זכות העיכבון של סוכן המכס מגובה משפטית

בית משפט השלום בתל אביב קבע כי חברת שילוח ועמילות מכס רשאית להחזיק בכל המטען בשל חוב של יבואן


12:21 ,27.03.2016 מאת: עו"ד גיל נדל, אוהד קריאף

פעמים רבות נקלעים יבואנים או יצואנים למצב בו נוצר להם חוב כספי כלפי אחד מן הגורמים בשרשרת ההובלה והלוגיסטיקה לישראל או ממנה, כגון למוביל ימי, יבשתי או אווירי, סוכן אונייה, סוכן מכס, משלח בינלאומי, מחסן מטענים ועוד.

 

כל אותם גורמים מנסים בדרך כלל למזער את הסיכון שלהם מהמשך הפעילות מול היבואן או היצואן, ומפעילים לעיתים זכות עיכבון על מטענים של אותו יבואן או יצואן, ומתנים את המשך הטיפול במטען בתשלום החוב.

 

נשאלת השאלה, כמה רחבה זכות העיכבון של אותם גורמים, והאם הם רשאים להפעיל זכות עיכבון גם בגין מטענים אחרים מאלה שבגינם נוצר החוב?

 

בחודש יוני 2015 פנה היבואן לחברת השילוח ועמילות המכס כדי שתוביל עבורו מספר משלוחים הכוללים סחורה רבה מספקים בסין, וכן תטפל בשחרור המשלוח מפיקוח המכס.

 

הסחורה הגיעה לישראל בראשית חודש אוגוסט 2015, שעה שמנהלי הצדדים היו עסוקים ביניהם בהתכתשות באשר לסילוק חובו של היבואן לחברת השילוח, אשר עמד, נכון לאותה עת, על כמה מאות אלפי שקלים.

 

היבואן ביקש לקבל לידיו את הטובין כנגד תשלום הוצאות לחברת השילוח בגין המשלוח הספציפי. בנוסף, היבואן פעל אצל הספקים, כדי שאלה יתקנו את שטרי המטען, שבהם נרשמה חברת השילוח כבעלת הטובין, באופן שהיבואן ירשם בעל כבעל הטובין.

 

היבואן טען כי התכוון למכור את הסחורה בקיץ 2015 וצפי ההכנסות ממנה עמד על סך של 200 אלף שקל. היבואן פנה לבית המשפט בבקשה לסעד זמני, שיורה לחברת השילוח ועמילות המכס לחתום על פקודת המסירה ולאפשר את שחרור המשלוח לידיו.

 

חברת השילוח ועמילות המכס התנגדה וטענה כי חובו של היבואן אליה ממשלוחי העבר עומד על כמה מאות אלפי שקלים. החברה דחתה את טענות היבואן בעניין תיקון שטרי המטען, בטענה כי מדובר במהלך המנוגד לדיני שטרי המטען.

 

חברת השילוח ועמילות המכס טענה שמוקנית לה זכות עיכבון על הסחורה הנוכחית בגין חובות העבר. עוד נטען, זכות זו נובעת משני מקורות: הסכמי - מכוח תנאי ההתקשרות הקבועים של היבואן עמה; וסטטוטורי- מכוח החוק.

 

בבית משפט השלום בתל אביב נקבע ראשית כי אין מחלוקת שקיים חוב ניכר של היבואן כלפי חברת השילוח ועמילות המכס, גם אם קיימת מחלוקת לגבי הסכום המדויק. בית המשפט חזר על ההלכות כי זכות עיכבון יכולה להיווצר על פי הוראה שבדין או על פי הסכם בין הצדדים.

 

במקרה הנוכחי, חברת השילוח ועמילות המכס הציגה תנאי התקשרות קבועים שלה, שלשיטתה כל התקשרות עמה מהווה קיבול של התנאים. תנאי התקשרות אלה קובעים זכות עיכבון שהיא רחבה מזכות העיכבון הסטטוטורית הקבועה בדינים שונים. ההסכם קובע שלחברת השילוח ועמילות המכס "תהא זכות עיכבון על כל סוג של ... טובין ו/או שטרי מטען ... להבטחת התשלומים המגיעים לחברתו או כל גוף הפועל מטעמנו לרבות תשלומים בגין משלוחים קודמים".

 

לאור תנאי ההתקשרות שהוצגו, ומאחר והיבואן לא הציג תנאי התקשרות אחרים, למרות שחלק על זכות העיכבון, קיבל בית המשפט את הטענה כי חברת השילוח ועמילות המכס רשאית להפעיל זכות עיכבון גם בגין חובות עבר.

 

היות וחובות העבר עמדו על כמה מאות אלפי שקלים, ומאחר והיבואן טען כי הטובין שבמשלוח הספציפי היו צריכים להפיק עבורו רווח של 200 אלף שקל, הרי שנקבע שחברת השילוח ועמילות המכס רשאית להמשיך ולהחזיק את כל המשלוח.

 

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com