גלגולו של מס העודף

לידיעת התעשיינים והיבואנים: בית המשפט העליון קבע שיצרן ששילם מס עודף על יבוא חומרי גלם זכאי להשבת המס מבלי חובת ההוכחה שגלגל אותו על הקונה


00:00 ,02.04.2013 מאת: עו"ד גיל נדל

ביום 24.3.13 נתן בית המשפט העליון פסק דין בעל חשיבות רבה לציבור התעשיינים והיבואנים. בפסק דין זה אישר בית המשפט את פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים, וקבע כי יצרן ששילם מס עודף (מס ביתר) על יבוא חומרי גלם ששימשו לייצור מוצר סופי, יהיה זכאי להשבת אותו מס מבלי שיצטרך להוכיח כי לא גלגל את המס העודף על הקונים.

בכך קיבל בית המשפט העליון את עמדתה של יצרנית חלונות ההצללה חברת הוליס, שיוצגה על ידי עו"ד גיל נדל.

באותו מקרה ייבאה חברת הוליס פסי עץ טבעי משויפים שיוף ראשוני, שמשמשים אותה לייצור שלבים ותריסים ונציאניים. במשך שנים שילמה החברה מכס על חומרי הגלם, עד שהתברר לה כי סיווגם הנכון של פסי העץ הינו בפרט הפטור מתשלום מכס. החברה הגישה לרשות המכס דרישה להשבת המכס ששולם על ידה ביתר, אך נדרשה להוכיח כי לא כללה את המכס במחיר המוצר הסופי.

סעיף 6 לחוק מסים עקיפים (מס ששולם ביתר או בחסר) קובע כי תשלום יתר יוחזר ליבואן. במקרה שהיבואן מכר את הטובין, עליו להוכיח בנוסף, כי המס לא נכלל במחיר שהקונה שילם. דהיינו, שהמס לא גולגל על הקונה. דרישה זו, הקרויה גם "הגנת הגלגול", נידונה במספר רב של פסקי דין והציבה אתגר הוכחתי לא פשוט כלפי מבקש השבת המס.

ואולם, בצידה של אותה הגנת גלגול מצוי סעיף נוסף בחוק, הקובע כי אם היבואן משלם המס העודף לא מכר את הטובין, כי אז יהיה פטור מחובת הוכחת אי גלגול ויהיה זכאי להשבת המס מיד.

בעניין זה יש לשאול למה התכוון המחוקק? האם כוונתו לכך שהמוצר המיובא עדיין נותר במלאי היבואן והוא לא הוציאו מרשותו, או שמא הכוונה היא גם למצב שבו לא התבצעה מכירה של הטובין, מהטעם שהוא עובד כרכיב במוצר סופי ולא נמכר כשלעצמו.

מתברר שסוגיה זו נידונה בעבר על ידי בית המשפט העליון במקרה מקביל של תשלום חסר מס. באותו דיון, על מנת לקבל פטור מתשלום חוב מס נדרש היבואן להוכיח, בין השאר, שהוא מכר את הטובין במחיר שלא כלול בו המס. באותו עניין קבע בית המשפט העליון לפני מספר עשורים כי עיבוד חומרי גלם למוצר סופי אינו מהווה מכירה.

בתיק הזה אימץ בית המשפט המחוזי – פסיקה שאושרה על ידי בית המשפט העליון - כי פרשנות זו עומדת בתוקף גם בנוגע להשבת ממס ששולם ביתר. מספר דגשים שניתנו על ידי שופט העליון אליקים רובינשטיין ראויים לציון בשל היותם חורגים מגבולות המקרה הספציפי והינם בעלי חשיבות עקרונית כלפי ענייני השבת מס: ראשית נקבע, בהתייחס לטענת המדינה, כי יש לשנות את ההלכה, כי מטענות מסוג אלו צריכות להתבצע באופן של שינוי חקיקה ולא באמצעות פניה לבית המשפט. שנית נקבע כי עקרון היסוד הוא השבת המס, ואת הסייגים המגבילים את השבת המס יש לפרש בצמצום. לפיכך, ובהתחשב בטענה כי לא קל להוכיח אי-גלגול מס במקרה של מס ששולם על חומר גלם ששימש ליצור סופי, נקבע כי יש לפעול על פי כלל השבה, לא לדרוש הוכחת אי גלגול, ובכך לאפשר השבת המס ליבואן.* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il