אין לסלק על הסף תביעה נגד מוביל אווירי בגין נזק שנגרם למטען

חברת ביטוח הגישה תביעה נגד חברת התעופה בגין נזק למטען רפואי בשל אי שמירה על טמפרטורה שצוינה על שטר המטען


11:20 ,30.10.2014 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד מרים כבוב

נדחתה בקשה של חברת תעופה זרה, שביקשה לסלק תביעה שהוגשה נגדה בטענה של נזק למטען.

 

חברת ביטוח הגישה תביעה כספית נגד חברת התעופה בגין נזק שנגרם למטען של תרופות שנשלח בתובלה אווירית בינלאומית מישראל לאנגליה. מדובר באריזה שהכילה תרופות שנשלחו לסקוטלנד. חברת התעופה התחייבה להוביל את המטען מישראל למנצ'סטר באנגליה ומשם לסקוטלנד.

 

לאחר שהמטען הובל ונמסר ליעדו, התברר לחברת הביטוח כי הוא לא נשמר בטמפרטורה הנדרשת שצוינה על גבי שטר המטען והוראות המשלוח. כתוצאה מכך, נגרם נזק למטען והוא נפסל לשימוש והושמד.

 

חברת התעופה טענה כי מאחר ועל הנזק חלים גבולות הפיצוי הקבועים באמנת ורשה, שהוחלה ביחסי הצדדים גם מכוח שטר המטען, יש לסלק את התביעה נגדה ככל שהיא חורגת מגבולות האמנה, או לחילופין, יש לתקן את סכום התביעה עד לגובה מגבלת האחריות.

 

חברת הביטוח טענה שהואיל וקיימת מחלוקת ביחס לאופן חישוב משקל המטען, גם אם חלה מגבלת האחריות, יש לשמוע את הראיות בנושא המשקל בטרם תינתן ההכרעה.

 

לטענת חברת הביטוח, חברת התעופה כלל אינה זכאית ליהנות מההגנה הכלולה באמנה, שכן המטען הובל בהובלה יבשתית אשר אינה נכללת בגדר ההובלה האווירית על פי לשון האמנה, ושבחירתה לחסוך בעלויות הטסה ולהוביל את המטען בהובלה יבשתית איטית ומסוכנת היתה בגדר הפרה בוטה ומהותית של חוזה ההובלה.

 

השופטת נועה גרוסמן מבית משפט השלום בתל אביב קבעה שיש לבחון את אחריות חברת התעופה על פי אמנת ורשה, מאחר וישראל ואנגליה הן שתי מדינות שהן צדדים לאמנה ותחולתה בחוק הישראלי קבועה בסעיף 2 לחוק התובלה האווירית.

 

בית המשפט בחן מספר סעיפים באמנה המתייחסים לסוגיה בתביעה: לפי פסיקת בית המשפט, האמנה מקימה חזקה של אחריות המוביל כלפי הנוסע. אחריותו של המוביל לנזק שנגרם לכבודה לפי סעיף 18 לאמנה היא אחריות מוחלטת, אשר אינה דורשת כל הוכחה, כל עוד הנזק נגרם "בזמן ההובלה באוויר", תוך סייג כי פרק הזמן של הובלה באוויר, אינו כולל הובלה ביבשה, בים או בנהר שבוצעה מחוץ לנמל התעופה.

 

במקרה הנוכחי היתה מחלוקת האם הנזק נגרם בשלב ההובלה היבשתית או האווירית. בית המשפט הפנה עוד לסעיף 25, הקובע חריג כי מגבלת הפיצוי לא תחולו אם יוכח שהנזק שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של המוביל נעשו בכוונה לגרום נזק או מתוך אי-אכפתיות.

 

לאור המחלוקות שקיימות בין הצדדים, כגון באיזה שלב נגרם הנזק למטען, האם הנזק נגרם בשל מחדל של חברת התעופה, או לא, מהי מידת הנזק הנטען, לפי איזה משקל יש לחשב את הפיצוי  ועוד, בית המשפט קבע שרק לאחר בירור עובדתי בעניין כל השאלות שעולות והצגת המסמכים בתיק, ניתן יהיה להכריע בבקשה לסילוק התביעה על הסף, ולכן דחה אותה בשלב זה.

 

לא נפסקו הוצאות לחובת מי מהצדדים.

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com