גם לסוכן מכס מותר לפעמים לטעות

בית משפט דחה תביעה של יבואן, שטען כי סוכן המכס מסר לו מידע שגוי ובהתבסס על כך נחתם חוזה ליבוא מזון


11:38 ,18.08.2015 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

יבואנים ויצואנים נוטים כדרך קבע לעשות שימוש בשירותים של סוכני מכס לצורך טיפול בפרוצדורה הכרוכה ביבוא או ביצוא. כאשר מתעוררת תקלה כזו או אחרת, לעיתים בוחרים היבואנים או היצואנים לתבוע בבית המשפט את סוכני המכס וטוענים לרשלנות שלהם בטיפול במשלוחים.

 

בדרך כלל, היבואנים/יצואנים נוטים לטעון במצב כזה, כי הם אינם מבינים בתחום הזה וכי פנו לסוכני המכס בשל מומחיותם בתחום, וכי מעבר לתפקיד הלוגיסטי של טיפול בשחרור המשלוח מרשות המכס, אותם סוכני מכס הדריכו אותם צעד אחרי צעד בנוגע לטיפול במשלוח ונתנו להם עצות שבדיעבד התבררו כשגויות.

 

לאחרונה הכריע בית המשפט מקרה בו סוכן מכס מסר מידע ללקוח, לפיו יבוא מוצרי מזון מן האיחוד האירופאי פטור ממכס בהצגת תעודת העדפה eur.1, ולאחר מכן תיקן את עצמו ומסר כי היבוא אינו פטור באופן אוטומטי ממכס, אלא רק בכפוף לרישיון מכסה של משרד התמ"ת.

 

היבואן טען כי הסתמך על עצה שגויה של סוכן המכס וכרת חוזה ליבוא מזון מהאיחוד האירופאי כאשר הוא סבור שהיבוא פטור ממכס. בית המשפט בחן את הראיות וקבע כי סוכן המכס תיקן את עצמו בטרם נכרת החוזה מול הספק הזר ולכן דחה את התביעה.

 

היבואן הוא חברה שייבאה לישראל זיתים מהאיחוד האירופאי. אחד העובדים בחברה שהעניקה ליבואן שירותי סוכן מכס מסר ליבואן כי יבוא זיתים מהאיחוד האירופאי פטור ממכס בכפוף להצגת תעודת העדפה eur.1.

 

לימים, עוד בטרם נחתם חוזה בין היבואן לבין הספק, לאחר שהיבואן מסר פרטים מדויקים על מדינת היבוא, חזר בו אותו עובד ומסר בעל פה וגם בכתב ליבואן כי נפלה טעות, ויבוא זיתים מהאיחוד האירופאי אינם פטורים ממכס באופן אוטומטי, אלא רק בכפוף להשגת רישיון מכסה ממשרד התמ"ת, וייעץ ליבואן להשיג רישיון כזה.

 

היבואן טען בבית המשפט כי סוכן המכס חזר בו מטעותו בשלב מאוחר מדי, כאשר באותו שלב הוא כבר ניהל מגעים מתקדמים עם ספק יווני לכריתת חוזה ליבוא זיתים מיוון ונסגרו כל תנאי ההסכם ביניהם, וכן שהוא לא לקח בחשבון את תוספת המכס על היבוא. היבואן תבע את סוכן המכס בגין תוספת המכס בסך כולל של כ-2 מיליון שקל. היבואן הביא לעדות גם משגיח כשרות מטעמו שביצע את הכשרת המפעל ביוון.

 

סוכן המכס טען כי היבואן המשיך לעבוד איתו זמן רב גם לאחר ביצוע אותה "טעות", וכי בכל מקרה התביעה היתה מופרזת, שכן היבואן לא ייבא מהספק היווני את כל הכמות שהתחייב לייבא על פי החוזה. עוד נטען כי אותו עובד שמסר את המידע השגוי אינו בעל רישיון סוכן מכס והיבואן לא היה צריך להסתמך על מידע זה.

 

משגיח כשרות שהובא מטעם סוכן המכס טען כי בלתי הגיוני שתנאי העסקה עם הספק היווני כבר סוכמו, עוד בטרם בדק משגיח הכשרות של היבואן את המפעל.

 

בית משפט השלום בתל אביב נדרש להכריע בשאלה מתי נכרת החוזה בין היבואן לבין הספק היווני, וזאת כאשר היבואן טען כי כל תנאי החוזה סוכמו עוד בטרם חזר בו סוכן המכס מטעותו, ואילו סוכן המכס טען כי התאריך הקובע הוא התאריך המופיע על גבי ההסכם, ומדובר בתאריך מאוחר למועד בו הוא חזר בו מטעותו.

 

לאחר בחינת הראיות קבע בית המשפט כי היבואן לא הצליח להוכיח שהחוזה נכרת בתאריך מוקדם יותר מהתאריך המופיע עליו.

 

היבואן טען כי התקיימה פגישה בינו לבין הספק היווני בישראל לפני החתימה, אך בית המשפט קבע כי לא הוכח מה היה תוכנה והאם באמת נסגרו כל תנאי החוזה כבר אז.

 

בית המשפט קבע כי כאשר סוכן המכס חזר בו מטעותו, היה על היבואן להימנע מחתימה על ההסכם עם הספק היווני אפילו אם היבואן כבר טס ליוון והיה על סף חתימה. במצב כזה, לפי בית המשפט, היה היבואן ממזער את נזקיו להוצאות הטיסה והשהייה אך לא להוצאות הכרוכות בביצוע העסקה עם הספק היווני כאשר הוא כבר יודע שהיבוא חייב במכס.

 

בית המשפט הוסיף וקבע כי העובדה שמשגיח הכשרות של היבואן טס עימו ליוון לבדיקת המפעל מחזקת את המסקנה כי באותו השלב, טרם סוכמו כל פרטי העסקה, שהרי הכשרות היא תנאי בסיסי לביצוע עסקת היבוא.

 

בית המשפט דחה את טענת היבואן כי נאלץ לחתום על ההסכם ביוון מחוסר ברירה כדי לספק את הזיתים ללקוחותיו בארץ, להם התחייב מראש. בית המשפט קבע כי לא הובאה כל ראיה לכך.

 

בית המשפט קיבל את טענת סוכן המכס כי הפנייה הראשונית אליו היתה כללית - היבואן התעניין ביבוא מן האיחוד האירופאי, ולאחר שנמסרו פרטים מדויקים יותר בדבר זהות הספק ומדינת היבוא, נעשתה בדיקה יסודית יותר ונמסר המידע המדויק.

 

בית המשפט קבע עוד כי חלק מהיבוא של הזיתים לא נכלל תחת ההסכם עם הספק היווני, וחלק מהיבוא שהוצג בוצע על ידי חברות אחרות, באופן שפוגע בטענת היבואן.

 

לאור זאת דחה בית המשפט את התביעה וחייב את היבואן לשלם לסוכן המכס הוצאות משפט ובנוסף שכר טרחת עו"ד בסך 100 אלף שקל.

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com