גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 17.01.2019
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.678 +0.218
אירו 4.1894 -0.141
ליש"ט 4.7326 +0.32
100 יין 3.3794 -0.112
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

מדד מנהלי הרכש לחודש יוני: התמתנות משמעותית בעוצמת ההתרחבות

נרשמה ירידה דרסטית ברכיב תפוקות הייצור שלאחר 20 חודשים במגמת התרחבות עבר שינוי כיוון להתכווצות ורשם ירידה של 16.7% לעומת החודש הקודם. נצפתה התייקרות במחירי הגלם
18.07.17 / 11:24
מדד מנהלי הרכש לחודש יוני: התמתנות משמעותית בעוצמת ההתרחבות
18.07.17
מדד מנהלי הרכש לחודש יוני: התמתנות משמעותית בעוצמת ההתרחבות

מדד מנהלי הרכש בישראל של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש יוני 2017 מגלה כי חודש יוני הינו החודש ה-12 ברציפות בה נרשמת מגמת התרחבות במדד מנהלי הרכש, אם כי החודש מצפתה התמתנות משמעותית בעוצמת ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 50.3% לעומת ערך של 56.2% שנמדד בחודש הקודם (סדרת נתונים מנוכה עונתיות), ירידה של 5.9% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. מרבית הרכיבים המרכזיים והחשובים של המדד נמצאים גם הם בהתרחבות החודש כולל רכיב המחירים כאשר רכיב תפוקות הייצור עבר החודש דווקא להתכווצות.

 

ברכיב תפוקות הייצור חל החודש שינוי כיוון ולאחר 20 חודשים ברציפות במגמת התרחבות חצה רכיב זה את קו 50% המפריד בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.4% לעומת ערך של 64.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית של 16.7% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות ברכיב זה בעיקר לרמת הביקושים הגבוהה ולבעיות ייצור.

 

רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא בהתכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 45.4% לעומת ערך 48.7% שנמדד בחודש שעבר, ירידה של 3.3% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה להקטנת מלאי עקב רמת הביקושים ולעונתיות.

 

רכיב המחירים ממשיך זה החודש ה-11 ברציפות להימצא במגמת התרחבות אם כי החודש נצפתה התמתנות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 52.8% לעומת ערך של 56.3% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 3.5% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם.

 

המשמעות של רכיב המחירים הנמצא בהתרחבות הינו כי נצפתה התייקרות במחירי חומרי הגלם.  מתוך ניתוח התשובות לסקר ניתן ללמוד כי הסיבה העיקרית להתרחבות ברכיב זה הינה עליית מחירים.

 

המגזין הדיגיטלי
גיליון 926
פייסבוק

×