גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 22.01.2019
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.69 -0.216
אירו 4.1932 -0.24
ליש"ט 4.7596 -0.067
100 יין 3.3733 +0.021
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

חברת ממן: לא אושרו תנאי העסקתו של המנכ״ל בועז צפריר

זאת עקב הודעתה של הרשות לניירות ערך כי חברת אל על, שהינה בעלת כ-15% ממניות ממן, אינה יכולה להשתתף בהצבעה עקב היותה ״בעלת עניין אישי״. ממן תזמן אסיפת בעלי מניות חדשה על מנת לאשר את תנאי העסקת צפריר המכהן מחודש מאי
06.08.18 / 14:05
בועז צפריר, מנכ״ל ממן מאז מאי האחרון
צילום: רכבת ישראל
בועז צפריר, מנכ״ל ממן מאז מאי האחרון

חברת ממן דיווחה אתמול לבורסה לניירות ערך בתל אביב כי לאחר שינוי סיווג הצבעת אל על באסיפת בעלי המניות – מבעלת מניות ״רגילה״ ל״בעלת עניין אישי״ - חושבו מחדש קולות המשתתפים באסיפת בעלי המניות והתגלה כי לא התקבל הרוב הנדרש לאישור תנאי ההעסקה של בועז צפריר, מנכ״ל ממן. 

 

נציין כי צפריר נכנס לתפקידו בתחילת מאי השנה וכשבועיים לאחר מכן אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה את תנאי העסקתו. 

 

אך כאמור, אתמול עדכנה חברת אל על – שהינה בעלת מניות בסך של כ-15% מחברת ממן – כי הרשות לניירות ערך לא קיבלה את סיווגה בהצבעה כבעלת מניות רגילה, ולמעשה, ביקשה מאל על להסביר את עמדתה בקשר להעדר עניינה האישי בהחלטה. לדעת הרשות יש בין אל על לממן קשרים עסקיים לפיה למען הזהירות יש לראות באל על כמי שהינה בעלת עניין אישי באישור ההחלטה. 

 

לאחר הודעת אל על, היו צריכים בממן לעשות חישוב מחדש של קולות ההצבעה (ללא שקלול הצבעת אל על) ובהתחשב בהצבעות יתר בעלי המניות שהשתתפו באסיפה עלה כי לא התקבל הרוב הנדרש לאישור התנאים של צפריר.

 

כעת ממן תצטרך לזמן שוב אספת בעלי מניות כדי לאשר את תנאי העסקתו של צפריר.

 

על פי מה שסוכם כבר עם צפריר הוא ירוויח כ-86 אלף שקל ברוטו לחודש, ויהיה בעל זכות למענק שנתי עד לסכום מקסימלי השווה ל-3.4% מהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בחברה, וכן לרכב בעלות של כ-300 אלף שקל, כאשר החברה תישא בכל הוצאות האחזקה והשימוש ותשלום מסים אשר יחולו עליו. 

 

המגזין הדיגיטלי
גיליון 927
פייסבוק

×