יסודות הפיקוח על יצוא בטחוני - פיקוח על טובין המועברים לרשות הפלסטינית

התוספת שבצו מונה רשימה של טובין אשר בגין העברתם לרש"פ יחויב היצואן להחזיק ברישיון יצוא דו-שימושי


12:51 ,19.06.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007 ("החוק"). החוק, התקנות והצווים שהותקנו מכוחו, מחליפים את החקיקה שהייתה קיימת עד לכניסתו לתוקף, ומסדירים בחקיקה ראשית את הפיקוח על יצוא מישראל של ציוד, ידע, ושירותים ביטחוניים ודו-שימושיים. מטרת החוק הינה הסדרת הפיקוח על יצוא בטחוני מטעמי בטחון לאומי, מדיניות חוץ, התחייבויות בינלאומיות ושמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של מדינת ישראל.

 

במאמר זה נתמקד במשטר פיקוח מקומי, פרי יצירת המחוקק הישראלי, אשר מסדיר את הפיקוח על העברת ציוד בטחוני ודו-שימושי משטחי מדינת ישראל לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית.

 

בדומה למשטרי הפיקוח הבינלאומיים גם משטר הפיקוח בעניין העברת טובין לרש"פ שואב כוחו מחוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז – 2007. הצו העיקרי המסדיר את רשימת הציוד המפוקח הינו צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו-שימושי מפוקח המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית), התשס"ט-2008 ("הצו").

 

התוספת שבצו מונה רשימה של טובין אשר בגין העברתם לרש"פ יחויב היצואן להחזיק ברישיון יצוא דו-שימושי. רשימת הטובין כוללת, בין היתר:

 

כימיקלים שונים (כגון: מי חמצן בריכוז גבוה, כספית, נפתלן ועוד).

לוחות של מתכות שונות.

ציוד תקשורת (כולל ציוד לתשתיות או להפרעת תקשורת).

מחרטות שונות, חלקיהן ואביזרים נלווים להן.

ציוד כרסום, הברגה, הברה או ערגול.

תנורי יציקה.

כדוריות, מוטות וצינורות מתכת.

ציוד ראיה, השקפה וצילום (למשל: טלסקופ, אמצעי לראיית לילה, מצלמות תת-מימיות ועוד).

ציוד לייזר.

ציוד ניווט, כולל GPS.

ציוד שיט וצלילה.

ציוד צניחה, רחיפה וטיסה (כולל טיסנים, למשל גם כדורים פורחים).

ציוד מדידה (ובתוך כך מדידות קרינה, פיזיקליות, כימיות וטלמטריות).

טרקטורונים.

ציוד דיג.

ציוד סכינאות (פגיונות, חרבות, וסכינים מתקפלות).

אובייקטים פולטי אש.

נפצים וזיקוקי די-נור.

מדים, סמלים ותגים.

 

הטובין שבתוספת כפופים לפיקוח רק כאשר הם מועברים לרש"פ, ולא בכל מקרה של יצואם ממדינת ישראל. כמו כן, חשוב לציין כי רשימת הטובין המנויה בצו באה להוסיף (ולא להחליף) את הטובין המפוקחים במשטרי פיקוח אחרים.

 

הפרת הצו תגרור סנקציות מנהליות ופליליות, כפי שכבר פירטנו במאמרים הקודמים בנושא הפיקוח על יצוא ציוד הביטחוני והדו-שימושי. על כן, חשוב שעוסקים אשר מוכרים סחורות לרש"פ יוודאו כי אינם מפרים את הדין ומוכרים טובין לשטחי הרש"פ ללא רישיון יצוא מתאים.