בית המשפט דחה תביעת יבואני רכב בגין נזקים שנגרמו בעת אחסונם בנמל

בית המשפט קיבל את ממצאיו ומסקנותיו של מומחה בית המשפט, וקיבל את חוות דעתו באופן מלא. כמו כן מצא בית המשפט כי הרכבים מאוחסנים על פי תנאי היבואנים שלא ביקשו לכסות הרכבים


09:56 ,28.02.2017 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, קיריל קפלון

רקע: בלילה שבין 02/06/2009 לבין 03/06/2009 מאות כלי רכב חדשים שיובאו על ידי חברת קמור רכב (1990) בע"מ, קרסו מוטורס (2007) בע"מ וסוכנות מכוניות הים התיכון בע"מ כוסו בשכבת תערובת חלקיקים של חומר כימי בעת אחסנה בנמל אשדוד.

 

לטענת חברות הביטוח של היבואנים, החומר הכימי פגע בצבעם של הרכבים והותיר עליהם כתמי חלודה קשים. בסקירה זו נתאר את פסק-דינו של בית המשפט, אשר דחה את התביעה בגין הנזקים שנגרמו לכלי הרכב.

 

עובדות המקרה: לטענת היבואנים, מקורו של החומר הכימי בפעולות חריגות שביצעה חברת חשמל ביום האירוע בארובות תחנת הכוח אשכול, הסמוכה לנמל אשדוד. לגישת היבואנים, במסגרת ניקוי הארובות, נפלטו חומריים כימיים לאוויר, נישאו אל עבר נמל אשדוד, שקעו וכיסו את מאות הרכבים שאוחסנו בשטח הנמל.

 

עוד נטען כי לנמל אשדוד ולחברת ג. דניאל, הנותנות את שירותי הפריקה והאחסנה, אחריות לנזקים אשר אירעו בעת שהרכבים היו באחריותם.

 

חברת החשמל התנערה מגרסת היבואנים והסבירה כי אמנם הופעלה טורבינה בתחנת הכוח הסמוכה, אולם התנעת הטורבינה לא כללה ניקוי ארובות, בפרט לא תוך כדי שימוש בחומרים כימיים.

 

נמל אשדוד וחברת ג. דניאל דחו אף הם את טענת היבואניות.

 

משלא הצליחו להגיע לעמק השווה, הגישו שלושת היבואנים תביעה כספית בסך של כ-2.5 מיליון שקל נגד חברת החשמל, נמל אשדוד וחברת ג. דניאל הובלות ושירותי נמל בע"מ.

 

טענות הצדדים: היבואנים טענו כי חברת חשמל אחראית לנזקים היות ואלה קרו כתוצאה מרשלנותה, וכי חברת החשמל לא טרחה להתריע בזמן אמת באשר לפעולות החריגות כפי שנדרש ממנה בחוק.

 

ככל הנוגע לנמל אשדוד וחברת ג.דניאל, נטען כי גם אלו אחראים לנזקי היבואנים, היות והנזקים קרו בזמן שהרכבים חנו במגרשם והיו בשליטתם המוחלטת. בקבלם על עצמם את מלאכת האחסון והשמירה, התחייבו להמציא את הרכבים בשלמות וללא נזקים לזכאים.

 

חברת החשמל טענה מנגד, כי מניתוח כימי של הזיהום עולה כי המרכיבים הכימיים אינם קיימים או אופייניים לחלקיקים הנפלטים מארובות תחנת הכוח. לשיטתה, מדובר בתופעה מוכרת המתרחשת מעת לעת שמקורה במסוף הדשנים שבנמל אשדוד, מפעלי התעשייה הכבדה באזור ובפליטת מנועי הדיזל של אוניות הפוקדות את הנמל.

 

נמל אשדוד טען כי לא הייתה ליבואנים כל התקשרות עם הנמל, וכי אחריות נמל אשדוד מסתכמת בהקצאת שטחי נמל לחברת ג. דניאל לצורך אחסון רכבי היבואנים.

 

חברת ג.דניאל טענה כי בהתאם להסכם בינה לבין נמל אשדוד, היא כפופה להוראות ונהלי הנמל בכל פעולותיה. היות ואינה קובעת באופן עצמאי היכן אוחסנו כלי הרכב, הרי שאין לבוא אליה בטענות בנושא.

עוד טענה חברת ג. דניאל כי ממועד אירוע הזיהום, טרחה לשכור מתקן שטיפה משוכלל והחלה לשטוף את כל כלי הרכב שניזוקו. לאחר מכן, הזמינה מומחים שייעצו באופן ניקוי הרכבים, תוך שימוש בחומרים מיוחדים. בסוף מלאכת הניקיונות ובדיקות המומחים, נמצא כי החומר המזהם לא גרם כל נזק לגוף הרכבים או לשכבת הצבע שלהם.

 

כל הצדדים הביאו מומחים להעיד מטעמם על מנת להתחקות אחר מקור הזיהום ביום האירוע ולצורך אומדן  הנזקים שנגרמו.

 

הדיון המשפטי: לאחר עדויות המומחים, בית המשפט קבע כי יש למנות מומחה מטעמו לצורך בחינת אחריותה של חברת חשמל לאירוע. ממצאיו של המומחה קבעו כי לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי, כי מקור הזיהום הוא תחנת הכוח אשכול. מומחה בית המשפט מנה שמונה אתרים חלופיים שעשויים היו להיות מקורות זיהום חלופיים.

 

בית המשפט דחה את הטענות שהיבואנים העלו כנגד ממצאיו ומסקנותיו של מומחה בית המשפט, וקיבל את חוות דעתו באופן מלא. לאור זאת קבע בית המשפט כי לא ניתן לייחס לחברת החשמל את האחריות לנזק שנגרם לרכבים.

 

עוד דחה בית המשפט את טענות היבואנים כלפי נמל אשדוד וחברת ג.דניאל. נקבע כי מעיון בהסכמים שבין הצדדים היבואנים הם אלה שמכתיבים באילו תנאים הם מעוניינים לאחסן את רכביהם, ותנאים אלה מהווים את הבסיס להצעת המחיר והתשלומים שנדרשים היבואנים לשלם לחברת האחסון. היות וכיסוי הרכבים לא נדרש על ידי היבואנים, לא ניתן לייחס להם אחריות בגין הנזק שנגרם.

 

עוד נקבע כי מדובר באירוע אשר לא ניתן היה לחזותו מראש, וכי גם מסיבה זו יש לדחות את התביעה.

 

לסיכום בית המשפט דחה את התביעה וחייב את היבואנים בהוצאות משפט בסך של 23,400 שקל ובשכר טרחת עו"ד בסך של 72,000 שקל.


[ת"א (מחוזי מרכז) 36334-11-10 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, פסק-דין מיום 9.1.17, לפני כבוד השופט סגן נשיא י' שינמן. ב"כ הצדדים – כלל חברה לביטוח בע"מ, חתמי לוידס וקרסו מוטורס בע"מ - עו"ד משה לשם. לחברת החשמל לישראל בע"מ – עו"ד ירון גיל ועו"ד יובל שמיר. לחברת נמל אשדוד בע"מ – עו"ד ליאור סולומון ועו"ד נדב קציר. לג. דניאל הובלות ושירותי נמל בע"מ – עו"ד ירון מרויץ]. 

 

 

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com