APL מסיימת את הרבעון השני ברווחים צנועים

חברת הספנות APL מדווחת על רווחים, לראשונה מאז סוף 2010, והיא נישאת על גל התאוששות בגובה דמי ההובלה על רקע קיצוץ משמעותי בעלויות


00:00 ,09.08.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

ענקית הספנות APL דיווחה על רווחים צנועים ברבעון השני של 2012. עפי"י הודעת החברה APL סיימה את הרבעון השני עם רווח לפני ריבית ומס של 7 מליוני דולרים, לעומת הפסד של 53 מליוני דולרים בתקופה המקבילה בשנת 2011 והפסד של 232 מליוני דולרים ברבעון הראשון של 2012.

מאז הרבעון הראשון, הצליחה החברה להעלות את דמי ההובלה בכל הקווים והשירותים ובמיוחד בקווי הסחר העיקריים בסחר מזרח-מערב , והתחזית היא שרמת דמי ההובלה תיוותר יציבה עד לסוף השנה.

בחברת האם NOL התריאו כי התחזית עדיין לא ברורה, בהתחשב במצב הכלכלה העולמית, עודף ההיצע בספנות ומחירי הדלק הגבוהים.

בהודעת החברה צויין כי נתוני הסחר האחרונים מראים כי חלה ירידה בקיבולת ההובלה מאסיה לאירופה ברוב חודשי 2012, אם כי קווי הסחר האחרים עדיין גדלים.

עוד נמסר כי דמי ההובלה הממוצעים למכולת 40 רגל עלו ברבעון השני ב- 3% ל- 2625$ ומספר המכולות שהחברה הובילה ברבעון זה עלה ב- 4% לכדי 1.4 מליון TEU. המחזור של APL עלה ב-7% ברבעון השני לכדי 2 מיליארד דולרים.

חברת האם NOL, אשר הציגה תוצאות רעות מאוד ברבעון הראשון, דיווחה על רווח לפני מס של 16 מליוני דולרים ברבעון השני, לעומת הפסד של 41 מליוני דולרים ברבעון השני אשתקד.