בין אופניים חשמליים לרגילים

בית המשפט נדרש באחרונה לסוגיית ההבדל שביבוא אופניים לצורך סיווגם במכס ותשלום מסי יבוא


00:00 ,10.04.2013 מאת: עו"ד גיל נדל, אור כהן-ששון

לאחרונה דחה בית משפט השלום בראשון לציון תביעה של יבואן נגד רשות המכס, וקבע כי האופניים שיובאו יסווגו כאופניים חשמליים ולא כאופניים רגילים, למרות שבעת יבואם לא היו "מושלמים" – כלומר לא יכלו לשמש כאופניים חשמליים בפועל.

חברת אי-ריידר מוטורס, העוסקת גם ביבוא ובמכירת אופניים מסוגים שונים, ייבאה מסין אופניים וסיווגה אותם כאופניים רגילים, בלתי ממונעים, תחת פרט מכס 87.12, הפטור מתשלום מס.


לאחר שרשות המכס תפסה את הטובין עם הגעתם לארץ, היא קבעה שהסיווג התואם את הטובין הוא תחת פרט מכס 87.11-9030, כאופניים בעלי מנוע עזר חשמלי (אופניים חשמליים), סיווג שמחייב במכס בשיעור של 7% ומצריך אישורים רגולטורים השונים מיבוא של אופניים רגילים. רשות המכס מסרה הודעה ליבואן כי בכוונתה לחלט את הטובין.

היבואן פנה לבית המשפט והתעקש שמדובר באופניים רגילים. הוא ביקש להורות לרשות המכס להשיב לו את הטובין שנתפסו וכן לפצות אותו בגין הנזקים שנגרמו לו עקב אותה תפיסה.

בבית המשפט לא היתה מחלוקת על כך שלא מדובר באופניים חשמליים "מושלמים". כלומר, הטובין לא יכולים היו לשמש כאופניים חשמליים בשעת יבואם, אלא נדרשו פעולות מסוימות שיהפכו אותן לאופניים חשמליים בפועל. הצדדים נחלקו ביחס לאותן פעולות והמשמעות שיש לייחס להן מבחינת הסיווג.

סעיף 3(2)(א) לצו המסגרת לתעריף המכס קובע כי ניתן לסווג פריט בלתי מושלם על פי הסיווג של הפריט המושלם, בתנאי שלאותו פריט יש בעת היבוא את המאפיין המהותי של הפריט המושלם.

היבואן טען כי מלבד הפעולות הרבות והמורכבות, הנדרשות לביצוע באופניים בכדי להפוך אותן לחשמליים, יש להוסיף להן רכיבים רבים (וביניהם המנוע, מצבר ועוד), על מנת שניתן יהיה לראות בהם אופניים חשמליים. על כן, בעת היבוא האופניים לא היו בעלי מאפיין מהותי של אופניים חשמליים.

מאידך טענה רשות המכס שהתוספת הנדרשת לאופניים המיובאות בכדי להפכם לחשמליים שלמים היא קטנה ביותר. משכך, יש הצדקה לסווגם ככאלו כבר כעת היבוא, מאחר וקיים בהם המאפיין המהותי של אופניים חשמליים. עוד טענה רשות המכס כי מצאה שהיבואן ביקש לייבא בנפרד את החלקים החשמליים הנחוצים לאופניים, וכי הדבר מחזק את הטענה שמדובר באופניים חשמליים.

בית משפט השלום בראשון לציון בחן את האופניים באופן פיזי והתרשם מחלקים המצויים בהם, שבדרך כלל אמורים לשמש אך ורק באופניים חשמליים, כשאין הסבר הגיוני מדוע הם מצויים באופניים רגילים. כך, למשל, תהה בית המשפט מדוע באופניים מצויה קופסא אפורה המורכבת בסמוך לדוושות האופניים. אותה קופסא מיועדת, לטענת רשות המכס, להתקנת המנוע החשמלי.

בפני בית המשפט הוצגו מאפיינים נוספים, כמו מגנטים, מפתח כידון וכן הטבעה של זרם המתח החשמלי על חישוקי האופניים. בית המשפט קיבל את הטענה כי אין הגיון בקיומם של רכיבים אלה באופניים בלתי-ממונעים.

השופטת הלית סילש הבהירה שבבדיקת טיבו של המוצר ישפיע גם ייעודו, כפי שתוכנן על ידי היצרן. במקרה זה, הוכח על ידי רשות המכס כי היצרן הסיני מגדיר עצמו כיצרן של אופניים חשמליים, קטנועים ואופנועים, דבר שהשפיע גם הוא בנוגע לסיווג.

השופטת זקפה לחובת היבואן את העובדה שלא הוגשה מטעמו חוות דעת מומחה, בעיקר לאור העובדה שהמכס טרח להגיש חוות דעת מומחה מטעמו. היא ציינה שהיבואן נדרש היה לתת הסברים מדוע האופניים כללו את כל אותם מאפיינים, שלכאורה מראים שמדובר באופניים חשמליים, ובנושא זה אין להסתפק בעדות היבואן אלא היה צורך בעדות מומחה.

לאור כל האמור נדחתה תביעת היבואן.* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il