SeaGo מוסיפה פקידה ישירה בנמל Fos sur Mer

הפקידה השבועית תחבר ישירות את הנמל עם חיפה, מרסין ואלכסנדריה לטובת היצוא החקלאי


00:00 ,23.09.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

בשורה ליצואנים חקלאיים: SeaGo הוסיפה את נמל Fos sur Mer לסבב הפקידות הישיר של קו השירות במזרח התיכון.

הפקידה בנמל Fos sur Mer תחבר אותו ישירות עם נמלי חיפה, מרסין ואלכסנדריה ביצוא וביבוא.

השירות יציע הפלגה שבועית קבועה מנמל חיפה בימי חמישי בערב והגעה בשלישי בבוקר לנמל Fos sur Mer.

זמני ההפלגה החדשים של הקו ביצוא: חיפה ל-Fos sur Mer חמישה ימים; מרסין ל-Fos sur Mer שבעה ימים; אלכסנדריה ל-Fos sur Mer תשעה ימים. זמני ההפלגה ביבוא: Fos sur Mer לאלכסנדריה 11 ימים; Fos sur Merלמרסין 13 ימים; Fos sur Mer לחיפה 15 ימים.

האונייה הראשונה, M/V Taurus, תעזוב את נמל חיפה ב-15 בנובמבר את נמל Fos sur Mer ב-20 בנובמבר.