סוכן מכס הפר חובת סודיות ללקוח אך לא יחויב בפיצוי

יבואן יודאיקה תבע את סוכן המכס שלו לשעבר, בטענה שזה התקשר עם הספקים של היבואן והקים עסק מתחרה


10:27 ,13.01.2014 מאת: עו"ד עומר וגנר, עו"ד גיל נדל

לאחרונה ניתן פסק דין מעניין בבית המשפט המחוזי מרכז, שעסק ביחסים שבין יבואן לסוכן המכס שלו.

 

היבואן טען כי סוכן המכס הפר את חובת הסודיות ורקח מזימה להתחרות בעסקי היבואן, כאשר עשה שימוש שלא כדין במסמכי היבואן שהגיעו לידיו במסגרת תפקידו, בכדי ליצור קשרים עסקיים עם ספקים של היבואן. עוד הוא טען, כי סוכן המכס סיים את היחסים ביניהם והקים עסק מתחרה בתחום עיסוקו של היבואן, ובשל כך הוא הגיש התביעה.

 

חברת ארט יודאיקה עוסקת ביבוא, שיווק ופיתוח מתנות ומוצרים שונים בתחום היודאיקה. במשך שנים שימשה חברת ג.טלי עד שינוע כסוכן מכס של החברה, לצורך שחרור מוצרים מפיקוח המכס. במסגרת כך קיבלה החברה לידיה, אגב תפקידה, מסמכי יבוא, שכללו רשימונים, חשבונות ספק, הצהרת יבואן ועוד.

 

היבואן טען כי בשלב מסוים הודיע לו סוכן המכס על הפסקת היחסים ביניהם ואז הוא הקים עסק מתחרה ליבוא מוצרים יודאיקה ופנה לאותם הספקים בסין מהם מייבא היבואן.

 

היבואן טען מנגד כי זהות הספקים, כמו גם תנאי ההתקשרות עימם, מהווה סוד מסחרי שלו וסוכן המכס קצר את הפירות ללא מאמץ רב, שכן לא ניתן לאתר את הספקים הללו בנקל. היבואן טען כי הוא הקים סניף בסין ואיתר את הספקים הללו בעמל רב, כמו גם הדריך אותם כיצד יש לייצר לצרכיו הייחודים ובתמורה לכך קיבל מחירים זולים במיוחד.

 

עוד הוא טען, כי סוכן המכס הפר את חובת הסודיות המוטלת עליו מכוח יחסי השליחות שבינו לבין היבואן. היבואן ביקש מבית המשפט להוציא צו מניעה, שימנע מסוכן המכס להתקשר עם הספקים, וכן ביקש שסוכן המכס יחשוף בפניו את רשימת הספקים הנוספים עימם הוא עובד.

 

התביעה התרכזה בשני ספקים עיקריים - ספק טקסטיל שמייצר כיסויי טלית ותפילין, וספק אלומיניום שמייצר מזוזות אלומיניום ותיבה קישוטית לחנוכיות.

 

מנגד טען סוכן המכס, כי ניתן לאתר ספקים אלה באינטרנט ולכן לא מדובר בסוד מסחרי. ביחס לספק האלומיניום טען סוכן המכס, שלמרות שהיו מגעים בין הצדדים, בסופו של דבר לא נקשרה עסקה עם ספק האלומיניום.

 

בפתח הדברים ציין השופט יחזקאל קינר, כי סוכן המכס הוא שלוחו של היבואן וכי מתוקף תפקידו הוא מקבל לידיו מסמכים סודיים של היבואן וחל עליו איסור לעשות בהם שימוש שלא לצורך עבודתו כסוכן מכס. בלשון בית המשפט: "שימוש במסמכים אלה שלא לצרכי העבודה, אלא למען עמיל המכס ופעילותו, במיוחד אם היא פעילות מתחרה לפעילות היבואן, מהווה שימוש הנעשה במסמכים אלה לרעת השולח, והפרה, אפילו בוטה, של יחסי השליחות שביניהם".

 

לאחר מכן בחן בית המשפט את השאלה האם פרטי הספקים מהווים סוד מסחרי. לאחר שהוכח בפניו כי הספקים הללו מפרסים את מרכולתם באינטרנט, דחה בית המשפט את הטענה כי מדובר בסוד מסחרי.

 

באשר לשאלה האם סוכן המכס הפר את חובת הסודיות המוטלת עליו ועשה שימוש שלא כדין במסמכים שהגיעו אליו מאת היבואן, הרי שבכל הנוגע לפרטיו של ספק הטקסטיל, דחה בית המשפט את הטענה, לאחר שהשתכנע כי סוכן המכס פנה למספר ספקים שונים וביניהם גם ספק זה אשר מפרסם את תוצרתו באינטרנט לכל דורש. 

 

בשונה מכך, בכל הנוגע לפרטי ספק האלומיניום, בחר בית המשפט להאמין לגרסת היבואן וקבע כי סוכן המכס השתמש שלא כדין במידע שהגיע מהיבואן כדי למצוא ספק זה, בין השאר מאחר והספק ידוע באינטרנט כספק אלומיניום ולא כספק של מזוזות או מוצרי יודאיקה. יחד עם זאת, מאחר ובספו של דבר לא נוצרה התקשרות בין סוכן המכס לספק האלומיניום, נקבע שלא נגרם נזק ליבואן.

 

בסופו של דבר, על אף שנמתחה ביקורת על סוכן המכס, התביעה נגדו נדחתה ובנסיבות העניין לא הוטלו הוצאות על מי מן הצדדים.

 

 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com