האם בדיקות פיזיות בטובין מיובאים הם מלכודת לסוכני המכס?

רשות המכס מבקשת לעתים לבצע בדיקות פיזיות לטובין מיובא, שבהן נוכחים נציגיה, סוכן המכס של היבואן ועובדי החברה שמבצעת הבדיקה. האם מוצדק להטיל האשמה על סוכן המכס באם יש נזק? בעקבות פסק-דין של בית משפט השלום בנצרת


00:00 ,04.04.2011 מאת: עו"ד עומר וגנר, עו"ד גיל נדל

פעמים רבות, בוחרת רשות המכס לבצע בדיקות פיזיות בטובין מיובאים, בין אם מתעורר חשד לגבי הייבוא, ובין אם מדובר בבדיקה שגרתית. בבדיקות פיזיות כאלו, נוכחים בדרך כלל נציגי רשות המכס, סוכן המכס של היבואן ועובדי חברה המבצעת את פעולות הבדיקה (אשר זכתה במכרז של רשות ממשלתית). היבואן, בדרך כלל, אם אינו מבקש זאת, לא נוכח בבדיקות כאלו.

נניח כי בבדיקה כזו נגרם נזק למטען, מי אחראי כלפי היבואן לנזקים אלו? האם מוצדק להטיל את האשמה על סוכן המכס, שאינו בוחר את החברה שמבצעת את הבדיקות?

שאלה זו עלתה לדיון בפסק-דין שניתן לאחרונה בבית משפט השלום בנצרת, שנסקר באתר זה לאחרונה, ושבחן את אחריות רשות המכס, סוכן המכס, והחברה שביצעה את הבדיקות בפועל (ת.א. (שלום נצרת) 2922-10-08 טאהא ואח' נ' משרד האוצר/אגף המכס ומע"מ ואח', פסק-דין מיום 27.3.11). באותו עניין נקבע בין היתר כי על סוכן המכס היה לתדרך את מבצעי הבדיקות הפיזיות בפועל ולוודא כי הבדיקות מבוצעות כהלכה ללא רשלנות, ואם לא עשה כן- מוטלת עליו אחריות לנזקים שגרם צד שלישי במהלך ביצוע בדיקות פיזיות.

פסק-הדין מציג תוצאה קשה מאוד לסוכן המכס, כפי שנסביר להלן. שאלת האחריות של סוכן המכס לנזקים שאירעו בעת בדיקה פיזית אינה פשוטה. סוכן המכס, בדרך כלל, רק מפקח על התהליך בעוד שגורמים אחרים מבצעים את הוצאת הסחורה. אם מדובר בגורמים הנשכרים על ידי סוכן המכס בעצמו, אחריותו לנזקים שגרמו קבלני המשנה שלו, ברורה מאליה.

אך בפועל, כאשר חברה חיצונית שזכתה במכרז של רשות ממשלתית מבצעת בדיקות כאלו, כאשר סוכן המכס לא בדק את כישוריה של אותה חברה ולא בחר אותה, וכאשר חברה זו אינה כפופה לסוכן המכס, קשה לבוא בטענות לסוכן המכס והטלת אחריות עליו יכולה להיות תוצאה קשה ולא צודקת.

מצב זה קשה במיוחד עבור סוכן המכס היות וכאשר קיימת חברה חיצונית המבצעת את הבדיקות, סוכן המכס אינו יכול לשכור אנשים נוספים או להחליפה באנשים משלו. יתרה מזאת, סוכן המכס אינו יכול להחתים את נציגי אותה חברה חיצונית על סעיף שיפטור את סוכן המכס מאחריות לנזקים שיגרמו במהלך ביצוע הבדיקות הפיזיות, שכן חברה זו אינה כפופה לו.

מכל מקום, מוצע לצדדים להגדיר היטב כבר בחוזה ההתקשרות את חובותיהם במקרים מסוג זה על מנת למנוע מחלוקות.

עצה נוספת לסוכן המכס היא לדרוש נוכחות של היבואן בעת ביצוע הבדיקה הפיזית, ככל שהדבר מתאפשר. במצב כזה, הדבר יחסום באופן מסוים את היבואן מלטעון כי סוכן המכס התרשל בעת הבדיקות הפיזיות, כל עוד היבואן עצמו נכח באותה בדיקה.

עוד נציין, אין זו הפעם הראשונה שמוטלת אחריות על סוכן מכס בגין מעורבותו בביצוע בדיקה פיזית. כך למשל, בעבר חויב סוכן מכס לשלם ליבואן (יחד עם מסוף המטענים) פיצוי של 20 אלף שקלים בגין נזקים שנגרמו לעציצים שהוחזרו למכולה ללא קלקרים לאחר ביצוע הבדיקה.

(ת.ק. (קרית גת) 583/09 שלמה אסור נ' מנטפילד 1983 בע"מ ואח').