בית המשפט: חסינות רשות הדואר לא תחול במסגרת פעילותה כתאגיד בנקאי

בית המשפט קבע כי בכל הקשור לשירותי בנק הדואר פעלה רשות הדואר לא בכשירותה כמעבירת דברי דואר משולח לנמען, אלא בכשירות שונה שיש בה סממנים בולטים של תאגיד בנקאי


00:00 ,24.12.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

בית המשפט קבע כי בכל הקשור לשירותי בנק הדואר פעלה רשות הדואר לא בכשירותה כמעבירת דברי דואר משולח לנמען, אלא בכשירות שונה שיש בה סממנים בולטים של תאגיד בנקאי
 
מאת עו"ד גיל נדל, מורן שמילוביץ
 
לאחרונה, בית המשפט השלום בחדרה דן בסוגיית האחריות של רשות הדואר בתחום מתן השירותים הבנקאיים.
 
במקרה זה דובר בלקוח בנק הדואר אשר הזמין מהבנק פנקסי שיקים, אך פנקסים אלו נשלחו לאנשים אחרים אשר עשו שימוש בפנקסי השיקים תוך זיוף חתימתו של הלקוח עליהם, כל זאת ללא ידיעתו וללא הרשאתו.
 
אחד השיקים, על סך של 1,500 שקל כובד על ידי בנק הדואר, וזאת למרות שחתימת המושך על גבי השיק לא היתה חתימתו של הלקוח אלא חתימה מזויפת. כמו כן, נעשה שימוש ברוב פנקסי השיקים. משנודע על כך ללקוח, ניתנה על ידו הוראת ביטול בהתייחס לפנקסי השיקים, ובעקבות כך, ננקטו נגדו הליכי גבייה בגינם. הליכים אלו, גרמו ללקוח, לטענתו, להוצאות ונזקים ולכן פנה לבית המשפט בתביעה כנגד רשות הדואר.
 
כידוע, על רשות הדואר חלה חסינות סטטוטורית מפני תביעות המוגשות נגדה בגין מסירה מוטעית של דבר דואר, מעבר לכך, היקף האחריות של רשות הדואר לגבי אובדן דבר דואר מוגבל לסך של 543 שקל. כמו כן, על תביעה בגין ביצוע מסירה מוטעית של דבר דואר חלה תקופת התיישנות בת שנה אחת. על בסיס הוראות אלו, פנתה רשות הדואר לבית המשפט בבקשה למחיקת התביעה שהוגשה נגדה.
 
השאלה אשר נידונה בעניין זה היא מהו היקף משטר האחריות החל על רשות הדואר בעת שהיא משגרת פנקסי שיקים לבעל חשבון כדוגמת הלקוח, תוך שימוש בשירותי הדואר של רשות הדואר, כאשר אותם פנקסי השיקים עצמם הונפקו ללקוח במסגרת פעילותה של רשות הדואר שלא בתחום שירותי הדואר אלא בתחום השירותים הבנקאיים?
 
בית המשפט קבע כי בכל הקשור לשירותי בנק הדואר פעלה רשות הדואר לא בכשירותה כמעבירת דברי דואר משולח לנמען, אלא בכשירות שונה שיש בה סממנים בולטים של תאגיד בנקאי.
 
פתיחת חשבון בבנק הדואר עבור הלקוח, ניהול החשבון, הנפקת פנקי שיקים המשוכים על החשבון, מסירת פנקסי השיקים ללקוח וחיוב החשבון באמצעות שיקים הלקוחים מתוך פנקסים אלו – כל אלו מצויים בתחום הענקת שירותים בנקאיים ולא בתחום של הענקת שירותי דואר.
 
לכן, מצא בית המשפט כי לא ניתן לקבוע שעל פעילותה של רשות הדואר חלות הוראות הפטור והגבלת האחריות עליהן נסמכת רשות הדואר בטענותיה.
 
בית המשפט גם קבע כי חוק הדואר מבחין בין שירותי דואר לבין שירותים כספיים המוענקים על ידי רשות הדואר. החוק מחיל על שירותי דואר המוענקים על ידי רשות הדואר את משטר האחריות המוגבלת, ואילו בכל הנוגע לשירותים הכספיים חל משטר אחריות רגיל ורחב יותר. ובעניינו - חוק הדואר אינו מחיל על שירותים כספיים המוענקים על ידי רשות הדואר הוראות בדבר תקופת התיישנות או הגבלת הסכום שבגינו עשויה רשות הדואר להיתבע.
 
לאור כל הנ"ל, דחה בית המשפט את בקשת רשות הדואר לדחיית התביעה נגדה (בטענות של התיישנות, והגבלת אחריות), והשאיר את התביעה על כנה.
 
ת.א. 1520-08 גנאיים סובוח סבע נ' גנאיים סובחי מחמוד עטיה. החלטה מיום 3.12.09. לא צוינו ב"כ הצדדים.
 
האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי. עו"ד גיל נדל עוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:  www.nadel-law.co.il.