בית המשפט: ערכות להתאמת מערכות קירור לרכבים יסווג בפרט 87.08

בית המשפט דחה את טענות היבואן, לפיהן מהות הערכה הוא העברת כוח הנעה ממנוע הרכב למדחס של מערכת הקירור, וקיבל את עמדת המכס, לפיה מהותה של הערכה היא להוות תושבת, אך סיווג את הערכה בפרק 87 התייחס לחלקים וחלקים של אביזרים של רכב מנועי


12:56 ,17.04.2018 מאת: עו״ד גיל נדל, עו״ד דייב זיתון , עו״ד (רו״ח) ויקטור טרנר

רקע: בסקירה זו נתאר את החלטת בית משפט השלום בפתח תקווה, אשר במסגרתה הוכרעה מחלוקת בין עזרא עמרם, ״עזרא ומיזוג אויר לרכב״ לבין רשות המכס בכל הנוגע לסיווג ערכות המיועדות להתאמת חיבור מדחס של מערכת קירור למנוע הרכב.

 

המחלוקת וטענות הצדדים: היבואן עוסק בהתקנת מערכות קירור להובלת טובין ברכב, כאשר לשם כך מייבא הוא את ערכות ההתאמה, וזאת לצורך חיבור מדחס מערכת הקירור למנוע הרכב. היבואן טען, כי ערכות ההתאמה המיובאות על ידו מהוות חלק בלתי נפרד ממערכת הקירור, הואיל והן המעבירות את הכוח מהמנוע למדחס מערכת הקירור, ומאפשרות את הפעלת מערכת הקירור. היבואן הדגיש, כי הפעולה העיקרית של הערכות היא העברת הכוח.

 

אשר על כן, טען היבואן כי סיווגם הנכון הוא בפרט מכס 84.18-6940 לצו תעריף המכס, וזאת לאור האמור בכלל 2(ב) לחלק ה- 16, שם נקבע, כי חלקים המתאימים לשימוש בלעדי או עיקרי עם סוג מסוים של מכונה, יסווגו באותו פרט מכס שבו מסווגת המכונה. היבואן טען כי הואיל והערכות המיובאות מיועדות לשימוש בלעדי למערכת הקירור, הרי שיש לסווגן בפרט המכס בו מסווגות המכונות.

 

מנגד, נטען על ידי רשות המכס, כי מהות הערכות הינה לשמש כתושבת שעליה יורכב המדחס, והן אינן מהוות כלל חלק מציוד הקירור ואין לסווגן עם מערכת הקירור.

 

רשות המכס טענה בנוסף כי מסקנתו של המומחה מטעם היבואן, לפיה הערכות משמשות בעיקרן לתמסורת, ומכאן שהינן חלק ממערכת הקירור, הינה שגויה. וזאת, משום שגם אם השימוש העיקרי היה לתמסורת היה סיווג  הערכות נעשה בפרט מכס 84.83, אשר מתייחס בין השאר ל״ממסרות ותשלובות״, אלא שפרט זה חייב גם הוא במס קנייה.

 

רשות המכס גם טענה כי היבואן לא עשה שימוש בתעודת העוסק הרשום אשר ניתנה לו עבור ייבוא חלקים לשם התקנה ברכבים הפטורים ממס קנייה, ובמקרה הנדון, רכבים חדשים במשקל של מעל ל- 4.5 טון. לטענת רשות המסים דבר זה מצביע על כך שהערכות אינן מותקנות על מנוע הרכב, אלא על המרכב של הרכב, ועל כן הסיווג המתאים הוא 83.02-3019 לצו תעריף המכס.

 

הדיון המשפטי: בית המשפט דחה את טענות היבואן, לפיהן מהות הערכה, אשר כוללת תושבות, גלגלות, רצועה, ברגים, אומים ולעיתים גם ציר מסוג ״דריישפט״ הוא העברת כוח הנעה ממנוע הרכב למדחס של מערכת הקירור, וקיבל את עמדת המכס, לפיה מהותה של הערכה היא להוות תושבת.

 

בית המשפט ציין כי אין מחלוקת שקיים צורך בהעברת הכוח המניע, אשר בלעדיו לא תוכל מערכת הקירור לפעול. יחד עם זאת, בבחינת הערכה עצמה ניכר שהחלק בו הושקע התכנון והייחוד לצורך התאמת ההתקנה של המדחס, היא התושבת ולא הרצועה באמצעותה מבוצעת התמסורת. אשר על כן, מצא בית המשפט כי הערכות נועדות להתאמת קיבוע מדחס למנוע או למרכב.

 

בית המשפט בחן את פרטי המכס האפשריים לסיווג, וסקר את כללי הסיווג אשר מופיעים בצו תעריף המכס וקבע כי אין לסווג את הערכות בפרטי מכס 84.18 ו- 83.02 לצו התעריף, אלא בפרט מכס 87.08-9990, אשר מתייחס לחלקים וחלקים של אביזרים של רכב מנועי.

 

באשר לפרט 84.18 – בית המשפט קבע כי פרט זה אינו מתאים לסיווג הערכות מן הטעם שהערכות אינן אחראיות באופן ישיר להורדת הטמפרטורה או שמירתה והן אינן חלק אינטגרלי של יחידת קירור, אלא חלק נפרד המותאם לפי דגם הרכב.

 

זאת ועוד, בית המשפט קבע כי על פי כלל 1  לחלק ה- 16 יידחה פרט 84.18 מפני פרט מכס 83.02-3000 אשר מתייחס ל: ״מקבעים, מתאמים ופריטים דומים אחרים, המתאימים לרכב מנועי״ – שהינו התיאור המתאים ביותר לטובין.

 

יחד עם זאת, בית המשפט מצא כי הערכות אינן בבחינת חלקים לשימוש כללי, ולפיכך גם פרט 83.02 אינו מתאים לסיווג המוצרים, ובהתאם לכך הפרט המתאים לסיווג הערכות הינו 87.08, דהיינו כמכלול המשמש להתאמת קיבוע לרכב המתאים לשימוש בלעדי או עיקרי עם כלי הרכב שבפרק 87. 

 

ת״א (פ"ת) 24061-02-14  עזרא עמרם, ״עזרא ומיזוג אויר לרכב״ נ׳ מדינת ישראל רשות המסים, פסק דין מיום 2.4.18. 

 
 

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com