מדינת ישראל מחלטת

מכוח פקודת המכס רשאית רשות המכס לחלט טובין, במצבים מסוימים ותחת תנאים מסוימים. עדכוני פסיקה ומבט השוואתי


00:00 ,22.10.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, גלעד פז

אחת הסמכויות הדרקוניות המצויה בידי רשות המכס, מכוח פקודת המכס, היא הסמכות לחילוט טובין. חילוט הינו הליך משפטי, במסגרתו רשאית המדינה להחרים, במצבים מסוימים, רכוש וכספים של הפרט, למכרם ולגרוף את התמורה לאוצר המדינה.

ביחס לחילוט מכוח פקודת המכס, הרי שזה מתבצע מכוח סעיף 204 לפקודה, המתיר לרשות המכס לחלט טובין שיובאו תוך הפרת איסור, כגון טובין שהוברחו לישראל, או טובין שיובאו לישראל תוך הפרתן של הוראות חוק מסוימות, וכו'.

סמכויות חילוט רכוש נוספות מצויות גם בחוק איסור הלבנת הון. על פי חוק זה, רשאיות רשויות המדינה לחלט רכוש וכספים שהושגו באמצעות ביצוע עבירות פליליות מסוימות, שמוגדרות על ידי החוק כעבירות מקור.

בית משפט השלום באשדוד נדרש לאחרונה לסוגיה, כשדן בתביעה להשבת התפוס שהוגשה על ידי אדם שניסה לייבא מכשירי טלפון סלולרים ולהעבירם לשטחי הרשות הפלשתינאית מבלי להצטייד בכל האישורים הנדרשים, שבזמנים הרלוונטים היו אישור סוג ורישיון סחר ממשרד התקשורת.

בנוסף, יבואן המבבקש להעביר מכשירי סלולר לשטחי הרשות נדרש להצטייד באישור נוסף מקמ"ט תקשורת במנהל האזרחי. היות והאיש לא הצטייד באף אחד מהאישורים הדרושים, דחה בית המשפט את תביעתו להשבת התפוס, הצדיק את התנהגות המכס, וחייב אותו בתשלום הוצאות משפט בסך 15 אלף שקל.

במקרה אחר, נדרש בית המשפט לסוגיה של בקשה לחילוט רכב.

נוסף על הזכות לחלט את הטובין המוברחים עצמם, עומדת לרשות המכס גם הזכות לחלט את כלי הרכב ששימש להובלת הטובין המוברחים. לאחרונה דחה בית משפט השלום באשדוד תביעה נוספת להשבת רכב שחולט, לאחר שנתפסה בתוכו כמות גדולה של סיגריות אותה ניסה הנהג להעביר לשטחי הרשות דרך מחסום תרקומיא מבלי ששולמו עבורם מסי יבוא.

במקרה זה, מדובר היה ברכב שנמכר זמן קצר טרם החילוט. המוכר הגיש את התביעה להשבת התפוס, בטענה שהבעלות על הרכב טרם עברה לידי הקונה. בית המשפט דחה את התביעה, הצדיק את החילוט וחייב את התובע לשלם הוצאות משפט בסך 2,000 שקל.

בין השאר, קבע בית המשפט כי בעלות ברכב עוברת עם מסירתו לקונה. מאחר והרכב נתפס אצל הקונה, הרי שהבעלות בו עברה ואין לקבל את טענת המוכר, כאילו סוכם שרק לאחר העברת התשלום, תועבר הבעלות.

מנגד, במקרה שעלה לדיון והוכרע בשנת 2005, תפס המכס כלי רכב שבו הוברחו סיגריות. בנו של נהג הרכב הגיש תביעה, טען שהוא הבעלים ברכב ושהשימוש שעשה אביו היה ללא ידיעתו. בית המשפט קבע כי הוכח שהבעלות ברכב שייכת לבנו של הנהג, וכי השימוש היה ללא ידיעתו של הבעלים. אי לכך, הוא והורה למכס להשיב את הרכב התפוס לבעליו.

מכאן לחילוט טובין שמקורם במדינת אויב

מקרה נוסף בו רשאית רשות המכס לחלט טובין הינו כאשר מקורם של הטובין הינו במדינת אויב שהסחר עימה אסור.

בית המשפט לתביעות קטנות נדרש לסוגיה זו בתחילת 2012, כאשר דן בתביעתו של יבואן שרשות המכס חילטה מטען של נרגילות אותן ניסה לייבא דרך מעבר נהר הירדן. אנשי המכס חילטו את המטען בטענה כי מקורן הינו בסוריה, מדינת אויב, עימה הסחר אסור.

היבואן טען מצידו כי מקור הנרגילות הינו בירדן והגיש תביעה בנושא כנגד המכס. במקרה זה קיבל בית המשפט את גרסת המכס, קבע, לאור הראיות שהוצגו, כי מקורן של הנרגילות הוא בסוריה, ולכן דחה את התביעה להשבת התפוס.

במקרה זה, הבחירה להגיש את התביעה בבית המשפט לתביעות קטנות יתכן שעמדה בעוכרי היבואן, מאחר והדרך הנכונה להגיש תובענה כזו היא לפי סעיף 192 לפקודת המכס, בבית משפט השלום או המחוזי, לפי שווי הסחורה. במצב כזה, ניתן להביא ראיות בדבר מקור הטובין בצורה מלאה יותר.

מנגד, במקרה שעלה לדיון והוכרע בפברואר 2012, דווקא קיבל בית המשפט את עמדת היבואן, וקבע כי משלוח של פיסטוקים הוא ממקור תורכי ולא איראני, לכן הורה לשחרר את המשלוח לידי היבואן ודחה את עמדת המכס.

באותו המקרה, הציג היבואן ראיות משכנעות אודות מקור הסחורה, כגון הסכם עם הספק, תעודות בריאות מן הרשויות בתורכיה ועוד.

____________

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il