הצעות הפיתוי של משלחים

בית משפט הורה למשלח בינלאומי להחזיר ליבואן הפרש עבור חיוב בדמי הובלה של ציוד חקלאי ודחה טענה של טעות בהצעת המחיר


00:00 ,05.09.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, גלעד פז

בית משפט השלום בהרצליה הורה למשלח בינלאומי להשיב ליבואן סכומים שנגבו ממנו שלא כדין ובניגוד למוסכם.

על פי כתב התביעה, חברת יבוא ציוד חקלאי עשתה שימוש בשירותי חברת שילוח בינלאומי לצורך שינוע מטען של שלוש מקצרות חקלאיות ושלוש יחידות למכונות קציר מארצות הברית לישראל.

המשלח העביר ליבואן הצעת מחיר ראשונה על סך כ-36 אלף דולר ולאחר מכן, הצעת מחיר מתוקנת על סך כ-35 אלף דולר. בפועל, לאחר הגעת המטען לישראל, דרש המשלח מהיבואן סכום של כ-46 אלף דולר, בטענה שמדובר בהוצאות ששולמו בפועל לחברות ספנות בגין הבדלים בנפח המטען לעומת הנתונים שנמסרו על ידי היבואן.

עם התגלה המחלוקת בסוגיית מידות המטען, הציע המשלח ליבואן למנות שמאי, שימדוד מחדש את המטען ויקבע מהן מידותיו הנכונות. לאחר המדידה, התברר שהנפח המטען הוא אינו 199 מ"ק, כפי שמסר היבואן, אלא 207 מ"ק. יצוין שעל פי מדידה מוקדמת, שבוצעה על ידי חברת הספנות שהובילה את המטען, עמד נפח המקצרות על 230 מ"ק וכך חושבו דמי ההובלה.

המשלח סירב לשחרר את המטען ולמסור פקודת מסירה. לפיכך נאלצ היבואן, שיוצג על ידי משרד עו"ד גיל נדל, לשלם למשלח את סכום ההובלה כנדרש, בסך כ-46 אלף דולר, ותבע בבית המשפט את ההפרש.

בפסק הדין קבע השופט ד"ר שאול אבינור שהפער הקטן שהתגלה במידות המטען, שעמד על 8 מ"ק בלבד, אינו מצדיק את ייקור ההובלה בשיעור של כ-33% כפי שדרש המשלח. עוד נקבע, כי מאחר והמשלח שלח ליבואן שתי הצעות מחיר בכתב, יש לדחות את טענתה שנפלה טעות והכוונה היתה למחיר של כ-46 אלף דולר.

בית המשפט הוסיף, כי פעמים רבות ספקים מעניקים ללקוחות "הצעות פיתוי" זולות, על מנת לשכנע אותם להתקשר בעסקה. והיה ובית משפט יפתח פתח לספק לחזור בו מהצעה זולה לאחר חתימת החוזה, הדבר יפגע משמעותית בוודאות המשפטית בחתימת חוזים ויפגע בלקוחות.

עוד נקבע, שטענת המשלח לטעות בכריתת החוזה לא הוכחה ועל כן היא נדחתה. לכן הורה בית המשפט למשלח להשיב ליבואן כ-50 אלף שקל - ההפרש בין סכום ההצעה לסכום ששולם בפועל, בתוספת של כ-18 אלף שקל הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

_____________

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il