צים: אושרו דחיות נוספות במועדי מסירה של אוניות שהוזמנו

מדווחת כי מסירה של ארבע אוניות בגודל 10,000 TEU נדחתה משנת 2010 לשנים 2014/2015. רפי דניאלי: ההבנות שהושגו מקדמות מאוד את תוכנית ההבראה של צים, החברה תגיע לרווח תפעולי כבר בשנת 2011


00:00 ,24.09.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

מדווחת כי מסירה של ארבע אוניות בגודל 10,000 TEU נדחתה משנת 2010 לשנים 2014/2015. רפי דניאלי: ההבנות שהושגו מקדמות מאוד את תוכנית ההבראה של צים, החברה תגיע לרווח תפעולי כבר בשנת 2011
 
מסירת 4 אוניות בגודל של 10,000 TEU אשר הוזמנו במקור לשנת 2010 תידחה לשנים 2014/15. דחייה זו הינה בנוסף להבנות שהושגו לגבי דחייה של מסירת 9 אניות בגודל של 12,600 TEU משנת 2012 לשנים 2014/15.


דחיות אלה במועדי המסירה של האוניות, מהוות התקדמות משמעותית בגיבוש תוכנית ההבראה המלאה של החברה. לדחיות יש גם השלכה חיובית משמעותית על תזרים המזומנים של צים בשנים הקרובות – שכן משמעותן דחיית השקעות בהיקף של למעלה מ-2 מיליארד דולר.
 
מנכ"ל צים, רפי דניאלי: "ההבנות העקרוניות עם המספנות, הושגו בין היתר בזכות מעמדה החזק של קבוצת עופר בעולם הספנות. ההבנות שהושגו מקדמות מאוד את תוכנית ההבראה של צים. על פי הערכות מומחים בשוק הספנות, בשנים 2014/2015 נהיה הרבה לאחר סיום המשבר הנוכחי, ואם אכן הערכות אלו יתממשו אנו צופים שתנאי השוק בתקופה זו יהיו טובים ויאפשרו לצים לצמוח, ולהפיק תועלת מרבית ורווחיות מצי האוניות היעיל והמודרני שיהיה ברשותה. דחיית מסירת האוניות מבטאת הבעת אמון ברורה מצד המספנות בתוכנית ההבראה של צים ובהצלחתה העסקית לאורך שנים".
 
צים מעריכה כי בשנת 2011 תחול התאוששות הדרגתית בשוק ההובלה הימית, ועל בסיס זאת מעריכה שתגיע לרווחיות תפעולית כבר בשנת 2011 בהיקף של כ-100 מיליון דולר.
 
בשנים 2012 ו-2013 מעריכה צים כי על פי ההערכות הרווחות בענף, עקב הגידול הצפוי ברמות הביקושים בעולם ועצירת הזמנת אוניות חדשות, ישתפרו משמעותית תנאי הסחר, ובדומה להערכות אלה מעריכה צים כי למעשה המשבר יסתיים ושוק הספנות יחזור לרמות רווחיות טובות כפי שהיה בעבר. תנאי שוק אלה יביאו את צים, על פי הערכתה, לרווח תפעולי בהיקף של כ-350 מיליון דולר בשנת 2012 ושל כ-500 מיליון דולר בשנת 2013.
 
מנכ"ל צים הוסיף כי "חשוב להזכיר כי שנת 2009 הינה חריגה מבחינת עוצמת המשבר בשוק הספנות. אנו ערוכים לכך שגם שנת 2010 תהיה שנה חלשה ותוכנית ההבראה שלנו נותנת לכך מענה. עם זאת, הענף הינו מחזורי ומרבית הפרמטרים הכלכליים מצביעים על כך שהענף יתחיל לצאת מהמשבר לכל המאוחר בתחילת שנת 2011, ולאחר מכן אנו מעריכים שנדע לחזור לפסים של רווחיות ותשואה חיובית לבעלי המניות".
 
הנתונים הנזכרים לעיל פורסמו על ידי החברה לישראל לקראת האסיפה הכללית של החברה לישראל, אשר אמורה לאשר את תוכנית ההבראה של צים, ואשר מתוכננת לאמצע אוקטובר. החברה לישראל מבקשת לאשר באסיפה זו גם את תמיכתה בתוכנית ההבראה בהיקף כולל של כ-450 מיל' דולר.
 
מחברת צים נמסר עוד כי בתוכנית ההבראה תיכלל כמו כן הנחה בדמי החכירה שצדדים קשורים בקבוצת עופר הסכימו להעניק לצים, בהיקף של כ-150 מיליון דולר על פני תקופה של כ-4 שנים. כמו כן, אין בכוונת החברה לבקש ממחזיקי האג"ח מחיקת חוב, אלא דחייה במועדי הפירעון המקוריים. צים מקפידה על רמת השירות הגבוהה ללקוחותיה ברחבי העולם ומבצעת תשלומים לספקים במועד.