הסכם הסחר עם מדינות מרקוסור נכנס לתוקפו

ההסכם בא להביא לקבלת העדפת מכס ביבוא טובין לישראל וקובע כי טובין המיוצאים ממדינות החברות בגוש מרקוסור יהיו זכאים לקבלת העדפת מכס בעת שחרורם מפיקוח המכס בישראל


00:00 ,08.07.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

ההסכם בא להביא לקבלת העדפת מכס ביבוא טובין לישראל וקובע כי טובין המיוצאים ממדינות החברות בגוש מרקוסור יהיו זכאים לקבלת העדפת מכס בעת שחרורם מפיקוח המכס בישראל
 
מאת עו"ד גיל נדל, מורן שמילוביץ
 
הסכם הסחר החופשי עם מדינות מרקוסור – השוק המשותף הדרומי (Mercado Economic Del Sur – South Common Market) דהיינו – ברזיל, ארגנטינה, אורוגוואי ופרגוואי, היווה  את אחת ההתפתחויות החשובות ביותר בתחום סחר החוץ של ישראל בעשור האחרון.
 
כידוע, חלק ניכר מהיצוא הישראלי מופנה למדינות המרקוסור (ובמרכזן ברזיל). מדובר בגוש הסחר השלישי בגודלו בעולם ( לאחר גוש הנפט"א – [ארה"ב קנדה ומקסיקו] והאיחוד האירופי). ההסכם פותח אפשרויות חדשות בפני ציבור היצואנים, שכן רמת המכסים בגוש המרקוסור הינה גבוהה באופן יחסי (11% בממוצע), באופן שביטולם במסגרת הסכם זה ישפר את תחרותיות היצוא הישראלי, כמו כן, הסכם זה יסדיר חסמי סחר מהותיים בגישה לשווקי המרקוסור (כגון תקנה ורשיונות יבוא) וכניסה לשווקי הרכש הציבורי בגוש זה. ישראל מייצאת לגוש המרקוסור בעיקר כימיקלים ומוצרי אלקטרוניקה ומייבאת בעיקר מוצרי חקלאות.
 
ההסכם אשר נחתם ביום 18.12.07 נכנס לתוקפו החל מיום 1.6.2010 עם תיקונו של צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, ויחול מול מדינות ברזיל, אורוגוואי ופרגוואי. בשלב זה, ההסכם לא יחול לגבי מדינת ארגנטינה.
 
ככלל, יעדי ההסכם הם, בין היתר, לבטל מחסומים בפני סחר בטובין ולאפשר את תנועתם בין שטחי ישראל ומדינות המרקוסור, לקדם תנאים של תחרות הוגנת באזור הסחר החופשי, להגביר במידה משמעותית הזדמנויות להשקעה הן בשטחי ישראל והן בשטחי מדינות המרקוסור ולהגביר שיתוף פעולה בתחומים שיש בהם עניין לצדדים.
 
ההסכם בנוי משני נספחים: האחד קובע את ההסדרים החלים על יצוא טובין שמקורם בישראל למדינות המרקוסור והשני קובע הסדרים החלים על יבוא מוצרים שמקורם במדינות המרקוסור לישראל.
 
ככלל, ההסכם מציג חמש קבוצות שונות הנוגעות לביטולי מכסים והפחתותיהם.
 
בקבוצה א' המסומנת באות A המוצרים שמקורם בישראל או במדינות המרקוסור ייהנו מפטור מתשלום מכס.
בקבוצות ב' המסומנת באותיות B דמי המכס יופחתו באופן הדרגתי במהלך ארבע שנים עד ביטולם.
בקבוצות ג' המסומנת באותיות C דמי המכס יופחתו באופן הדרגתי במהלך שמונה שנים עד ביטולם.
בקבוצות ד' המסומנת באותיות D דמי המכס יופחתו באופן הדרגתי במהלך עשר שנים עד ביטולם.
בקבוצה ה' המסומנת באות E, הרי שמוצרים המופיעים בקבוצה זו, אומנם לא ייהנו מפטור מתשלום מכס, אולם בכל זאת ייהנו מהטבות אחרות. חלק מהמוצרים ייהנו ממכסות משמעותיות הפטורות ממכס. לגבי מוצרים אחרים נקבעה תקרה, שהמכס המוטל על אותם מוצרים לא יעלה על אותה תקרה.
 
ההסכם בא בעיקרו להביא לקבלת העדפת מכס ביבוא טובין לישראל וקובע כי טובין המיוצאים ממדינות החברות בגוש מרקוסור יהיו זכאים לקבלת העדפת מכס עפ"י פרק IVלהסכם בעת שחרורם מפיקוח המכס בישראל, אם נתקיימו התנאים הבאים במצטבר, בין היתר, כי הטובין הינם "טובין מקוריים"; הטובין הובלו במישרין מנמל הטעינה במדינות העדפה לישראל או אם הטובין עברו דרך מדינה שלישית, היבואן ו/או נציגו המציאו הוכחת הובלה במישרין; וכי הוגש מסמך העדפה קביל לא יאוחר משעת התרת רשומון היבוא בו נרשמו הטובין המיובאים.
 
בכל הנוגע לשאלה אימתי יוגדר המוצר ככזה שמקורו במדינות החתומות קובע ההסכם כללי מקור די פשוטים: מוצר ייחשב כמקורי אם החומרים הלא מקוריים ששימושו בייצורו עוברים עיבוד או עבודה מספיקים מעבר לפעולות עבודה ועיבוד בלתי מספיקות כמפורט בסעיף  6 לפרק כללי מקור להסכם, וכן כי תהליך הייצור גורם לשינוי בסיווג החומרים הלא מקוריים מפרט בעל 4 ספרות לפי השיטה המתואמת לפרט אחר בעל 4 ספרות; או כי ערך כל החומרים הלא מקוריים שהשתמשו בהם בייצור המוצר אינו עולה על 50% ממחיר המוצר בשער המפעל. במקרה של פרגוואי, ערך כל החומרים הלא מקוריים אינו עולה על 60% ממחיר המוצר בשערי המפעל.
 
בכל הנוגע לסחר בין אורוגוואי וישראל ופרגוואי וישראל, מוצר ייראה כאילו עבר שינוי בסיווג מכס, בתנאי שערך כל החומרים הלא מקוריים אשר משמשים בייצור הטובין ושאינם עוברים את השינוי בסיווג כאמור, אינו עולה על 10% ממחיר המוצר בשערי המפעל. (הוראה זו לא חלה על פרקים 50-63 של השיטה המתואמת).
 
להסכם זה ישנן הוראות נוהל המסדירות את אופן  יישום הסכם הסחר החופשי בין מדינת ישראל למדינות מרקוסור, ואת אופן קבלת העדפת המכס בהתאם להסכם.
 
את נוסח ההסכם בעברית ניתן להוריד מאתר משרד התמ"ת, כאן:
 
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/E468FD02-0CD8-430F-95A5-31A0925D8570/0/MercosurHE.pdf


 
האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי. עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il