בלי קיזוז על חוב

בית משפט פסק נגד יבואן, ביקש לקזז מדמי ההובלה האווירית שהיה חייב למשלח בינלאומי, לאחר שזה טען שלא נגבה תשלום עבור עמילות מכס


11:28 ,21.05.2014 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד טינה קפלן

בית משפט השלום בתל אביב קבע שיבואן החייב כספים בין הובלה אווירית, לא יכול לקזז מהם עלויות הנוגעות לעמילות מכס ושחרור מטענים. בית המשפט קיבל את תביעתה של חברת שילוח בינלאומי נגד לקוחה, שביקש לקזז מהתשלום עבור הובלת הסחורה, סכום כסף שנאלץ לשלם עבור שחרור הסחורה לצד ג' ועמיל מכס, שלטענתו הצליח לשחרר את הסחורה באופן טוב יותר, מבלי צורך להציג אישור של מכון התקנים.

 

מדובר ביבואן, שהזמין שירותי הובלה אווירית של סחורה מסין לישראל על ידי חברת שילוח בינלאומי. בעת שחרור הסחורה בישראל טענה המסווגת של חברת השילוח, כי לצורך שחרורה מהמכס נדרש לקבל אישור ממכון התקנים, דבר שהוביל להתגלעות המחלוקת בין הצדדים.

 

כפועל יוצא, שחרור הסחורה עוכב והמזמין החליף חברת עמילות מכס עבורו נאלץ לשלם, כשביקש לקזז את הסכום מהתשלום לחברת השילוח.

 

בתגובה טענה חברת השילוח, כי היא לא גבתה מהיבואן כספים עבור עמילות מכס, ותביעתה שהוגשה לבית המשפט מתרכזת רק בעלויות הובלה. לכן, טענה, לא עומדת לו זכות הקיזוז.

 

הרשם הבכיר אמיר צ'כנוביץ קיבל את תביעת חברת השילוח ופסק כי סכום החוב הינו בגין הובלה אווירית בלבד, אשר אין חולק כי בוצעה, ומבלי שהמזמין נדרש לשלם לחברת השילוח עבור שירותי עמילות מכס. כן, ומשלא חויב המזמין על ידי חברת השילוח בגין שחרור הסחורה, לא עומדת לו עילת קיזוז של תשלומים ששילם לצדדים שלישים לצורך שחרור הסחורה.

 

בית המשפט אף פסק גם לגופה של המחלוקת המקורית בין הצדדים, שבעטיה סירבה חברת השילוח לשחרר את הסחורה, שכן המזמין הודה כי הסחורה אכן כללה בפועל טובין מהסוג ששחרורו היה מותנה על פי דין בקבלת אישור מכון התקנים הישראלי.

 

בגין חוב הובלה אווירית של כ-600 שקל נאלץ המזמין בסופו של דבר לשלם סכום של כ-2,500 שקל, הכולל אגרות בית משפט הוצאות ושכר טרחה.

 

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com