העת להקמת מאגר החלטות מקדמיות בסיווג

בארה"ב ובאיחוד האירופי הבינו זה מכבר את חשיבות המאגר הממוחשב של סיווגי מכס. בישראל, למרות החלטה שהתקבלה בפברואר 2010 טרם הוקם כלי זמין כזה שיקל את פעולתם של היבואנים


00:00 ,31.10.2011 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

פעמים רבות, פונים יבואנים שהגישו תביעות נגד רשות המכס בנוגע לסיווג טובין לבית המשפט, בבקשה לחייב את רשות המכס לחשוף החלטות סיווג שניתנו על ידה ביחס לטובין דומים.

בקשות אלו מוגשות שכן במדינת ישראל, בשונה מארה"ב מהאיחוד האירופי, לא קיים מאגר ממוחשב וזמין של החלטות סיווג (pre-ruling).

בהיעדר מאגר כזה, האם תידרש רשות המכס לחשוף בפני היבואן התובע החלטות סיווג דומות? סוגיה זו הוכרעה לאחרונה בבית משפט השלום בראשון לציון.

סיפור המקרה:
חברת אפקון (היבואן) מייבאת לישראל חלקים שונים המיועדים למערכות כיבוי אש (מיכלים, שסתומים, גלאי אש). בין החברה לבין רשות המכס התעוררה מחלוקת בנוגע לסיווג הטובין לצרכי המכס.

ביחס למיכלי כיבוי אש, טען היבואן כי סיווגם בפרט 84.24-8990 (מכשירים מיכניים לריסוס נוזלים-אחרים), בעוד רשות המכס טענה כי סיווגם בפרט 84.24-1000 (מטפים לכיבוי אש).

ביחס לשסתומים המיועדים להרכבה על המיכלים, טען היבואן כי סיווגם צריך להיות כסיווג המיכלים, בעוד רשות המכס טענה כי הסיווג הוא בפרט 84.81 (שסתומים).

ביחס לגלאי אש, טען היבואן כי סיווגם בפרט מותנה 622 ("ציוד אופייני לכיבוי דליקות ולהצלה), ולחילופין, כי סיווגם בפרט 85.31-1090 (מזעיקי פריצה או אש), בעוד רשות המכס טענה כי סיווגם בפרט 85.31-9010 (גלאים).

היבואן ביקש מרשות המכס לחשוף בפניו את כל הנחיות הסיווג והחלטות הסיווג שניתנו ליבואנים אחרים, ביחס לטובין דומים לטובין נשוא התביעה. משסירבה רשות המכס לעשות זאת, פנה היבואן לבית המשפט בבקשה בנושא.

רשות המכס טענה כי מדובר בנתונים חסויים על פי החוק, וכי אין מאגר מרכזי לרשות המכס של החלטות סיווג ולכן הדבר יצריך פנייה בנפרד לכל בית מכס לאיתור הנתונים.


החלטת בית המשפט:
בית המשפט קיבל את טענת רשות המכס כי המידע שהתבקש על ידי היבואן הוא מידע חסוי שאין לגלותו, בין אם מכח חוקי המס, ובין אם מכח החלטת בית המשפט העליון בתיק פרמה גורי בשנת 2010 (רע"א 10144/06 מדינת ישראל נ' פרמה גורי).

כמו כן, קיבל בית המשפט את טענת רשות המכס כי אין בידיה מאגר סיווג אחד אלא שהדבר יצריך חיפוש בכל בית מכס בנפרד, דבר המטיל מעמסה כבדה על רשות המכס.

היבואן ביקש לחקור את המצהיר מטעם המכס בנושא זה, ואולם בית המשפט לא ראה בכך צורך.

בסופו של דבר, דחה בית המשפט את בקשת היבואן וחייב אותו בהוצאות של 2,500 שקל.

[ת.א. (שלום ראשל"צ) 1907/09 אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ נ' מדינת ישראל (אגף המכס ומע"מ), החלטה מיום 10.10.11, השופט אורן שוורץ. ב"כ הצדדים: ליבואן - עו"ד קרונפלד ואסף. לרשות המכס- עו"ד בן-משה].

הערות:
כפי שצוין בפתח הדברים, בקשות כאלו מוגשות בשל אי-קיומו של מאגר החלטות סיווג זמין. במסגרת הדיון בבית המשפט העליון מפברואר 2010 בתיק פרמה גורי, שצוין בהחלטת בית המשפט נשוא סקירה זו, ציינה רשות המכס כי בכוונתה להקים מאגר פומבי להחלטות סיווג מקדמיות (pre-ruling), על מנת להגביר את השקיפות ולייתר בקשות מעין אלו. וכך צוין בהחלטת בית המשפט העליון באותו מקרה:

"נמסר לנו כי קיימת כוונה לפעול על מנת שהחלטות מקדמיות בעניין סיווגם של טובין יתפרסמו בפומבי. בדרך זו תוגבר השקיפות של התנהלות המכס בסיווגם של טובין, יבואנים יוכלו לכלכל מהלכיהם על בסיס מידע בדוק ויקטן החשש של אפליה. נוסיף, כי ערים אנו לכך שגם הפרסום האמור של החלטות מקדמיות הינו ענין מורכב. כך למשל, ייתכן שיבואן המעוניין להביא ארצה מוצר מסוים יחשוש שמא מתחריו המסחריים יגלו את דבר כוונת היבוא, כתוצאה מפרסומה באשר לסיווגו של המוצר המסוים. מכל מקום, על פי השקפתה של המבקשת יש צורך בתיקון החוק לפני שניתן יהיה לפרסם החלטות מקדמיות כאמור, וזאת נוכח הוראות הסודיות. יש לקוות שאכן תימשך הפעילות הנדרשת, כך שניתן יהיה להגביר את השקיפות בעניין סיווגם של טובין לצורכי מכס ומס קניה".

אנו סבורים כי אין ספק שמאגר שכזה יתרום רבות לציבור היבואנים וזרימת הסחר החופשי, כפי שהדבר מתבצע בארה"ב ובאיחוד האירופי, מדינות בהן קיימים מאגרים זמינים באינטרנט של החלטות סיווג, ולכן מן הראוי לקדם במהירות המתבקשת הקמת מאגר שכזה.

יחד עם זאת, ועל אף שחלפה יותר משנה וחצי ממועד פסק-הדין בתיק פרמה גורי, טרם הוקם מאגר החלטות סיווג פומבי שכזה.

משרדנו אף פנה במכתב מספר פעמים לרשות המכס על מנת לברר את נושא הקמת המאגר, ונענה כי מנהל המכס מקיים בדיקות מקיפות בנושא, בתקווה כי במהלך החודשים הקרובים יחל תהליך הסדרת נושא זה.


האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.
עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il