מתי מוחלף סדר הגשת הראיות?

בתיק הנידון בבית משפט השלום בראשון לציון ביקשו חברות ביטוח לאפשר להן לחקור את עדי התביעה של יצואן בטרם יגישו עדויות מטעמן


00:00 ,02.04.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד רוזי מורדוך-רון

סדרי הדין האזרחי קובעים כי הסדר הרגיל בהגשת תצהירים וראיות הוא כזה, בו הצד התובע הוא הראשון להגיש ראיות. רק לאחר הגשתן, מגיש הצד הנתבע את ראיותיו שלו. חקירות המצהירים נעשות על פי אותו הסדר – קודם עדי התובע ולאחר מכן נחקרים עדי הנתבע.

עם זאת, קורה לא אחת שחל שיבוש בסדר זה. ההחלטה האם לאפשר סטייה מסדרי הדין נתונה לשיקול דעתו של השופט הדן בתיק.

לאחרונה הוגשה לבית משפט בקשה מצד הנתבעות, חברות ביטוח, לאפשר להן להגיש תצהירים וחוות דעת מטעמן רק לאחר שייחקרו עדי התובעת - יצואן שמטענו נגנב – ויוגשו מצהירים מטעמו.

היצואן הגיש תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בסך של כ-1.6 מיליון שקל עקב גניבת משלוח של מוצרי קוסמטיקה שאמור היה להישלח לארצות הברית.

לטענתו, המשלוח נגנב מתוך מכולה שהיתה על משאית, שעה שזו חנתה ליד ביתו של הנהג, שאמור היה להובילה למחרת בבוקר לנמל אשדוד.

בכתב ההגנה טענו חברות הביטוח בדבר אי שיתוף פעולה מצד היצואן וסתירות בגרסאות שניתנו על ידו. עקב כך הן ביקשו שתינתן להן האפשרות לחקור קודם את המצהירים מטעם היצואן בטרם יוגשו עדויות מטעמן. מאידך ביקשו חברות הביטוח לדחות את מועד הגשת ראיות מטעמן עד לקבלת תצהיר נהג המשאית, שלא הוגש במסגרת ראיות התובע.

בית משפט השלום בראשון לציון התייחס בהחלטתו להלכת סוויסה, שקובעת כלל פשוט, לפיו את המשפט יש לנהל בקלפים פתוחים, וזאת למען לא יפתיע אחד הצדדים את יריבו במהלך המשפט בראיה בלתי צפויה ובכך יכשיל אותו.

לפי כלל סוויסה, רשאי בעל דין לקבל לידיו מידע על מסמכי היריב, בין שהם "מועילים" (ויכולים לסייע לו בטיעוניו) ובין שהם "מזיקים" (תומכים בטיעוני הצד שכנגד). עם זאת, רשאי בית המשפט לסטות מן הכלל במקרים בהם הוא סבור שעיון במסמכים בשלב מוקדם עשוי להביא לשיבוש בראיות ולא יסייע לחשיפת האמת. במקרים אלה רשאי השופט להפעיל את שיקול דעתו ואף לעיין בעצמו במסמכים בטרם קבלת החלטה בעניין.

במקרה הנדון, קבע השופט יחזקאל קינר, לאחר עיון בראיות שהוגשו לו במעטפה חתומה, כי על חברות הביטוח להגיש ראיותיהן במועד הרגיל המיועד לכך (לאחר הגשת ראיות התובעת ולפני חקירתה), היות ואין חשש שהדבר ישבש את מהלך המשפט ויהווה מכשול לחשיפת האמת. עם זאת, השופט איפשר לחברות הביטוח להגיש תצהירים רק לאחר שיוגש תצהיר מטעם נהג המשאית.

 

_________________________

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il