ארגז כלים המורכב ברכב אך משמש לאחסנה לא יסווג כ״משמש ברכב מנועי״

לטענת רשות המכס מדובר בארגזי כלים המותקנים ברכב מנועי, אשר שימושם הטבעי והעיקרי הינו ברכבים. עמדת היבואנית היתה כי יש לסווג את ארגז הפלסטיק המיובא כ״כנפיים וארגזי כלים לנגררים״


10:22 ,07.11.2019 מאת: עו״ד גיל נדל, עו״ד דייב זיתון, חן בן חיון

רקע: מבחינת היבואן, ישנה משמעות רבה לכך אם הטובין המיובאים על ידו ייחשבו לצורך הסיווג בצו תעריף המכס ״מהסוג המשמש ברכב מנועי״, שכן רכב מנועי חייב במס קנייה וכיוצא בזה, גם הטובין המשמשים בו למעט אלו המיועדים לצרכי בטיחות כגון חגורות בטיחות. פעמים רבות מתעוררת מחלוקת האם טובין מסוימים המשמשים ברכב מנועי אך אינם בעלי מאפיין ייחודי לשימוש זה, אמורים להיות מסווגים ככאלו או שמא בפרט מכס אחר המתאר אותם שלא על פי שימוש כזה או אחר. מחלוקת זו נידונה לפני זמן מה על ידי בית המשפט השלום חיפה.  

 

עובדות המקרה: יבואנית ציוד לרכב ייבאה לישראל ארגזי כלים תוך סיווגם ככנפיים וארגזי כלים לנגררים. לאחר בדיקה של הטובין, קבע המכס כי יש לסווג את ארגזי הכלים כ״פריטים אחרים מפלסטיק מהסוג המשמש ברכב מנועי״ (פרט 39.26.9089), שהינו פרט מכס החב במס קנייה. בעקבות כך, הסיווג תוקן ונוצר גירעון מס של 25,275 שקל. היבואנית שילמה את חוב המס תחת מחאה, ופנתה לבית המשפט בתביעה לקבלת סעד הצהרתי באשר לסיווג הנכון של הטובין.

 

טענות הצדדים: לטענת המכס, מדובר בארגזי כלים המותקנים ברכב מנועי, אשר שימושם הטבעי והעיקרי הינו ברכבים. עמדת היבואנית מנגד הייתה, כי יש לסווג את ארגז הפלסטיק המיובא כ״כנפיים וארגזי כלים לנגררים״ הכולל לשיטתה, ארגז כלי עבודה, או לחלופין, יש לסווג את ארגזי הכלים כ״אחרים״ (פרט 39.26.9059).

 

דיון משפטי: בית המשפט קבע כי הטובין הינם ארגז פלסטיק המתאים לאחסון כלי עבודה. הארגז חסר כל מאפיין שקושר אותו לשימוש ברכב, ואינו מאבד ממהותו ככלי קיבול לאחסון כלי עבודה כאשר הוא ממוקם מחוץ לכלי הרכב. עוד נקבע כי הרכבת הארגז ברכב אינה מקטינה את משמעות ייעודו ואת השימוש בו ככלי אחסנה, ואין לקבוע כי מהות הארגז היא פריט לשימוש ברכב. בהתאם לכך, קבע בית המשפט, כי מאחר וארגזי הכלים אינם מסוג הפריטים הקשורים מטבעם לשימוש ברכב מנועי, אזי שאין לסווגם ככאלה.

 

מאידך, קבע בית המשפט כי גם אין לקבל את טענת היבואנית כי יש לסווג את ארגז הפלסטיק כ״כנפיים וארגזי כלים לנגררים״. אמנת בריסל, המהווה מקור חשוב לפרשנות תחולת החלופה הנדונה בצו תעריף המכס, קובעת כי ארגז כלים שאינו מתובן לאחסנה של כלים ספציפיים, הוצא באופן מפורש מקבוצה זאת. לכן, מאחר והארגז אינו מתובן, אין לסווגו ככזה.

 

בסופו של דבר, בית המשפט קבע כי ארגזי הכלים בענייננו יסווגו כ״אחרים״, שזהו פרט שאינו חייב במס קנייה לפי צו תעריף המכס. בהתאם לכך נקבע, כי רשות המכס תשיב ליבואנית את מס הקנייה ששילמה בגין יבוא ארגזי הכלים, וכן תשלם ליבואנית את אגרת התביעה ושכ״ט.

 

19890-02-16 ת״א מ.נ. מערכות לתחבורה ולתעשיה בע״מ נ׳ אגף המכס והמע״מ. בפני כב׳ השופט אבישי רובס. פסק דין מיום 21.1.19.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו״ד גיל נדל, ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא״ל  Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.