ארצות הברית והאיחוד האירופאי הגיעו להסכם על אבטחת שרשרת הסחר

מטרת התוכנית היא זירוז, הקלה ופישוט של הליכי הסחר בין המדינות. ההסכם יחול רק על חברות אמריקאיות המייצרות בארצות הברית


00:00 ,22.05.2013 מאת: עו"ד גיל נדל, אור כהן-ששון

ארצות הברית והאיחוד האירופאי הכריזו בחודש ינואר האחרון על חתימת תוכנית, לפיה יחול הסדר הכרה הדדי בהתאם למסמך רשמי של ארגון המכס העולמי מ-2005, הנקרא "מסגרת SAFE". מטרת התוכנית היא זירוז, הקלה ופישוט של הליכי הסחר בין המדינות, שהם הליכים עתירי קשיים בירוקרטים, תודות לשיתוף הפעולה והמידע שבין המדינות.

רשות המכס האמריקאית נתנה תוקף פורמאלי למוסד ה-CTPAT (שותפות מכס-סחר נגד טרור), ארגון מקביל ל-AEO האירופאי, המפעיל את תוכנית גורם כלכלי מאושר. על פי התוכנית, יבואנים שיירשמו כגורמים מאושרים בארצות הברית תחת אישור ה-CTPAT, יתבקשו לאפשר את גישת האיחוד האירופאי למידע אודותיהם וייחשבו ל"גורם בטוח". כתוצאה מכך, יזכו מטעניהם לסיכון נמוך יותר לכשיגיעו למדינות האיחוד האירופאי, דבר שבפועל יתבטא בכסף ובזמן רב שייחסך מאותם יבואנים. אין ספק שגורמים בטוחים ייהנו מיתרון תחרותי ייחודי, שעשוי להיטיב עמם מאוד.

התוכנית המוזכרת לעיל נחתמה בהמשך למגמת השיפור וקידום אבטחת שרשרת האספקה הבינלאומית. ההסדר, שמושתת על הכרה הדדית, יאפשר לגורמים בטוחים ממדינה אחת הטבות בתחום השיפוט של מדינה חברה אחרת. כך, למשל, גורמים אלו ייבדקו וייחקרו פחות.

חשוב לציין שלא כל חברי ארגון CTPAT יזכו להטבות כגורם כלכלי מאושר. בעת הזאת, רק יבואנים המוגדרים בדירוג 2-3 (דירוג פנימי הנקבע על ידי הארגון, לו זוכים יבואנים הנחשבים בטוחים יותר) יזכו להערכת סיכון נמוך ביצוא סחורה לאיחוד האירופאי. זאת לאחר שמסרו את כל המידע הנדרש בכדי לוודא שהטובין שייצאו עומדים בכל הדרישות.

עם זאת, קיימת הטבה החוסכת זמן רב, שתינתן לכל חבר בארגון ללא הבחנה ברמות הדירוג. ההסדר שנחתם קובע כי הגורמים הבטוחים לא יצטרכו לעבור ביקורת אימות על ידי שתי הרשויות (ארצות הברית והאיחוד האירופאי), כאשר הגורם כבר עבר ביקורת שכזו קודם, במדינה האחרת.

יצוין שההסדר תקף רק לגבי חברי ארגון CTPAT, שמשמשים גם כיבואנים וגם כיצואנים. כלומר, בכדי להיות זכאי להטבות המוקנות על ידי הסדר ההכרה ההדדי, על הגורם לשמש גם כיצואן מארצות הברית, . ולא די בכך שהגורם הוא חברה אמריקאית, המחזיקה בחברה במקום אחר על הגלובוס ומייצאת משם, אלא היצוא עצמו חייב להיות מארצות הברית. לדוגמא: חברה אמריקאית אשר היא הבעלים של מפעל ייצור במקסיקו לא תזכה להטבות על פי ההסדר, אם תייצא ישירות ממקסיקו לאיחוד האירופאי.

כלל זה מגביל רק גורמים בארצות הברית, שמבקשים לייצא לאירופה ואינו חל לגבי גורמים אירופאים המייצאים לארצות הברית.

תוקפו של ההסדר המפורט הינו מתחילת חודש פברואר 2013. הוא אינו תלוי בקיומו של הסכם סחר חופשי בין ארצות הברית לאירופה, שנכון להיום עדיין אינו קיים.

לארצות הברית ישנם הסדרים דומים לזה המוזכר, בין השאר עם מדינות כגון קנדה, יפן, ירדן, קוריאה, ניו זילנד וטייוואן.

גם מדינת ישראל אימצה תוכנית דומה של "גורם כלכלי מאושר". באמצע שנת 2011 הודיעה ישראל שגורמים שיעמדו בתנאים מסוימים יהיו רשאים להצטרף לתוכנית ובכך לחסוך בעבורם בדיקות מכס ביבוא וביצוא ולאפשר בדיקת מסמכים עוד בטרם הגיעו הטובין, דבר שיאפשר התרה מוקדמת, וכן פישוט הליכים מסוימים שיתנהלו ללא ניירת ובחתימה אלקטרונית. בין התנאים להכרזה על גוף כ"גורם כלכלי מאושר" דורשת התוכנית ציות לחוקי המס וסחר החוץ, איתנות פיננסית וכן ניהול מערכת ממוחשבת לרכש, בקרה ואיחסון.

 * האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il