שיפור משמעותי באיכות מי נחל קישון

כתוצאה מהפסקת הזרמת שפכי חיפה כימיקלים, שנמצא בסכסוך עבודה מחודש מאי והפסיק פעילותו, נראה שיפור באיכות מי נחל קישון. פרויקט בהיקף של כ-200 מיליון שקלים לטיפול בקרקעית הנחל המזוהמת יתוקצב על ידי המדינה, הרשויות הגובלות והמפעלים שהזרימו שפכיהם לנחל


00:00 ,06.07.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

ברשות נחל הקישון מציינים כי, ריכוז החנקן הכללי וכן ריכוז האמוניה בנחל פחתו באופן משמעותי וכיום איכות מי הנחל כמעט ועומדת בתקן הסביבתי לאיכות מי נחל קישון. זאת בעקבות בדיקות כימיות לאיכת מי הנחל שערכה רשות נחל הקישון. הבדיקות הראו כי, בהשוואה בין הימים בהם, לטענת הרשות, נוסף זיהום ממפעל חיפה כימיקלים לבין היום- איכות מי הנחל השתפרה באופן משמעותי.

על פי ממצאי תחנת הניטור של רשות נחל הקישון, הדוגמת את מי הנחל באופן רציף, קיים שיפור ניכר באיכות מי מורד נחל קישון, בעיקר בריכוזי החנקן הכללי ובצורוני החנקן (ניטראט, נטריט ואמוניה), המהווים חומרי הזנה עבור מיקרואצות המצויות במי הנחל. כמו כן, קיימת ירידה בריכוז הכלורופיל (ביטוי לתגובת המערכת להעשרה בחומרי הזנה) בנחל עם הפסקת הזרמת חיפה כימיקלים לקישון.

עוד ציינו כי, מורד הקישון הושפע במהלך השנים מהזרמות כלל המפעלים, לרבות בתי הזיקוק, גדיב פטרוכימיה, כרמל אולפינים, דשנים וחומרים כימיים, גדות ביוכימיה ומכון טיהור שופכין חיפה. עם זאת שפכי מפעל חיפה כימיקלים הביאו לכך שמי הנחל הפכו חומציים ברמה שלא אפשרה חיים במימיו במשך שנים רבות.

כיום, עקב השיפור שחל באיכות הזרמות כלל המפעלים והליכי פיקוח הדוקים של רשות נחל הקישון והמשרד להגנת הסביבה, חל שיפור משמעותי באיכות המים הזורמת בנחל ופירות השיקום מתחילים להיראות, אומרים ברשות. לאורך הנחל מתפתחת צמחייה אופיינית ובמי הנחל מתקיימת אוכלוסיית דגים וכן מיני ציפורים רבות מצאו את הקישון כאתר לינה ומקור מזון כבעבר.

עקב הצורך הדחוף בניקוי קרקעית הנחל, הן מטעמים הידראוליים ובראש ובראשונה לצורך שיקום הנחל והשבתו לידי הציבור כאתר טבע, פנאי ונופש, הוחלט לצאת לפרויקט רחב היקף לטיפול בקרקעית הנחל המזוהמת. לאור הממצאים, הוחלט על ידי המשרד להגנת הסביבה כי פרויקט זה שעלותו מוערכת בכ-200 מיליון שקלים יתוקצב על ידי המדינה בסדר גודל של 30%, הרשויות הגובלות יממנו 10% ויתר העלות בשיעור של 60% תושת על המפעלים שהזרימו שפכים אל הנחל.

ברשות נחל קישון מדגישים כי, חלקה של חיפה כימיקלים הוערך בכ-28 מיליוני שקלים ועם זאת עד כה לא מקבל המפעל את הערכת המשרד להגנת הסביבה ומוכן להשתתף בסכום נמוך בהרבה. בז"ן התחייבה להעביר את חלקה בפרויקט על סך 90 מיליון שקלים ובימים אלו מוגשת הצעת החלטה לממשלה לתקצוב חלקה של המדינה בפרויקט חשוב זה.

לדברי שרון נסים, מנכ"לית רשות נחל הקישון: "שנים ארוכות עשה מפעל חיפה כימיקלים, יחד עם אחרים, שימוש בנחל קישון כבתוך שלו ובכך תרם תרומה ממשית לזיהום של מימיו וקרקעיתו. שפכי המפעל בעבר היו בעל מאפיין חומצי מובהק והכילו בין היתר שמן מינרלי ומתכות כבדות בשיעורים משמעותיים, דבר אשר מנע את האפשרות לשיקום הנחל וסביבתו. על אף השיפור שחל באיכות שפכי המפעל לקישון בשנים האחרונות, אין די בכך וקיים הצורך בשיפור משמעותי נוסף. לדעת רשות נחל הקישון חובתו של מפעל חיפה כימיקלים היא ליטול חלק, שכם אחת, עם מפעלים אחרים ועם הממשלה, במתן סיוע כספי לביצוע פרויקט ניקוי קרקעית הנחל, לשם השבת הנחל לציבור לו הוא שייך."