גבינה מקולקלת

יבואן תבע חברת תעופה בגין נזק למטען. חברת התעופה ביקשה לחשוף נתונים מסחריים של חמש שנים, בית המשפט צמצם את הדרישה לחודשיים


11:07 ,11.01.2015 מאת: עו"ד גיל נדל, רו"ח (משפטן) ג'מיל אבו-מוך

בסקירה זו נתאר מקרה שבו יבואן תבע חברת תעופה בגין נזק למטען מיובא. חברת התעופה ביקשה מבית המשפט לחייב את היבואן לחשוף נתונים מסחריים אודות הרווחיות לתקופה המשתרעת על חמש שנים. בית המשפט קבע כי דרישת חברת התעופה היתה מוגזמת והתייחסה גם לשנים ולמוצרים שאינם רלוונטיים לתביעה, והורה ליבואן לחשוף נתוני רווחיות לתקופה של חודשיים בלבד, הסמוכים לאירוע הנזק הנטען.

 

משלוח של גבינות שיובא על ידי טיב טעם (היבואן) בחודש נובמבר 2012 ניזוק לטענתה במהלך ההובלה, ולכן הוגשה תביעה כספית על סך של כ-340 אלף שקל נגד חברת התעופה. התביעה התייחסה גם לאובדן רווחים בגין חוסר היכולת למכור את הגבינות שהושמדו.

 

חברת התעופה ביקשה מבית המשפט להורות ליבואן לחשוף נתוני רווחיות לשנים 2009-2013. חברת התעופה טענה בבקשתה, כי שאלות הנוגעות לרווחיות רלוונטיות ביותר לניהול התביעה, הואיל ונתבעים בה נזקים תוצאתיים של אובדן רווחים.

 

היבואן טען שאין מקום לדון בבקשה, משום שהבקשה הוגשה באיחור. בנוסף, הוא טען שבקשת חברת התעופה כוללת כפילות, משום שנדרשו גם דוחות כספיים, גם דיווחי מע"מ וגם שומות מס הכנסה לשנים 2009-2013.

 

היבואן הוסיף וטען שהינו חברה פרטית, שאינה מחויבת לחשוף את מחזור הכנסותיה ושיעור רווחיה, להבדיל מחברה ציבורית, וכל מידע כספי המתייחס לפעילותו העסקית, בשוק רווי מתחרים, הוא מידע חסוי.

 

השופטת נועה גרוסמן מבית משפט השלום בתל אביב קבעה שהיקפם של המסמכים הנדרשים (מחזור הכנסותיה של טיב טעם בשנים 2009-2013) הוא אכן רב מאוד, מאחר והמחלוקת בין הצדדים הינה סביב משלוח אחד ונקודתי של גבינות שניזוק בעת הגעתו לארץ בחודש נובמבר 2012.

 

בית המשפט צמצם את דרישת חברת התעופה למערכת מסמכים אחת וקבע שאין הצדקה לדרוש גם דוחות כספיים, גם דיווחי מע"מ וגם שומות מס הכנסה.

 

בית המשפט הורה ליבואן לחשוף מסמכים הנוגעים למכירות לחודשים נובמבר – דצמבר 2012 בהתייחס למכר הגבינות בלבד- מוצר התביעה, ולא לכלל המכירות של החברה.

 

בית המשפט הורה כי המסמכים יועברו אליו במעטפה סגורה, על מנת שיבחן האם יש בהם משום סיכון לפגיעה בסוד מסחרי של היבואן והאם יש צורך להסתיר נתונים מסוימים לשם הגנה על היבואן.

 

לאור דחיית רוב בקשת חברת התעופה, חייב בית המשפט את חברת התעופה בהוצאות של 1,000 שקל.

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com