מי יוכל לתבוע השבת טבק שנתפס על ידי המכס ?

לאחרונה, דחה בית המשפט המחוזי בבאר שבע את בקשתה של חברת דובק להשבת טובין שנתפסו על ידי רשויות המכס


00:00 ,05.09.2011 מאת: עו"ד גיל נדל, קידר הללי

חברת דובק מכרה תערובת טבק לאדם, אשר הציג עצמו בפניה כנציג של חברה זרה, המעוניינת לרכוש טבק ליצוא מישראל. על בסיס מצג זה, דיווחה דובק לרשות המסים על ביצועה של עסקת ייצוא, אשר חייבת במע"מ בשיעור אפס ופטורה ממס קניה. לאחר שחברת דובק חשדה כי הטובין אינם מיוצאים מישראל בפועל, דיווחה היא לרשות המסים על כך, ובעקבות חקירה, התברר כי רוכש הטבק מדובק אכן לא ייצא את הטבק, אלא מכר אותו בתוך שטחי ישראל. בעקבות זאת תפסה רשות המכס את הטובין.

בעקבות כך, הודיעה דובק לרוכש הטבק על ביטול העסקה ודרשה כי ישיב לה את הטובין, וכן הגישה בקשה לבית המשפט נגד רשות המכס, להשבת הטובין שנתפסו. בית משפט השלום קבע כי מרגע שדובק מכרה את הטובין, היא אינה הבעלים שלהם עוד ולכן קבע כי רשות המכס לא הייתה צריכה להודיע לדובק על תפיסת הטובין, ודחה את התביעה. דובק הגישה ערעור, ופסק-הדין בערעור ניתן בימים אלה.

המחלוקת בבית המשפט אינה נוגעת לטובין עצמם, משום שעם חלוף השנים הטובין ניזוקו ופג תוקפם, והמחלוקת עוסקת בשאלת החבות במס קניה ומע"מ.

 

טענותיה של חברת דובק בערעור:

דובק טענה כי רשות המכס הייתה צריכה להודיע גם לדובק על תפיסת הטובין, ולא היה די בשליחת הודעת התפיסה לסוכן המכס של רוכש הטבק. דובק טענה כי מדובר בהודעה מהותית שמטרתה לאפשר לנפגע מהליך התפיסה להגן על קניינו, הוסיפה וטענה כי רשות המכס הייתה מודעת לכך שהסחורה לא יוצאה ולכן העסקה שבין דובק לרוכש בוטלה.

תשובת רשות המכס:

רשות המכס טענה כי אין לדובק כל מעמד בבקשה להשבת התפוס, משום שבמועד שבו תפסה רשות המכס את הטובין, הבעלות בהם הייתה של הרוכש, והם נתפסו מידיו.

כמו כן, טענה רשות המכס כי כאשר טובין מסוג טבק נתפסים, יש לתבוע את השבתם בתוך 7 ימים ממועד התפיסה, ומאחר ובמקרה זה הדבר לא נעשה, הטובין הוחרמו על ידי המדינה.

עוד טענה רשות המכס כי דובק עצמה את עיניה ובהתנהלותה אפשרה לרוכש לבצע את העבירות המיוחסות לו, בין ביתר, משום שנמנעה מלברר את זהות החברה אותה מייצג הרוכש.

פסק-הדין בערעור:

בית המשפט קבע כי החובה של רשות המכס להודיע לבעל הטובין על התפיסה, היא חובה מהותית שמשפיעה על שאלת חוקיות התפיסה. כלומר, במצב בו לא ניתנה הודעה על פי החוק, נשמט הבסיס החוקי לתפיסה, וטרם מתחילה תקופת ההתיישנות הנדרשת להגשת התביעה.

בית המשפט קבע כי מאחר והעסקה במקרה זה בין דובק לרוכש התבצעה בתנאי Ex Factory, כלומר בשער המפעל של דובק, וסוכם כי התשלום יבוצע מראש, וכי הרוכש אחראי לכל הליך היצוא - הליך המכר הושלם ובעת תפיסת הטובין על ידי המכס, דובק כבר לא הייתה הבעלים.

בית המשפט הוסיף וקבע כי כאשר נתפסים טובין מסוג טבק, יש להודיע בכתב על תביעתם בתוך 7 ימים, ודבר זה לא נעשה כאן, ולכן, הטובין הוחרמו כדין על ידי המדינה.

לבסוף, קבע בית המשפט כי את שאלת הבעלות בסחורה בין דובק לרוכש יש לברר במסגרת הליך אחר, ולא כשאלה בדרך אגב בתביעה נגד המכס.

לאור זאת, נדחה ערעורה של דובק אך בשל ההוצאות שנפסקו לחובתה בהליך קודם, היא לא חויבה בהוצאות נוספות במסגרת הערעור.

[ע"ח (מחוזי באר שבע) 55056-01-11 דובק בע"מ נ' גובה המכס ואח', השופטת צ. צפת, פסק-דין מיום 28.8.11. ב"כ הצדדים- לדובק- עו"ד קוסטליץ ממשרד ויינרוט. לגובה המכס - עו"ד ר. פיינר].


* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי. 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il