענף הספנות. בענף התפתח מצב של "דגלי נוחות" - בריחה של ציי סוחר למדינות עם משטרי מס "נוחים". כפתרון לזליגה זו של אניות ל"דגלי נוחות", פותחו תמריצים בדמות מס תפוסה. כיום, 90% מהצי העולמי פועל במשטר "מס התפוסה ."קיימת חשיבות אסטרטגית עליונה לשמירה על הספנות הישראלית ולעידודה בשל המצבה הגיאוגרפי של המדינה והחרם הערבי על החברות הסוחרות עם ישראל. כ-99% מכמות המטענים המיובאים לישראל ומיוצאים ממנה מובלים דרך הים.

 

ד"ר יורם זבה, נשיא לשכת הספנות ואחד מהאנשים שפעלו במרץ לקידום חוק זה, ציין בשיחה עם מערכת port2port עם היוודע החדשות בדבר אישור טיוטת החוק כי "מדובר בחוק חשוב מאין כמוהו לספנות הישראלית ולסחר הישראלי. מדובר בחוק שהוא נכון מבחינה כלכלית ומבטיח את יציבות הסחר של מדינת ישראל".

 

ד"ר זבה ציין כי "תשעים אחוז מענף הספנות כבר נוהג לפי השיטה הזאת ואנחנו בין האחרונים שטרם עשו זאת. הספנות הישראלית זקוקה לחיקוק הזה כמו אוויר לנשימה. הגענו למצב שלולא שינוי חוק המיסוי היינו עומדים בפני אובדן כל היתרונות והכלים המקצועיים שהיו למדינת ישראל שכאמור חיה ומתפרנסת על סחר החוץ הימי שלה".

 

ד"ר זבה הוסיף כי אימוץ החוק על ידי בעלי העניין הינו וולונטרי, "אולם אין לי ספק שתהיה היענות חיובית באימוצו ובכך גם יישאו את הפירות אליו החקיקה מכוונת. כדאי לזכור שמס תפוסה שיביא לאניות בשליטה ישראלית יוכל בצורה זו גם להבטיח את עתידו של מקצוע הימאות הישראלי".

השלב הבא, ציין ד"ר זבה, הוא הכנת החומר והעברתו לכנסת לקריאה ראשונה ולאחר מכן לוועדת הכספים להשלמת החקיקה לקראת אישור קריאה שנייה ושלישית בכנסת.

 

נשיא לשכת הספנות הישראלית ביקש להודות למשרד האוצר, הכלכלן הראשי והממונה על הכנסות המדינה, ואנשי משרדו, וכן למשרד התחבורה, על כל אגפיו, שעשו במלאכה.

 

נציין כי התפוסה נקבעת על פי תפוסת האנייה המקסימלית (ה-NRT שלה - Net Register Tonnage)  נפח קיבולת ההובלה. "חברת הספנות לא תשלם יותר לפי רווח או הפסד אלא לפי הנפח שהאנייה מסוגלת להוביל", ציין ד"ר זבה.

 

כבר בשנת 1999 התקבלה החלטה על ידי ממשלת ישראל לתמוך בענף הספנות. מנהל הספנות והנמלים במשרד התחבורה גיבש רפורמה שעיקרה שיפור כושר התחרות הכלכלי של הספנות הישראלית. כהמשך לרפורמה זו, מוצע לעודד את ענף הספנות על ידי אימוץ משטר "מס תפוסה" בישראל. חברה קיימת שתרצה להיכנס למשטר "מס תפוסה" תצטרך לעשות כן עם כניסת החוק לתוקף, אך פעולות של ארגון מחדש של חברות, רכישת חברות או פיצולן, כדי לעמוד בתנאי החוק יראו כפעולות העומדות בתנאי של תכלית עסקית כנדרש בשינוי מבנה בהתאם לחלק השני לפקודה.

 

 

המגזין הדיגיטלי
גיליון 927
פייסבוק

×