מוציאים אוויר מהצמיגים

יבואני ונטילים לניפוח צמיגי רכב תבעו את המכס בבקשה להחזר מסי קנייה לאחר שבית המשפט קיבל את עמדתם בנוגע לסיווג המוצרים


00:00 ,20.05.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר

בית משפט שלום בירושלים קיבל את עמדת שני יבואני ונטילים עשויים מגופי מגופר לניפוח צמיגי רכב וכן ונטילים עשויי מתכת, בניגוד לעמדת המכס, בנוגע לסיווגם לצורך תשלום מסים. בכך הגיע לסיומו מאבק משפטי רב שנים.

מכתב התביעה שהוגש לבית המשפט עולה שבין השנים 2000-2003 ייבאו החברות טכנוטייר ומאיירס ונטילים לניפוח צמיגי רכב. רוב הוונטילים היו עשויים מגומי מגופר, עם רכיב ממתכת ומכסה פלסטיק, וחלקם עשויים מתכת.

בין החברות לבין רשות המכס התעוררה מחלוקת סיווג, שבגינה דרש המכס תשלום גירעונות בסך מצטבר של כ-360 אלף שקל.

בכתב התביעה, שהוגש לבית המשפט על ידי עורכי הדין גיל נדל, רותם וירניק ועומר וגנר ממשרד עו"ד גיל נדל נטען - לגבי הוונטילים מגומי מגופר - שסיווגם הנכון הוא של שסתומים מגומי מגופר, הפטור ממס קנייה.

מנגד טען המכס שהסיווג הנכון הוא של שסתומים לרכב מנועי, החייבים בתשלום מס קניה של כ-20%. לחלופין נטען, שהסיווג הוא בפרט של פריטים מגומי מגופר לרכב מנועי, החייב במס קניה זהה.

לגבי הוונטילים ממתכת טענו החברות לסיווג כפרט שסתומים אחרים, כשהמכס טען לאותו הסיווג שנטען לגבי הוונטילים מגומי. לחלופין טענו החברות שגם אם סיווג המכס הוא הנכון באחד משני המקרים, הרי שהחברות עומדות בתנאי חוק מסים עקיפים וזכאיות לפטור מתשלום הגירעונות. זאת מכיוון שצמיגים פטורים ממס קנייה והוונטילים מהווים חלק בלתי נפרד מהם, הרי שתכלית החקיקה צריכה להביא לפטור ממס קנייה גם עליהם.

בפסק הדין קבע השופט עודד שחם לגבי הוונטילים מגומי מגופר שהסיווג שמציע המכס לא מתייחס למהות הטובין (שסתומים), לא למשקלם ולא לאופן פתיחתם. לפיכך, התקבלה עמדת הסיווג של היבואנים ונקבע שהוונטילים פטורים ממס קנייה.

ביחס לוונטילים ממתכת נדחתה עמדת הסיווג של היבואנים ונקבע שסיווגם הוא כפי שהציע המכס. יחד עם זאת, היבואנים זכו לפטור מתשלומי הגירעון לאור עמידתם בתנאי חוק מסים עקיפים. זאת לאור העובדה שהתיאור שנתנו היבואנים במסמכי היבוא (שסתומים, שסתומי רכב וכו') היה נכון ומדויק ולא היתה הטעייה של המכס.

השופט שחם הוסף שמכיוון שבשנת 2000 הוכנסה רפורמה במס קנייה על חלקי חילוף לרכב והמכס לא פרסם הנחיות סיווג לסוכני המכס בנושא, חל בלבול באותן שנים, דבר המצביע על תום לבם של היבואנים ועל היעדר אפשרות לדעת מהו הסיווג הנכון.

בית המשפט הוסיף, שהיבואנים הוכיחו שלא העלו את המחירים של הוונטילים באותן שנים, וכי העמסה רעיונית של מס קנייה בשיעור 20% על הוצאותיהן תביא אותן לירידה משמעותית ברווחים, דבר שמוכיח שהמס הנוסף לא נלקח בחשבון בעת התמחור.

בסופו של דבר, התקבלה תביעת שתי החברות במלואה והמכס נדרש להשיב ליבואנים סכומים של כ-360 אלף שקל בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 18 אלף שקל.

 

________________________

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il