חברת ביטוח רשאית לתבוע מוביל אווירי בגין נזק שנגרם למטען

בית משפט שלום בתל אביב קבע שזכות התביעה איננה מוגבלת לשוגר/נשגר הרשומים בשטר המטען


00:00 ,23.04.2013 מאת: עו"ד גיל נדל, אור כהן-ששון

לאחרונה קבע בית משפט השלום בתל אביב כי גם חברת ביטוח רשאית לתבוע את מוביל אווירי בגין נזק שנגרם למטען. כן נקבע שזכות התביעה איננה מוגבלת לשוגר/נשגר הרשומים בשטר המטען.

בעקבות נזק שנגרם למטען ששוגר בהובלה אווירית, פיצתה חברת הביטוח מגדל את המבוטח. החברה פנתה בתביעת שיבוב לבית המשפט בבקשה שיורה על השבת הסכום ששולם למבוטח. התביעה הוגשה כנגד מספר נתבעים, וביניהם חברת התעופה.

המוביל האווירי דרש מבית המשפט למחוק התביעה נגדו על הסף, על בסיס טענה לפיה רק השוגר או הנשגר (הרשומים בשטר המטען) רשאים לתבוע ממוביל פיצויים בעבור נזק שנגרם למטען.

המוביל הסתמך על שני סעיפים באמנת ורשה וטען שהיא חלה בתקופה הרלוונטית להובלה: "השוגר והנשגר, כל אחד בשמו הוא, יכולים לאכוף את כל הזכויות הניתנות להם לפי סעיפים 12 ו- 13, הכל לפי העניין, בין שהוא פועל בעניינו הוא ובין שהוא פועל בעניינו של אחר, בתנאי שימלא את ההתחייבויות שהוטלו על פי החוזה.

"אשר לכבודה, או טובין, תהיה לשוגר זכות תביעה נגד המוביל הראשון ולנשגר הזכאי לקבלתם תהיה זכות תביעה נגד המוביל האחרון. נוסף לכך, רשאי כל אחד מהם להגיש תביעה נגד המוביל שביצע את ההובלה בה אירעו ההשמדה, האבדן, ההיזק או האיחור. מובילים אלה יהיו אחראים ביחד ולחוד כלפי השוגר והנשגר".

חברת הביטוח התגוננה בטענה לפיה במקרה זה אין תוקף לאמנת ורשה עליה מסתמך המוביל האווירי. לטענתה, המטען שוגר בחודש אוגוסט 2010 מגרמניה לישראל, ובמועד זה חל בישראל פרוטוקול מונטריאול הרביעי משנת 1975 ולא אמנת ורשה.

חברת הביטוח טענה כי בסעיף 8(2) לפרוטוקול מונטריאול נקבעו הוראות מפורשות המקנות זכות תביעה גם לצדדים שאינם השוגר או הנשגר: "In the carriage of cargo, any action for damages…without prejudice to the question as to who are the persons who have the right to bring suit and what are their respective rights…"

השופט מרדכי בן חיים קיבל את טענת הביטוח וקבע כי במועד האירוע סביבו נסבה התביעה, חל פרוטוקול מונטריאול ולא אמנת ורשה, ולכן רשאית חברת הביטוח לתבוע את המוביל. בית המשפט ציין כי הגבלה בתביעה נגד המוביל האווירי, גם לו היתה, בוטלה בכוונת מכוון בפרוטוקול מונטריאול, שנחתם ואומץ לדין הישראלי אחריה.

לאור זאת, נקבע שחברת הביטוח רשאית לתבוע את המוביל האווירי. בית המשפט חייב את המוביל בהוצאות משפט של 1,000 שקל.* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il