צים הפסידה 397 מיליון דולר ב-2011

מתוך הדוח השנתי שהגישה החברה לישראל לבורסה: ברבעון האחרון של השנה רשמה צים הפסד נקי של 151 מיליון דולר, לעומת רווח נקי של 96 מיליון דולר ב-2010. בחברה עובדים 6,000 עובדים ולה 98 אוניות, הזמנות ל-13 אוניות חדשות והלוואות לבנקים בסך 2.7 מיליארד דולר


00:00 ,29.03.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

בשנת 2011 רשמה צים הפסד נקי של 397 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 54 מיליון דולר בשנת 2010. כך עולה מהדוחות השנתיים שהגישה הבוקר (ה') החברה לישראל, החברה האם של חברת הספנות, לבורסה ולרשות לניירות ערך.

עוד עולה מהנתונים, שברבעון האחרון של 2011 רשמה צים הפסד נקי של 151 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 96 מיליון דולר ב-2010.

סך ההכנסות של צים ב-2011 עמדו על 3.8 מיליארד דולר, עלייה של 2% בהשוואה ל-2010, אותה סיימה החברה עם הכנסות של 3.7 מיליארד דולר. ברבעון האחרון של 2011 רשמה החברה הכנסות של 899 מיליון דולר, ירידה של 9% מהרבעון האחרון של 2010, בו עמדו הכנסות החברה על 976 מיליון דולר. הירידה בהכנסות מיוחסת ברובה לירידה שחלה ברבעון במחירי ההובלה הימית.

בשנת 2011 רשמה צים הפסד תפעולי של 276 מיליון דולר, לעומת רווח תפעולי של 223 מיליון דולר ב-2010. הרבעון האחרון של 2011 הסתיים עם הפסד תפעולי של 126 מיליון דולר, לאחר הפסד תפעולי של 63 מיליון ברבעון השלישי.

בהודעה שהוציאה החברה לישראל נמסר שהתוצאות משקפות את מצב התעשייה ושצים מבצעת את הצעדים הנחוצים כדי להתמודד עם מצב ההובלה הימית. עוד צוין, שבעבר עמדו ביצועי החברה מתחת לממוצע בתעשייה כולה, הרי שלאור הצעדים בהם נקטה החברה, התוצאות עתה יישרו קו עם הממוצע בתעשייה.

יצוין שבחודש פברואר 2010 העלתה חברת הדירוג מעלותS&Pאת דירוג אגרות החוב של צים ל-"ilBBB-". בין הגורמים שהביאו להעלאת הדרוג, צוינו הביצועים התפעוליים של צים, התוצאות בשלושת הרבעונים הראשונים של 2010, וכן השיפור המתמשך ברמת הנזילות של החברה והשיפור בתנאי הסחר העולמי ושוק הספנות.

אולם בחודש נובמבר 2011, עם פרסום הדוחות הכספיים של צים ברבעון השלישי, אותו היא סיימה עם הפסד נקי של 66 מיליון דולר, הורידה החברה את דירוג האשראי של צים ל-"ilBB-" והצמידה לדירוג תחזית דירוג שלילית. בחברת הדירוג הסבירו שהורדת הדירוג של צים משקפת את השחיקה החריפה בפרופיל הנזילות של החברה, לנוכח הרעה משמעותית ביכולת ייצור תזרים המזומנים.

בחודש פברואר 2012 הודיעה החברה לישראל על הפעלת רשת ביטחון לצים בסך 50 מיליון דולר. בנוסף העבירה חברת מילניום השקעות אלעד בע"מ, בעלת המניות העיקרית של החברה לישראל, לצים 50 מיליון דולר נוספים. זאת באישור דירקטוריון החברה לישראל.

בהודעה שהוציאה היום צים נמסר שבשנת 2011 רשמה החברה עלייה בסך 9% בנפח הובלה המכולות: 2.4 מיליון TEU ב-2011 בהשוואה ל-2.2 מיליון TEU בשנת 2010. ברבעון האחרון של 2011 שינעה החברה 626 אלף TEU, עלייה של 10.5% בהשוואה לרבעון האחרון של 2010, בו שונעו 566 אלף TEU.

עוד נמסר, שהודות לתוכנית התייעלות, סיימה החברה את 2011 עם תזרים מזומנים חיובי, של 22 מיליון דולר.

ההובלה הימית ב-2011 התאפיינה בירידה במחירי ההובלה (ירידה של 15% לפי אינדקס המחירים של מדד שנגחאי) ובעלייה של 38% במחירי הדלק בהשוואה ל-2010. עוד יצוין, שברבעון האחרון של השנה ירדו מחירי ההובלה הימית למחיר הנמוך ביותר זה 28 חודשים. ירידת המחירים מיוחסת לעודף היצע, עקב כניסת אוניית מכולה חדשות, בעלות קיבולת גדולה, לשוק.

אולם, מאז תחילת השנה הודיעו חברות ספנות על העלאות מחירי ההובלה הימית, חלקן בפעם השלישית מאז תחילת השנה. בהודעה שהוציאה צים נמסר שמאז תחילת השנה עלו המחירים, לפי מדד מחירי ההובלה של שנגחאי, ב-30%.

לפי ההודעה לבורסה שמסרה החברה לישראל, נכון ליום 1 במרץ 2012, עסקי ההובלה הימית של צים מופעלים בידי 98 אוניות – 96 אוניות מכולה ושתי אוניות להובלת כלי רכב; 29 מהאוניות נמצאות בבעלות מלאה של צים וכ-70 אוניות בחכירה.

זאת ועוד, סך קיבולתציהאוניותשלצים עומד על 359,787 TEU, לעומת 363,126 TEU בסוף 2010.

נכון למועד הדוח, צים הזמינה ממספנות 13 אוניות חדשות: תשע אוניות בעלות קיבולת של 12,600 TEU כל אחת, וארבע אוניות בעלות קיבולת של 8,800 TEU כל אחת. החברה אמורה לקבל את האוניות בשנת 2015 בכפוף לתנאים מסוימים.

עוד עולה, שברשות צים נמצאות 349,800 מכולות, בעלות סך קיבולת של 560,825 TEU, מתוכן 67% לא בבעלותה ו-33% בחכירה.

עוד צוין, שלצים יש כיום 48 אלף לקוחות, והיא מנהלת את ההובלה הימית ללא תלות בלקוח יחיד אחד.

נכון ליום 31 בדצמבר 2011, צים העסיקה 6,051 עובדים, מתוכם 5,325 עובדי חוף, שרק 1,272 מתוכם ישראלים והשאר זרים.

בנושא ההשקעות החברה, חל קיטון גדול בשנת 2011, עד כדי 23 מיליון דולר, בהשוואה ל-486 מיליון דולר ב-2010.

עוד צוין בדוח של החברה לישראל, כי נכון ליום 31 בדצמבר 2011, לצים יש הלוואות לזמן קצר ולזמן ארוך מהבנקים וממקורות אחרים בסך 2.7 מיליארד דולר. בשנת 2012, צריכה החברה לעמוד בפירעון של 292 מיליון דולר. במהלך השנה, התחייבה צים לגייס מזומנים בסך 100 מיליון דולר.

עוד צוין, כי בעת הסכם רכישת צים על ידי החברה לישראל מהמדינה, אושר לה לעבור, בכפוף למספר תנאים, הליך של פיצול, בין צים ישראל לחברה בינלאומית. מאז אישור ועדת השרים, צוין, הוגשה בקשה על ידי צים למימוש הפיצול ומתקיימים מגעים עם גורמים לגבי אישור הפיצול. האישור, צוין, טרם ניתן.