אחריות משלח בינלאומי לתקלות בהגעת המטען

לעיתים מנסים משלחים בינלאומיים להתחמק מאחריות בנוגע לאיחורים בהובלת ובהגעת מטען ליעדו, בטענות שונות. עדכוני פסיקה


00:00 ,01.01.2013 מאת: עו"ד גיל נדל

משלחים בינלאומיים מתחלקים בדרך כלל לשני סוגים עיקריים. סוג אחד משמש כמתאם הובלה ואינו מוביל בפועל את המטען. משלח שכזה יבקש להגביל את אחריותו באופן שתחול רק כלפי פעולותיו בתיאום ההובלה, אך לא כלפי ביצוע ההובלה עצמה. לפיכך הוא יטען שככלל הוא אינו אחראי לנזקים שאירעו למטען במסגרת ההובלה, לרבות איחורים בהגעתו ליעד.

סוג שני של משלח לוקח על עצמו התחייבות לשמש עבור יצואן/יבואן כמוביל חוזי של המטען. משלח שכזה מנפיק ליצואן/יבואן שטר מטען. אמנם בפועל ההובלה תיעשה על ידי מוביל ימי או אווירי, אולם מבחינה חוזית יהא המשלח הבינלאומי אחראי כלפי היצואן/יבואן בכל הנוגע להובלה, לרבות נזקים למטען, או איחורים בהגעתו ליעד. במצב זה יגביל המשלח את היקף אחריותו כלפי היצואן/יבואן באמצעות סעיפים שונים שיופיעו בשטר המטען שהוא ינפיק.

עם זאת, המציאות אינה מתנהלת בצורה סכמתית וייתכנו מצבים שבהם משלח בינלאומי לא ינפיק שטר מטען ליצואן/יבואן ואף על פי כן יראו בו כמי שנטל על עצמו אחריות כלפי מכלול ההובלה, לרבות נזקים למטען, כשטענה כגון "שימשתי כמתאם הובלה בלבד" לא תעמוד לרשותו.

ככלל, השאלה מהי מידת אחריות המשלח בעסקה ספציפית כזו או אחרת תיקבע על פי הצעת המחיר, או מסמכים אחרים, המועברים על ידי המשלח ליצואן/יבואן, בהם יציין מהי ההתחייבות שנטל על עצמו.

להלן עדכוני פסיקה והשוואה בין מקרים שונים, בהם ניסה משלח לחמוק מאחריות לאיחורים, או לנזקים למטען, בטענה שהיה בגדר מתאם ההובלה בלבד.

התריסים שהלכו לאיבוד (נובמבר 2012)

יבואן ביקש לייבא מגרמניה לישראל משלוח של תריסים בהובלה אווירית. לצורך כך הוא נעזר בשירותי משלח בינלאומי עמו עבד בעבר. המשלוח אבד לאחר שהגיע לישראל מסיבה שלא הובהרה ונמצא כעבור חודשיים.

היבואן מצא את עצמו עומד בפני שוקת שבורה, היות והוא התחייב לספק ללקוח את התריסים. בשל אובדן התריסים, אחד מלקוחותיו אף נאלץ לעבור ולהתגורר בביתו החדש ללא תריסים למשך שבועיים. על מנת למזער את נזקיו, נאלץ היבואן לרכוש משלוח נוסף של תריסים דומים מספק אחר וסירב לשלם למשלח את דמי המשלוח שאבד.

הצדדים הגישו לבית המשפט תביעות נגדיות. המשלח תבע את היבואן בגין אי תשלום דמי ההובלה בסך של כ-15 אלף שקל, ואילו היבואן תבע את המשלח בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהאובדן הזמני של המשלוח, כולל פיצוי בגין פגיעה במוניטין, בסך של כ-65 אלף שקל.

בית משפט השלום בתל אביב קבע שהמשלח נושא באחריות לאיחור שנגרם ולא הוכח שתפקידו הסתיים עם איתור המוביל האווירי. נהפוך הוא, בית המשפט קבע כי מן העדויות ומניסיון העבר מול אותו משלח עולה כי זה התחייב למסור את המטען בישראל. עוד נקבע שאמנם הצדדים לא הגדירו את תאריך היעד למסירה, אך מדובר באיחור מוגזם. לכן נקבע שהמשלח הפר את התחייבותו ולא זכאי לתשלום בגין דמי ההובלה.

