גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 21.02.2019
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.617 0
אירו 4.1057 +0.073
ליש"ט 4.7249 +0.204
100 יין 3.2675 +0.092
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

יוניטרוניקס: גידול של 67% ברווח התפעולי מתחילת השנה

במהלך הרבעון השלישי חתמה החברה על חוזים להקמת שני חניונים אוטונומיים בהיקף מצטבר של כ-94 מ' שקל. דירקטוריון החברה קיבל החלטה עקרונית לבחון פיצול פעילות הפתרונות האוטומטיים לחברה אחות חדשה שתיקרא יוטרון
27.11.18 / 11:52
יוניטרוניקס: גידול של 67% ברווח התפעולי מתחילת השנה
27.11.18
יוניטרוניקס: גידול של 67% ברווח התפעולי מתחילת השנה
27.11.18
יוניטרוניקס: גידול של 67% ברווח התפעולי מתחילת השנה

חברת יוניטרוניקס, מובילה עולמית בשוק מוצרי האוטומציה, המחסנים האוטומטיים והחניונים הרובוטיים האוטונומיים, הנמצאת בשליטת קרן פימי, פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2018. התוצאות משקפות גידול מתמשך בהכנסות, שיפור חד ברווחיות ורווח נקי זה רבעון חמישי ברציפות.

 

חיים שני, מייסד ומנכ״ל יוניטרוניקס: ״אנו גאים בתוצאות הרבעון השלישי המהוות המשך ישיר לצמיחה ולשיפור העקבי ברווחיות. יוניטרוניקס מגדילה את היקף הפעילות במגזר המוצרים באמצעות השקעה במהלכים שיווקיים. במקביל, מצליחה החברה למנף את מעמדה המוביל בשוק החניונים האוטומטיים בארה״ב ומתחילת השנה דיווחה על שיא בהיקף החוזים החתומים.

 

״הצלחת שתי הפעילויות הובילה את דירקטוריון החברה לקבל החלטה לבחינת פיצולה של פעילות החניונים האוטומטיים לחברה חדשה, יוטרון, וזאת כדי לחזק את המיקוד העסקי ולנצל טוב יותר את תנאי השוק והיכולות הקיימות בכל אחד ממגזרי הפעילות לטובת האצת הצמיחה והשאת ערך לבעלי המניות. אם יתבצע הפיצול המוצע, הרי שפעילות הבקרים תפעל במסגרת חברה רווחית עם אפשרות לחלוקת דיבידנדים, ופעילות הפתרונות האוטומטיים, שתפוצל לחברה אחות, תהווה חברת צמיחה שתוכל בעתיד לגייס הון להאצת הפעילות, לביסוס מעמדה המוביל בארה״ב ולחתימת הסכמים לשיתופי פעולה אסטרטגיים״.

 

ההכנסות של יוניטרוניקס ברבעון השלישי של 2018 גדלו ב-8.9% ל-49.3 מיליון שקל, לעומת הכנסות בסך של כ-45.3 מיליון שקל שנרשמו ברבעון המקביל. בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכמו ההכנסות בכ-145 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-132.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2017. הגידול בהכנסות החברה מקורו בצמיחה של שני מגזרי הפעילות.

 

הכנסות מגזר המוצרים הסתכמו ברבעון השלישי ב-32 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 30.2 מיליון שקל ברבעון המקביל. העלייה בהיקף מכירות המוצרים נובעת בעיקר מפעילות שיווקית.

 

הכנסות מגזר פתרונות אוטומטיים הסתכמו ברבעון השלישי ב-17.1 מיליון שקל, לעומת הכנסות של 14.9 מיליון שקל ברבעון המקביל. העלייה בהיקף ההכנסות נובעת בעיקר מהתקדמות הפרויקטים הנמצאים בהקמה בארה״ב.

 

מתחילת 2018 דיווחה יוניטרוניקס על הסכמים משמעותיים להקמת חניונים רובוטיים בערים בוסטון ויוסטון בארה"ב בהיקף מצטבר של 108.7 מיליון שקל וכן הסכם להקמת מערכת אחסון אוטונומית עבור לקוח בישראל בהיקף של 12.5 מיליון שקל. 

 

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2018 הסתכם לכ-3.4 מיליון שקל, זינוק של כ-50% לעומת רווח תפעולי של כ-2.3 מיליון שקל שנרשם ברבעון המקביל. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם ב-9.5 מיליון שקל, זינוק של כ-67% לעומת רווח תפעולי של 5.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה. מגזר הפתרונות האוטומטיים עבר לרווחיות ומגזר המוצרים שומר על רווחיות מגזר הגבוהה מ-20%. השיפור ברווחיות התפעולית נובע מהצמיחה בהכנסות והשיפור ברווח וברווחיות הגולמית ומחסכון בעלויות הייצור בשני מגזרי הפעילות והושג במקביל לגידול בהוצאות המכירה והשיווק בעיקר בתחום המוצרים.

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2018 הסתכם לכ-1.7 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 0.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם ב-4.2 מיליון שקל, לעומת הפסד נקי של 0.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2017.

 

 

המגזין הדיגיטלי
גיליון 928
פייסבוק

×