צים: הפסד של 61 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2008

החברה נערכת להאטה כלכלית בעולם באמצעות שינוי במערך הקווים, צמצום הוצאות ובחינת כניסה לשותפויות אסטרטגיות ולא תמשיך ביישום התוכנית האסטרטגית שלה. החברה לישראל תזרים בעת הצורך לחברה 150 מיליון דולר במהלך 2009


00:00 ,27.11.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

החברה נערכת להאטה כלכלית בעולם באמצעות שינוי במערך הקווים, צמצום הוצאות ובחינת כניסה לשותפויות אסטרטגיות ולא תמשיך ביישום התוכנית האסטרטגית שלה. החברה לישראל תזרים בעת הצורך לחברה 150 מיליון דולר במהלך 2009
 
החברה לישראל דיווחה הבוקר על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של השנה (לחודשים יולי עד ספטמבר 2008) ועל פי נתוני הדוח נמסר כי החברה סיימה את תקופת הדוח ברווח בסך של כ-632 מיליון דולר, זאת לעומת רווח של כ-112 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. את הרבעון השלישי של תקופת הדוח סיימה החברה לישראל ברווח של כ-253 מיליון דולר, זאת לעומת רווח של כ-4 מיליון דולר ברבעון.
 
במסגרת הדו"ח נמסרו נתונים על פעילותה של חברת צים שירותי ספנות משולבים, חברת בת של החברה לישראל, אשר סיימה את תקופת הדו"ח (ינואר עד ספטמבר 2008) בהפסד של כ-132 מיליון דולר, זאת לעומת רווח של כ-33 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
 
צים סיימה את הרבעון השלישי של תקופת הדו"ח בהפסד של כ-61 מיליון דולר, זאת לעומת רווח של כ-18 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה רשמה במהלך הרבעון השלישי רווח הון בסך 25 מיליון דולר נטו ממכירת אונייה חדשה.
 
צים מציינת בדו"ח את ההחמרה שחלה לאחרונה בשוק האשראי הגלובלי, את קריסתם של מספר גופים פיננסיים גדולים ביותר בארה"ב ובעולם, את הירידה בשווי הנכסים ומציינת כי כל הגורמים הללו מציבים חששות משמעותיים מהמשך המגמה ומהאטה כלכלית עולמית. צים מציינת כי ההתפתחויות הללו הובילו לשחיקה משמעותית ברווחיה, בעיקר בסחר שבין אסיה לצפון אירופה בו החלו לאחרונה ירידות חדות בדמי ההובלה אשר פגעו משמעותית ברווחיות בסחר זה.
 
לדברי צים, במידה ויימשכו תנאי השוק הקשים עשוי הדבר להשפיע באופן שלילי על התוצאות העיסקיות שלה, והיא מציינת כי חברת האם שלה, החברה לישראל, נכונה באופן עקרוני להזרים לצים במהלך שנת 2009 סכום של עד 150 מיליון דולר, ככל שהנסיבות יצריכו זאת.
 
צים מוסיפה כי התוכנית האסטרטגית של החברה, לפיה החברה תכננה גידולים משמעותיים בשנים 2009-2012, אינה בת יישום בתנאי השוק הקיימים, ועל כן היא מכינה תוכנית פעולה חדשה המתייחסת לתנאי השוק הנוכחיים.
 
החברה מדווחת עוד כי היא נערכת להתמודד עם המצב הצפוי ולצמצום הפסדיה וזאת, בין היתר, באמצעות צמצום פעילותה, חיסכון בהוצאות, שינויים במערך הקווים שלה, החזרת אוניות חכורות לבעליהן וכן בחינת כניסה לשותפויות עם שותפים אסטרטגים.
 
נציין כי הכנסות החברה בתקופת ינואר עד ספטמבר 2008 גדלו בכ-23.5% (3.4 מיליארד דולר לעומת סכום של 2.75 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד). מהחברה נמסר כי הגידול במחזור ההכנסות נובע בעיקרו מעלייה בכמויות, עלייה בהכנסות מדמי הובלה ומהכנסות חברות הבנות. בתקופה זאת עלה מחיר ההובלה הממוצע למכולה בשיעור של כ-9.9% והכמות המובלת גדלה בשיעור של כ-10.7% בתקופה המקבילה אשתקד כאשר בתקופה זאת הובלו על ידי צים כ-1.96 מיליון TEU, לעומת כ-1.74 מיליון TEU בתקופה המקבילה אשתקד.
 
מחזור ההכנסות של החברה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-1.18 מיליארד דולר לעומת כ-1.05 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-13%.