גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 19.11.2017
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.519 -0.114
אירו 4.1506 +0.106
ליש"ט 4.6635 +0.314
100 יין 3.1267 +0.382
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

קבוצת ממן: רווח של 55.5 מיליון שקל במהלך 2016

הכנסות הקבוצה הסתכמו במהלך 2016 בכ-799 מיליון שקל. מסוף המטענים של ממן טיפל במהלך השנה בכ-176,164 טון מטען אווירי – כ-55.8% מסך הפעילות בנתב"ג. עלייה בהיקף ההכנסות בתחום השירותים הלוגיסטיים
15.03.17 / 12:16
מסוף המטענים של ממן
15.03.17
מסוף המטענים של ממן
עפר לינצ'בסקי, מנכ"ל קבוצת ממן
15.03.17
עפר לינצ'בסקי, מנכ"ל קבוצת ממן

קבוצת ממן פרסמה הבוקר את הדוחות הכספיים שלה עבור שנת 2016. קבוצת ממן פעילה בארבעה תחומים עיקריים: תחום מסוף המטענים, תחום השירותים הלוגיסטיים, תחום השכרת נדל"ן ותחום שירותי תעופה.

 

החברה מדווחת כי הכנסותיה הסתכמו השנה בכ-799 מיליון שקל, וברבעון הרביעי בכ-205 מיליון שקל – זאת לעומת הכנסות של כ-707 מיליון וכ-180 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, בהקבלה.

 

קבוצת ממן הרוויחה במהלך 2016  סך של 55.5 מיליון שקל. החברה דיווחה הבוקר בנוסף כי החליטה על חלוקת דיבידנד בסך של 27.8 מיליון שקל לבעלי מניות בחברה.

 

ההכנסות החברה בתחום מסוף המטענים הסתכמו השנה בכ-151 מיליון שקל לעומת כ-

149 מיליון שקל. תנועת המטענים במסוף המטענים השנה הסתכמה בכ-176 אלפי טון לעומת כ-169 אלפי טון אשתקד. ממן נמסר כי העלייה בהיקף ההכנסות מסוף המטענים מתונה מהעלייה בהיקף תנועת המטענים כתוצאה מהתגברות התחרות בתחום זה.

 

ממן מאפיינת את סוגי הלקוחות של מסוף המטענים ומפרסמת בדוחות הכספיים כי הכנסותיה מפעילות חברות התעופה מהוות 4% מסך ההכנסות בשנת 2016, פעילות לקוחות הקצה מהוות 17% מסך הכנסות המסוף ואילו פעילות הסוכנים מהווה 79% משיעור ההכנסות של המסוף.

 

בעוד סך המטענים שטופלו בנתב"ג במהלך 2016 עמד על 315,699 טון, מסוף ממן טיפל בכ-176,164 טון – כ-55.8% מסך הפעילות בנתב"ג. ממן מדווחת כי בעוד בנתב"ג נרשמה עלייה של בפעילות המטענים האווירית בשנת 2016 מסוף המטענים של ממן רשם עלייה של 4.3%.

 

החברה מעריכה בנוסף כי לפעילות מסוף המטענים תלות בחברת אל על, שכן "אובדנה כלקוח עלול להשפיע באופן מהותי לרעה על תחום פעילות מסוף המטענים. "אובדנה של אל על כלקוח עשוי לגרום – מעבר לאובדן ההכנסות הישירות ממנה – גם לאובדן לקוחות קצה וחברות שילוח העושים שימוש בשירותיה של אל על".

 

הכנסות תחום שירותים לוגיסטיים הסתכמו השנה בכ-485 מיליון שקל, וברבעון הרביעי של השנה בכ-114 מיליון שקל לעומת כ-458 מיליון שקל וכ-113 מיליון שקל בתקופות המקבילות אשתקד. בהיקף ההכנסות חלה עלייה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד,  המוסברת בעיקרה בגידול בהיקף הפעילות בחברות לוגיסטיקר וגלובוס. ממן מציינת כי בתחום זה ננקטו גם צעדי התייעלות אשר באו לידי ביטוי, בין היתר, בשינוי בתמהיל הלקוחות שבעקבותיו שופרה רווחיות תיק הלקוחות.

 

הכנסות תחום שירותי תעופה הסתכמו בתקופה בכ-154 מיליון שקל וברבעון הרביעי של השנה בכ-48 מיליון שקל לעומת כ-124 מיליון שקל וכ-32 מיליון שקל החל  מהרבעון השלישי של השנה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=====

 

המגזין הדיגיטלי
גליון 912
פייסבוק

×