בית המשפט מאשר למשלח לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד יבואן

לאחר שמשלוח עוכב בארץ בגלל הספק הזר, טען המשלח כי על היבואן לשאת בהוצאות דמי ההשהיה והאחסנה הגבוהים. היבואן סירב לשלם, מה שהביא תגובת נגד מהמשלח שעיכב המטען עד לתשלום החובות


00:00 ,02.03.2011 מאת: עו"ד גיל נדל, קידר הללי

לאחרונה, דחה בית משפט השלום בתל אביב ניסיון של יבואן מוצרי חשמל להתנגד להליכי הוצאה לפועל שפתח נגדו משלח בינלאומי בגין חוב של היבואן למשלח.

עובדות המקרה

יבואן ומשלח בינלאומי פעלו יחד במשך שנים רבות על פי הסכם בכתב שהסדיר גם סוגיות של מתן אשראי ליבואן.

בשלב מסוים, מכולה של אביזרי מטבח חשמליים שהוזמנה על ידי היבואן נשלחה לארץ, וסוכם כי המשלח יטפל בשחרורה. שחרור המכולה התעכב בגין סיבות הקשורות לספק הזר, ולנוכח זאת צמחו סכומי דמי ההשהיה והאחסנה.

היבואן מסר למשלח שיקים ובשלב מסוים כאשר המשלח טען שהיבואן צריך לשאת בדמי השהיה ואחסנה גבוהים בשל העיכוב, ביטל היבואן את אחד השיקים, והגיש התנגדות להליכי ההוצאה לפועל שנפתחו נגדו. מנגד, עיכב המשלח את המכולה עד לתשלום כל חובות היבואן (גם ביחס למשלוחים קודמים), אשר מסתכמים, לפי גרסת המשלח, במאות אלפי שקלים.

טענות היבואן

היבואן טען כי חובו כלפי המשלח אינו עומד על מאות אלפי שקלים אלא על אלפים בודדים. בנוסף, טען כי המשלח עיכב את המכולה שלא כדין. על כן, היבואן טען כי מחובו הנטען למשלח יש לקזז את נזקיו: 10,000 דולר כפיצוי ללקוח של היבואן שהסחורה לא הגיעה לידיו בשל העיכוב; קיזוז שווי המכולה המוחזק על ידי המשלח בסך של 230 אלף שקלים, וכן פגיעה במוניטין בסך של 50 אלף שקלים.

טענות המשלח

המשלח טען כי לפי הסכם בכתב בין הצדדים אשר נחתם לאחרונה, הודה מנהל היבואן בסכומי חוב גדולים מאשר טען הוא בבית המשפט. כמו כן, טען כי לפי ההסכם בכתב רשאי היה המשלח לעכב את שחרור המכולה עד לתשלום החוב.

הכרעת בית המשפט

לאחר בחינת הראיות שהוגשו על ידי הצדדים, דחה בית המשפט את טענות היבואן לגבי גובה החוב, וציין כי המשלח הביא ראיות על חוב של מאות אלפי שקלים בעוד טענות היבואן לא היו מפורטות ולא נתמכו בכרטסת הנהלת חשבונות משל עצמו.

בית המשפט קבע כי, בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים, בו נרשמו חובות היבואן כלפי המשלח בגין שירותי הובלה, השהייה, מכס ומע"מ, היבואן חב למשלח סכום הנאמד במאות אלפי שקלים. בנוסף, קבע בית המשפט כי היבואן נדרש להסביר את נסיבות מתן השיק (נשוא המחלוקת), אך לא עשה זאת והדבר עומד בעוכריו.

ביחס לזכות העכבון, קבע בית המשפט כי באותו הסכם קיים סעיף המתיר למשלח לעכב לפי בחירתו משלוח או סחורה של היבואן, עד לפירעון מלוא חובו כלפי המשלח, ולכן, נפסק כי עיכוב המכולה היה כדין.

בסופו של דבר, דחה בית המשפט את התנגדות היבואן להמשך הליכי ההוצאה לפועל למימוש השיק, וכן חייב אותו בהוצאות משפט בסך של 7,500 שקלים.

(ת"ט (שלום ת"א) 14356-10-10 אולקרגו לוג'יסטיק סרביסס בע"מ נ' אלקטרו סטייל בע"מ, החלטה מיום 8.2.11, השופט י. דלוגין. ב"כ הצדדים – ליבואן – עו"ד א. מנוסביץ. למשלח- עו"ד ת. פרלסר).

האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי. עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא וייצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il