בית המשפט: טענת אי התאמה בטובין לא תתקבל ללא הוכחה מספקת

במידה וגילה היבואן כי אכן ישנה אי התאמה בטובין, מוטלת עליו החובה להודיע תוך זמן סביר ליצואן הודעה המפרטת את טיבו של חוסר ההתאמה


00:00 ,12.11.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

במידה וגילה היבואן כי אכן ישנה אי התאמה בטובין, מוטלת עליו החובה להודיע תוך זמן סביר ליצואן הודעה המפרטת את טיבו של חוסר ההתאמה
 
מאת עו"ד גיל נדל ומורן שמילוביץ'
 
לאחרונה ניתן על ידי בית המשפט השלום בתל אביב פסק דין אשר דן בתביעה בגין אי התאמה באספקת סחורה מחו"ל.
 
מדובר בחברה העוסקת בעבודות ריצוף ("החברה") שהזמינה מספק בחו"ל אבנים ושיש לריצוף וחיפוי. החברה טענה כי הספק סיפק לה אבנים פגומות ובניגוד למה שהוזמן. בין היתר, טענה החברה כי סופקו לה אבנים ללא ליטוש, שבורות, לא במידות הנדרשות, בנוסף טענה החברה כי חלק מהסחורה סופקה עם חוסרים. מנגד, טען הספק כי הוא סיפק את האבנים בהתאם לדרישה והנזקים, אם היו כאלו, נגרמו באשמת החברה וברשלנותה.
 
בית המשפט מצא כי אכן האבנים הגיעו למחסני החברה כאשר הם לקו באי התאמה ביחס להזמנה, ואולם החברה לא עמדה כנדרש בנטל המוטל עליה להוכיח מה בדיוק היו אי ההתאמות וכמותן. כך, למשל, לא הוכיחה החברה מה היו מספרן של האבנים השבורות ומה הגורם לאי ההתאמות.
 
כמו כן, קבע בית המשפט כי החברה לא עמדה בנטל ההוכחה כי השברים הנטענים נגרמו בשל מחדלי הספק ולא בשל מחדליה שלה בפריקה, בהובלה ובהחזקה. זאת, בין היתר, לאור העובדה כי מדובר בהזמנה מסוג CIFאשר מגיעה עד לנמל, והקונה אחראי לשחרור הסחורה והובלתה, ובהתאם לכך, היתה החברה צריכה להוכיח כי הנזקים לא נגרמו במהלך השחרור או בהובלה. לטענת הספק, החברה לא יכולה לעמוד בנטל הוכחה זה לאור העובדה שלא ערכה בדיקה לטובין בהגיעם לנמל ולא דיווחה על אי התאמה לפני שחרור הטובין מהנמל.
 
בית המשפט גם עמד על כך שהחברה לא טרחה להביא לעדות גורמים נחוצים שיתמכו בגרסתה בדבר הפגמים שבאבנים ומצבם בעת שחרורם מהמכס.
 
פס"ד:ת.א. 41486-06 אבן צבר בע"מ נ' חברת LTD QUANTUM R.E. לחברה עו"ד נמרוד שמואל ערב; לספק עו"ד אורן תבור.
 
עיון בפסק הדין מגלה כי לא ניתנה בו התייחסות לסעיפים משמעותיים ביותר מחוק המכר (מכר טובין בינלאומי), תש"ס-1999. כאשר מדובר בשני צדדים נמצאים בשתי מדינות שונות, יחול, על פי רוב, חוק מכר טובין בינלאומי.  מדובר בחוק הבנוי על אמנת האו"ם בעניין זה שנועדה לספק יציבות, בטחון וודאות בסחר הבינלאומי.
 
חוק מכר טובין בינלאומי קובע מספר דרישות שעל היבואן לעמוד על פיהם על מנת שיוכל להסתמך על טענת אי התאמת הממכר. כך, למשל, סעיף 38 לחוק קובע כי על הקונה לבדוק את הטובין או לדאוג שייבדקו, בתוך תקופה קצרה ככל שהדבר מעשי לפי הנסיבות, וסעיף 39 לחוק קובע כי במידה וגילה היבואן כי אכן ישנה אי התאמה בטובין, מוטלת עליו החובה להודיע תוך זמן סביר ליצואן הודעה המפרטת את טיבו של חוסר ההתאמה. דרישה זו למעשה מייתרת את טענת אי התאמת הממכר אם היבואן לא הודיע תוך זמן סביר ליצואן.
 
למידע נוסף בדבר חוק מכר טובין בינלאומי, ראו במאמרו של עו"ד גיל נדל " יבואן! לא הודעת על ליקוי בטובין בזמן - לא תוכל לתבוע את היצואן", שפורסם כאן:
http://www.nadel-law.co.il/Index.asp?ArticleID=1382&CategoryID=88&Page=1
 
האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי. עו"ד גיל נדל עוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:  www.nadel-law.co.il