פורסמה ההצעה לרפורמה בתעריפי הנמלים - ייקח 10 שנים ליישומה המלא

הנחות היסוד בהצעת משרד התחבורה והאוצר קובעות כי המחירים ישקפו את עלות השירותים בפועל אך ייקח 10 שנים ליישומה ההדרגתי. תעריפי הסוורות ואגרת הסבלות יאוחדו למחיר אחד בשם "ניטול", מחיר קבוע לאגרת רציף, יוסר הפיקוח מאגרת שטעון, אחסנה, מנגש ועוד


00:00 ,18.09.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

הנחות היסוד בהצעת משרד התחבורה והאוצר קובעות כי המחירים ישקפו את עלות השירותים בפועל אך ייקח 10 שנים ליישומה ההדרגתי. תעריפי הסוורות ואגרת הסבלות יאוחדו למחיר אחד בשם "ניטול", מחיר קבוע לאגרת רציף, יוסר הפיקוח מאגרת שטעון, אחסנה, מנגש ועוד
 
משרד התחבורה פרסם היום את הצעתו לרפורמה בתעריפים בנמלים כאשר הסעיף המרכזי בהצעה קובע כי  המחירים המוצעים משקפים את העלות בפועל של השירותים השונים בגינם הם נגבים. על מנת למנוע סבסוד צולב, נקבעו המחירים לפי חישוב העלות הישירה שהשירות הנמלי מסב.
 
יש לציין כי מבנה המחירים החדש, אשר גובש במשרדי התחבורה והאוצר, מבוסס על מספר עקרונות והנחות יסוד, כאשר העיקרית שבהם היא כאמור שהמחירים המוצעים משקפים את העלות בפועל של השירותים השונים בגינם הם נגבים. הנחת יסוד נוספת קובעת כי הרפורמה בתעריפים תתפרש על פני 10 שנים, ותיכנס לתוקף בינואר 2008.

כמו כן, ההצעה מדברת על הסרה מיידית של הפיקוח על אגרות כגון אגרת אחסנה של מכולות ורכבים – אך שמירת ימי הפטור מתשלום בגין האחסנה כנהוג כיום.
 
כמו כן יוסר הפיקוח מאגרת השטעון ויצומצמו ימי הפטור בגין תשלום אגרת אחסנה ל-7 ימים – זאת לעומת 10 ימים הנהוגים כיום, זאת כדי להקל על הצפיפות בנמל.
 
הפיקוח יוסר בנוסף מאגרות מנגש ומעגן הנכללות בהסכמים מסחריים של חברות ספנות עם חברות הנמל.
 
בבסיס ההצעה שפרסם היום משרד התחבורה, בשיתוף עם משרד האוצר, הופכת אגרת הרציף למחיר קבוע לטון או לטון מדוד וכן למכולת 20 רגל ומכולת 40 רגל, וגובהו משקף שיעור של 0.2% מערך המטען. יבוא המכוניות הינו חריג לעניין זה והסכום אשר היה משולם כאגרת רציף יישאר זהה אך יקובע.
 
כמו כן נמסר כי על כלל המחירים יופעל מדי שנה מקדם התייעלות שעלותו לא תרד מ-2.5%. התעריפים המפוקחים יוגדרו כמחירי מקסימום. תעריפי הסוורות ואגרת הסבלות יאוחדו למחיר אחד בשם "ניטול".
 
כמו כן, חברת הנמל לא תחויב לתת הנחות כלשהן למשתמשי הנמל אך מאידך תהיה לה הסמכות לגבות מחיר הנמוך ממחיר המקסימום המפוקח.
 
כמו כן, בגין שירות לחומרים מסוכנים תיגבה תוספת בשיעור של 50% ממחירי השירותים.
 
על פי ההצעה, הפיקוח יוסר על מחירי נמל אילת ומספנות ישראל למעט אגרת מגדלור, אגרת איכ"ס, אגרת מי שיפוליים ואגרת פינוי אשפה.
 
כמו כן נמסר ממשרד התחבורה כי הרפורמה המוצעת אינה מטפלת בפעילויות נמליות שונות כגון מתקני כימיקלים, גרעינים ומספוא (נושא שינוי תעריפי הגרעינים והמספוא נמצא כיום בתהליך של בדיקה), מחלקת נוסעים ועוד. ערכם המקסימלי של מחירים אלו יישאר כבערב הרפורמה והחלטה לגבי כל אחד ואחד מהם תעשה כאשר יומצא תחשיב מסודר לגבי כל פעילות.
 
כמו מובאת בהצעת משרד התחבורה הצעה לפישוט מנגנוני ההצמדה הנהוגים כיום על ידי עדכון אוטומטי שנתי לתעריפים אשר יוצמדו לממד השכר הממוצע במשק (59%), מדד סל המטבעות המאפיין את מרכיב ההון בנמלים (23%) ומדד המחירים לצרכן (18%).
 
כמו כן מוצע כי ייקבע מנגנון בקרה וטיוב למהלך יישום הרפורמה ולהמשך טיפול במטענים אשר אינם נכללים ברפורמה הנוכחית. 

מצ"ב לינק להצעת משרד התחבורה והאוצר:

http://www.mot.gov.il/wps/pdf/SHIPPING/PortServicePrice.pdf