יבואן רכב מינוס הון עצמי

בית משפט קבע כי חברה שרכשה מספר קטן של רכבים מחברת בטר פלייס תקבל רישיון יבוא ממשרד התחבורה למרות שאין ברשותה ההון הנדרש


00:00 ,16.10.2013 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד הילה וולגמוט

בית המשפט המחוזי מרכז קבע שחברה שרכשה 350 כלי רכב מחברת בטר פלייס, כשהרכבים טרם שוחררו מפיקוח המכס, תוכל לקבל רישיון יבוא ממשרד התחבורה לשחרור ולמכירת הרכבים אף שאין ברשותה הון עצמי של 7 מיליון שקל כנדרש בצווים הרלוונטיים.

בית המשפט קבע כי בנסיבות בהן מדובר במספר מצומצם יחסית של כלי רכב שנרכשים במסגרת פירוק, אין הצדקה לעמוד בדרישות משרד התחבורה ככתבן וכלשונן, שאחרת הדבר יביא למצב בלתי צודק.

המחלוקת התעוררה בתיק בקשר עם רכישת נכסיה ופעילותה של קבוצת בטר פלייס על ידי חברת גרין אי וי בע"מ. הנכסים הרלבנטיים שנרכשו הינם כ-350 כלי רכב שטרם שוחררו מפיקוח המכס, וכן מערכות לטעינת חשמל והחלפת מצברים.

משרד התחבורה טען כי מאחר ולחברת גרין אי וי בע"מ אין הון עצמי בסך 7 מיליון שקל, דרישה בה מחויב יבואן רכב על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב) תשל"ט – 1978, הרי שלא ניתן להנפיק לה רישיון יבוא הדרוש לצורך שחרור הרכבים.

מנגד טענה החברה כי בנסיבות המיוחדות של המקרה, אין מקום להחיל עליה את דרישת צו הפיקוח.

השופט אילן שילה קיבל את עמדת החברה. ראשית נקבע כי מאחר ודרישות צו הפיקוח מיועדות ליבואנים המייבאים אלפי כלי רכב בשנה ופועלים במשך שנים, ואילו בענייננו מדובר במספר כלי רכב מצומצם יחסית שנרכש בפירוק, שתצטרף לכמות הקטנה יחסית שכבר שווקה [900 רכבים].

בנוסף יצוין כי בידי משרד התחבורה כבר היתה ערבות בנקאית מידי החברה הרוכשת להבטחת התחייבויות הרוכשת כלפי אלו שיקנו את כלי הרכב. כמו כן, הרוכשת הסכימה ליידע את רוכשי כלי הרכב בדבר הנסיבות הללו ובכך שלא תמשיך לפעול כיבואנית.

נימוק נוסף שציין בית המשפט בהחלטתו היה כי אי מתן רישיון היבוא הנדרש לשחרור כלי הרכב יפגע קשות בקופת הפירוק, בנושים ובבעלי כלי הרכב הנוסעים כיום בכבישי הארץ.

בית המשפט קבע כי במקרים יוצאים מן הכלל כמו זה שנדון, עמידת משרד התחבורה על התנאים לקבלת רישיון יבואן ככתבם וכלשונם, תהפוך את כלי הרכב, הן אלו הנוסעים זה מכבר בכבישי הארץ והן החדשים, לאבן שאין לה הופכין.

נפסק, כי כאשר מדובר בכמות קטנה יחסית, וכאשר אין לדרישת ההון העצמי דבר עם בטיחות כלי הרכב, דומה כי מכלול השיקולים של בית משפט של פירוק מחייבים שלא לעמוד על דרישת ההון העצמי ובכך לעשות צדק. לאור זאת, נקבע כי על משרד התחבורה להעניק לרוכשת רישיון יבוא, למרות שאין בידה את ההון העצמי הנדרש.

 * האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com