במקביל, מאחר והלקוח של היבואן, שנאלץ להתגורר בביתו במשך שבועיים ללא תריסים, העיד בבית המשפט בשם היבואן, התרשם השופט יעקב שקד לקבל את התביעה הנגדית של היבואן, אולם רק ביחס למשלוח אותו נאלץ היבואן להזמין מחו"ל. בית המשפט דחה את התביעה ביחס לפגיעה במוניטין בהיעדר הוכחה. בסופו של דבר חויב המשלח הבינלאומי לפצות את היבואן בסך של כ-15 אלף שקל ובכן בתשלום הוצאות משפט בסך של 5,000 שקל.

הטקסטיל שהגיעו מאוחר (קיץ 2004)

במקרה אחד ביקשה חברה לייצא לארצות הברית, בתנאי DDP (Delivered Duty Paid) מטען טקסטיל, שנועד להימכר בקיץ 2004. לצורך זאת שכרה התובעת את שירותיה של חברת שילוח בינלאומי. המטען היה צפוי להגיע ליעדו באמצע מאי 2004, כשבפועל הוא הגיע ליעדו בתחילת מאי כמתוכנן, אולם עוכב על ידי רשויות המכס האמריקאיות. בסופו של דבר, המשלוח נמסר ללקוח רק ב-23 ביוני.

המשלח טען שהוא "שירותי ניירת בלבד להסדרת שינוע מטענים מנקודה לנקודה באמצעות צדדים שלישיים ואינו עוסק בשינועם בפועל". על כן, הוא טען שהתחייבותו כלפי היצואן היתה לדאוג להובלת המטען ולמסירתו, דבר שנעשה.

בית משפט השלום בתל אביב דחה את טענת המשלח, שהוא העניק שירותי ניירת בלבד, ומצא שבהצעת המחיר של המשלח סוכם שהוא יעניק שירותי עמילות מכס, משלוח "בתנאי דלת אל דלת", לרבות איסוף מהמפעל בארץ, טיפול בניירת לאורך כל שרשרת האספקה, שחרור ממכס בחו"ל והעברת הסחורה עד לבית הלקוח. לאור זאת קבע השופט מיכאל תמיר שהמשלח נטל על עצמו התחייבות להסדרת המשלוח, על כל הכרוך בכך, כולל הכנה ובדיקת מסמכים במהלך השינוע.

החממות שהגיעו מאוחר (מאי 2007)

משלוח של חממות יצוא למונטנגרו הגיע באיחור ליעדו עקב עיכובים בנמל קופר. המשלח הבינלאומי תבע מהיצואנית לשלם את דמי ההובלה, בעוד שזו הגישה תביעה נגדית בדרישה לפיצוי בשל האיחור.

בית משפט שלום בתל אביב לא קיבל את עמדת המשלח, כאילו הוא עוסק בהסדרה בלבד של הובלה בינלאומית ושירותים נלווים ואינו עוסק בהובלת המטענים בפועל, או בפעולות אחרות הכרוכות בכך, ולפיכך העיכוב שחל בנמל קופר אינו באחריותו.


בית המשפט בחן את הסכם ההתקשרות בין המשלח ליצואנית ומצא שהוא כלל "שירותי שילוח מקומי ו/או בינלאומי, לרבות עמילות מכס, לוגיסטיקה ותערוכות, וכן שירותים קשורים בכפוף להצעת המחיר, אם ישנה". הן בהסכם והן בהצעת המחיר לא צוין שהמשלח עוסק אך ורק בהסדרת השילוח ואינו אחראי למעקב אחר המשלוח ולטיב השירות הניתן על ידי הגורמים שונים.


בית המשפט קיבל את טענת היצואנית, לפיה המשלח הבינלאומי הציג בפניה מצג שהוא (המשלח) הינו בעל המיומנות הלוגיסטיות, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע המשלוח ולהגעתו במועד שנקבע. העובדה, נקבע, היא שהמשלח אינו עוסק אך ורק ב"שליחת ניירת" ובהזמנת שירותים עבור לקוחותיו, אלא גם ביישום פתרונות לוגיסטיים ובניהול המשלוח, ודבר זה ניכר הן מתפקודו בפועל והן מהמסמכים שנוסחו על ידיו.

 


* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il