ספיחים ממשפט אולמרט

מדוע קבע בית המשפט שראש הממשלה לשעבר עבר עבירה של הפרת אמונים ביושבו כשר התמ"ת בנוגע להיטלי סחר. וכמה לקחים לשרים לעתיד


00:00 ,16.10.2012 מאת: עו"ד גיל נדל, גלעד פז

בחודשים האחרונים ניתנו בבית המשפט המחוזי בירושלים הכרעת וגזר דין בתיק של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. אחת מן הפרשות, אליהן נבקש להתייחס, קשורה לתהליך הטלת היטל סחר בזמן כהונת אולמרט כשר התמ"ת.

היטלי סחר במדינת ישראל מוטלים מכוחו של חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, תשנ"א-1991, כאשר קיימים סוגים רבים של היטלים: היטל היצף, היטל משווה, היטל בטחה, היטל יבוא ואמצעי הגנה. תכליתו של החוק היא להגן על המפעלים המקומיים בישראל מפני יבוא הגורם להם לנזק, שעלול, במקרים מסוימים, להביא יצרנים לידי פשיטת רגל.

במקרה הספציפי, המליץ הדרג המקצועי במשרד התמ"ת על הטלת היטל בטחה בשיעור של כ-3% על שמן סויה ושמן לפתית (קנולה) למאכל, ועל כוספאות סויה (קליפת הסויה המשמשת כמזון לבעלי חיים).

אולמרט, כשר התמ"ת, קיים, טרם קבלת ההחלטה, פגישה מקצועית בלשכתו עם מנכ"ל ויו"ר חברת שמן, היצרן המקומי שביקש את ההיטל שיספק לו הגנה. על פי הכרעת הדין במשפטו, הפגישה התקיימה ללא נוכחות היבואנים או נציגיהם (איגוד לשכות המסחר), שהביעו בפני אולמרט מספר פעמים בעבר את התנגדותם להטלת ההיטל במקרה זה. על פי הכרעת הדין, הפגישה תואמה באמצעות שירותי התיווך של עו"ד אורי מסר, שגבה מחברת שמן שכר טרחה בסכום של 25 אלף שקל + מע"מ רק בעבור תיאום הפגישה.

לאחר קיום הפגישה, החליט אולמרט להעלות את שיעור ההיטל ל-4%.

במסגרת הכרעת הדין מתח בית המשפט ביקורת על עצם העובדה שאולמרט בחר לקבל החלטה לאחר ששמע את עמדת היצרן המקומי בלבד, שהוא כידוע בעל אינטרס, מבלי שאיפשר, קודם לקבלת ההחלטה, גם ליבואנים לשטוח בפניו את טיעוניהם בנושא.

בית המשפט אף סקר בהרחבה במסגרת פסק הדין את עקרונות המשפט המינהלי, שדורשים התייחסות שווה והוגנת לכל בעלי האינטרסים בסוגיה הנדונה, ואת הדרישה לאפשר לכל הצדדים להשמיע את עמדתם באופן שיוויוני בפני הרשות שעתידה לקבל את ההחלטה בסופו של יום.

בית המשפט ציין, כי אם אולמרט, לצורך הדוגמא, היה מותיר את המלצת הדרג המקצועי במשרד התמ"ת על כנה, חרף קיום הפגישה, יתכן ולא היה מדובר בהליך פגום. אך מאחר ואולמרט בחר להעלות את שיעור ההיטל, ברור שהפגישה השפיעה על שיקול דעתו.

לכן, הכריע בית המשפט כי קבלת החלטה בעניין היטלי סחר, מבלי לקיים שימוע הוגן לכל הצדדים, מהווה עבירה של הפרת אמונים.

____________

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:www.nadel-law.co.il